Kwartierstaat De Wit

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Deze uitgebreide kwartierstaat De Wit is allereerst het resultaat van langdurig eigen onderzoek. Enkele jaren geleden is echter een aansluiting ontdekt bij een bekende afstammingslijn van Karel de Grote. Ook die aansluitende generaties zijn hier opgenomen, zodat er uiteindelijk sprake is van een kwartierstaat met 41 generaties. U kunt zoeken via PicoSearch op de pagina Genealogisch materiaal. De kwartierstaat valt uiteen in 9 deelbestanden. Onderaan elke pagina kunt u telkens alle links terugvinden naar de verschillende bestanden.

Van alle genoemde personen in deze kwartierstaat zijn slechts basisgegevens opgenomen. Er is echter vrijwel van alle personen meer bekend, incl. bronvermeldingen. Tot en met generatie 16 loopt mijn eigen onderzoek. Jan Dachverlies (generatie 16, nummer 35048) is de verbindende schakel tussen het eigen onderzoek en de publikaties. De gegevens van de hogere generaties zijn uit een Gedcom/GensData-bestand overgenomen en berusten op de publikaties van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Zie de NGV-publikaties "Van Aken naar het heden" (1975) of de tijdschriften Gens Nostra uit 1968, 1990 en 1991. Bronvermeldingen van de laatstgenoemde gegevens zijn dan ook in de NGV-publikaties terug te vinden. Momenteel is alleen de versie uit 1997 beschikbaar, maar hier en daar zijn inmiddels beduidend meer kwartieren bekend. Ik hoop op deze plaats over enige tijd een actuelere versie te brengen.

versie augustus 1997


generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29

generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41 


 

GENERATIE 1

1a Simon Gerardus de Wit, geb. 's-Heerenberg 12-10-1947, manager Service Unit, Akzo Nobel in Emmen
1b Catharina Johanna (Toos) de Wit, geb. 's-Heerenberg 20-1-1954, docente Duits a/h Rietveld-lyceum in Doetinchem
1c Herman Johannes de Wit, geb. 's-Heerenberg 29-9-1958, zelfstandig adviseur met het bureau Synaps in Den Haag

 

GENERATIE 2

2 Herman de Wit, geb. 's-Heerenberg 4-8-1922, kleermaker, medewerker Aviko, tr. 's-Heerenberg 1-7-1947
3 Gertruda Hendrina (Truus) Schoofs, geb. Ottersum 2-7-1924

 

GENERATIE 3

4 Simon de Wit, geb. Amsterdam 16-8-1879, fabrieksarbeider, overl. 's-Heerenberg 4-4-1955, tr.(2) 's-Heerenberg 1-5-1923 Maria Hendrika (Marie) Zorn, geb. Leeuwarden 24-8-1882, overl. Doetinchem 12-6-1974, begr. 's-Heerenberg, dr. van Antoon Lenard Lodewijk Zorn, soldaat, arbeider, goederenbesteller, en Pietje Tromp, tr.(1) Amsterdam 6-2-1901 (scheiding 's-Heerenberg 29-10-1910)
5 Maria Hendrika (Marie) Zorn, geb. Leeuwarden 24-8-1882, overl. Doetinchem 12-6-1974, begr. 's-Heerenberg, tr.(2) 's-Heerenberg 1-5-1923 Simon de Wit, geb. Amsterdam 16-8-1879, fabrieksarbeider, overl. 's-Heerenberg 4-4-1955, zn. van Gerrit de Wit, arbeider, water- en vuurverkoper, en Hendrikje Westerveld
6 Gerardus Johannes (Gerrit) Schoofs, geb. Ottersum 8-6-1891, kleermaker, overl. Ottersum 12-8-1952, tr. Oss 7-11-1917
7 Catharina Johanna (Cató) de Smit, geb. Grave 18-12-1894, overl. Beek-Ubbergen 9-8-1986

 

GENERATIE 4

8 Gerrit de Wit, geb. Hoogwoud 18-6-1850, arbeider, water- en vuurverkoper, overl. Sloten 25-9-1910, tr. Sloten 2-5-1879
9 Hendrikje Westerveld, geb. Landsmeer 10-2-1850, overl. Amsterdam 9-11-1898
10 Antoon Lenard Lodewijk Zorn, geb. Vledder 4-4-1841, soldaat, arbeider, goederenbesteller, overl. Leeuwarden 1-8-1922, tr. Maastricht 8-1-1868
11 Pietje Tromp, geb. Harlingen 30-7-1841, overl. Leeuwarden 19-5-1924
12 Theodorus Schoofs, geb. Groesbeek 4-10-1866, kleermaker, overl. Milsbeek 24-1-1933, tr. Ottersum 28-4-1890
13 Allegonda Christina Verriet, geb. Ottersum 5-12-1865, overl. Milsbeek 28-9-1944
14 Johannes Petrus Antonius (Anton) de Smit, geb. Grave 14-5-1866, winkelier, magazijnmeester, bakker, overl. Oss 23-9-1928, tr. Grave 9-1-1890
15 Maria Elisabeth Catharina van Haren, geb. 's-Hertogenbosch 25-11-1867, winkelierster, overl. Oss 10-12-1952

 

GENERATIE 5

16 Simon de Wit, geb. Alkmaar 14-4-1818, boerenknecht, arbeider, overl. Amsterdam 16-12-1902, tr.(2) Hoogwoud 14-12-1862 Stijntje Boersma, geb. Medemblik 28-6-1837, dienstbode, overl. Amsterdam 26-10-1900, tr.(1) Alkmaar 10-5-1846
17 Aafje Nottelman, geb. Hensbroek 27-9-1821, overl. Hoogwoud 5-6-1862
18 Harmen Westerveld, geb. Landsmeer 29-4-1822, landman, melkverkoper, arbeider, overl. Amsterdam 7-11-1897, tr. Landsmeer 29-4-1849
19 Maritje Laan, geb. Monnickendam 29-3-1826, overl. Amsterdam 15-1-1897
20 Andreas Zorn, geb. Utrecht 12-1-1811, kolonist, overl. Vledder 8-7-1862, tr.(2) Vledder 26-10-1860 Berendina Maria van der Stroom, geb. Utrecht 5-2-1814, tr.(1) Vledder 17-5-1836
21 Anthonia Meijer, geb. Groningen 19-1-1813, overl. Vledder 22-2-1852
23 Antje Kleisma, geb. Leeuwarden 23-2-1820, overl. Leeuwarden 14-12-1915
24 Johannes Schoofs, geb. Heijen 1-6-1834, landbouwer, arbeider, overl. Groesbeek 24-12-1906, tr. Groesbeek 11-11-1862
25 Johanna de Haan, geb. Groesbeek 2-5-1828, overl. Groesbeek 30-10-1894
26 Gerhardus Verriet, geb. Ottersum 17-8-1820, landbouwer, overl. Ottersum 6-2-1890, tr. Ottersum 24-4-1854
27 Geertruida Janssen, geb. Ottersum 24-3-1822, overl. Ottersum 31-1-1908
28 Hendrikus Fransiscus Wilhelmus de Smit, geb. Grave 5-1-1824, goudsmid, overl. Grave 9-9-1876, tr. Grave 1-6-1866
29 Maria Barbara Noor, geb. Grave 8-2-1840, overl. Oss 18-5-1919, tr.(2) Joannes Reinders
30 Arnoldus van Haren, geb. Oss 17-9-1829, smid, overl. 's-Hertogenbosch 10-8-1901, tr. 's-Hertogenbosch 13-11-1852
31 Helena Maria Bouwmans, geb. 's-Hertogenbosch 21-7-1827

 

GENERATIE 6

32 Sijmen de Wit, ged. Noordschermeer 20-2-1791, bouwknecht, sjouwerman, overl. Alkmaar 11-3-1828, tr. Uitgeest 16-2-1817
33 Neeltje Reijntjes, ged. Zuidschermeer 5-5-1789, overl. Alkmaar 22-8-1849
34 Gerrit Nottelman, ged. Kolhorn 8-5-1785, verwer en glazenmaker, overl. Hensbroek 29-4-1840, tr.(1) Obdam 25-7-1813 Suzanna Jacoba Koppen, geb. Alkmaar 23-2-1790, overl. Hensbroek 7-8-1820, tr.(2) Hensbroek 3-6-1821
35 Maartje Lants, geb. Twisk 24-3-1801, overl. Hensbroek 10-1-1835
36 Hendrik Westerveld, ged. Watergang 25-12-1791, landman, tr.(1) Lijsje Abbring, geb. Ransdorp 7-1-1794, overl. Nieuwendam 28-3-1817, dr. van Harmen Abbring, boer, en Hendrikje Pasman, tr.(2) Landsmeer 16-8-1818
37 Hendrikje (Heintje) Abbring, ged. Ransdorp 12-2-1799, overl. Landsmeer 15-11-1835
38 Marten Laan, geb. Monnickendam 2-2-1797, landman, tr. Monnickendam 28-4-1822
39 Jannetje Barth Wiedemeijer, ged. Monnickendam 26-9-1802
40 Johan Ludwig Leonard Antonius (Lodewijk) Zorn, ged. Wesel 14-12-1775, schoenmaker, kolonist, overl. Vledder 16-11-1846, tr. Utrecht 18-7-1802
41 Cornelia van Dranen, ged. Utrecht 26-5-1775, overl. Vledder 20-12-1859
43 Aaltjen Meijer, ged. Groningen 6-4-1781
46 Bernardus Karst Kleisma, geb. Dokkum 14-12-1788, scheepstimmerman, overl. Leeuwarden 30-8-1869, tr
47 Anna Christina Piebes (de Vries), geb. Wageningen 1786, overl. Leeuwarden 3-2-1862
48 Theodor Schoofs, geb. Hassum 4-12-1787, akkerman, overl. Heijen 3-10-1852, tr. Hommersum 31-10-1813
49 Anna Maria Janssen, geb. Hommersum 24-3-1792, overl. Heijen 18-9-1860
50 Paul de Haan, ged. Groesbeek 25-10-1784, bezembinder, overl. Groesbeek 16-9-1867, tr.(1) Groesbeek 27-11-1808 Theodora Weijers, tr.(2) Groesbeek 23-12-1810
51 Joanna Weijers, ged. Groesbeek 3-6-1791, overl. Groesbeek 22-6-1857
52 Gerhard Verriet, geb. Groesbeek 13-9-1782, overl. Ottersum 21-8-1854, tr.
53 Allegonda Thijssen, geb. Heijen 1794, overl. Ottersum 22-10-1859
56 Petrus Jacobus Antonius de Smit, geb. Brugge 13-11-1790, zilversmid, tekenmeester, winkelier, overl. Grave 12-1-1845, tr. Grave 9-6-1816
57 Joanna Wilhelmina Janssen, ged. Grave 7-1-1794, winkelierster, overl. Oss 7-2-1874
58 Jan Noor, geb. Beerta 17-7-1808, smid, politiedienaar, tr. Grave 2-5-1839
59 Antonia van den Bogaart, geb. Grave 19-10-1817
60 Jan Arnoldus van Haren, ged. Oss 19-10-1772, bouwman, overl. Oss 10-12-1846, tr.(1) Joanna van Valkenburg, tr.(2) Oss 18-11-1810
61 Maria Elisabeth van Mensel, ged. Oss 18-8-1786, overl. Oss 19-12-1865
62 Godefridus Bouwmans, ged. Hedel 21-2-1800, timmermansknecht, overl. 's-Hertogenbosch 21-7-1844, tr. 's-Hertogenbosch 6-5-1826
63 Maria van de Braak, ged. Driel 22-4-1798, winkelmeid, overl. 's-Hertogenbosch 5-10-1889

generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29

generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41 

gvdewit.gif (7938 bytes)