Kwartierstaat De Wit - vervolg

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29

generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41 


GENERATIE 9

256 Sijmen Dirksz de Wit, kaasboer, schepen i/d Beemster, overl. Beemster 4-11-1750, tr. Zuidschermeer 17-3-1709
257 Aafje Sijmons, overl. Beemster 28-1-1735
258 Aldert [Cornelis?] Stammes
264 Claas Pietersz Rijntjes/Coorndijck, ondertr.(1) Zuidschermeer 28-11-1697 Maartjen Gerrits, overl. Zuidschermeer na 24-6-1710, tr.(2) Zuidschermeer 19-11-1713
265 Maartje Pieters
272 Abraham Nottelman, ged. Wesel 11-10-1676, lanspassaat/corporaal VOC, tr. Hoorn 16-1-1701
273 Johanna Willemina Kempher, ged. Monnickendam 18-2-1677
296 Cornelis Harmsen Abbring, begr. Watergang 26-11-1754, tr.
297 Trijntje Nannings Stuitjes, begr. Watergang 29-8-1774
300 Jan Jansz Pasman, begr. Schellingwoude 17-6-1763, ondertr. Ransdorp 5-8-1746
301 Hendrikje Soetevent, begr. Schellingwoude 2-3-1759
302 Gerbrand (Jansz?) Koning, begr. Schellingwoude 6-9-1790, tr. Sunderdorp 23-11-1738
303 Lijsbet Jans de Groot, ged. Sunderdorp 15-12-1715, begr. Schellingwoude 24-7-1767
320 Hans Zorn, boer, overl. Remlingen 1744, tr.
321 Anna Margaretha, overl. Remlingen 1744
322 Nicolaus Hhnlein
384 Henri Schoofs, overl. Hassum 27-8-1723, tr.
385 Anna Lemmen, overl. Hassum 16-5-1747, tr.(2) Hassum 2-4-1725 Adrian Arians
386 Reinerus Rutten, tr.
387 Helena Metzelaers
400 Joannis Jacobs [?] de Haan, overl. na 8-1748, tr.(2) Groesbeek 4-5-1727 Petronella Simons, tr.(1)
401 Gerardine, overl. voor 5-1727
402 Jacob Theuwissen, tr.
403 Sybilla Weijers
408 Mattijs Willems Weijers, schout te Groesbeek, overl. 1748, tr.(1) Beek (bij Nijmegen) 26-7-1709 Lucia Adriaens, overl. voor 9-1725, tr.(2) Groesbeek 19-9-1725
409 Antonetta Michiels Stevens
410 Hermen Janssen, tr.
411 Agnis Kaal
448 Jan de Smit, ged. Brugge 27-12-1698, tr. Brugge 3-2-1724
449 Marie de Noo, geb. Swevezeele ca. 1697, tr.(1) 1721 Ignatius Jansz van Hecke, geb. ca. 1697, bierboerder, overl. Brugge 13-10-1723
450 Georgius (Jooris) Wuterwulghe, geb. ca. 1694, begr. Zuienkerke 11-3-1737, tr. Zuienkerke 29-6-1722
451 Catharina Foekedeij, overl./begr. Brugge/Zuienkerke 10/11-9-1747, tr.(2) Zuienkerke 25-2-1738 Daniel de Neve
452 Hubertus de Sutter, landbouwer, tr.
453 Livina van de Voorde
454 Dominici den Duijver, kuiper, begr. Handzame 1-8-1784, tr.
455 Petronella Theresia Pollentier, begr. Handzame 9-9-1795
464 Harm Benjamins, geb. Beerta, tr.(2) Nieuwe Beerta 15-1-1792 Jantje Aalfs, geb. Hamdijk, ged. Bellingwolde 6-1-1744, overl. Hamdijk 29-11-1821, tr.(1) Nieuwe Beerta 2-6-1752
465 Imke Wilken, geb. Harberen (D)
466 Marten Adams, tr. Beerta 1-6-1759
467 Jantjen Jans
468 Steffen Jans, overl. vr 1773, tr. Beerta 23-5-1745
469 Aeltjen Harms
470 Wessel Wessels, tr. Bellingwolde 15-4-1731
471 Elske Jans
478 Adamus van Driel
479 Woltera Janssen de Graeff

 

GENERATIE 10

528 Pieter Claasz Corendijck, tr. Zuidschermeer 5-1-1676
529 Neel Minnes
544 Johan Nottelman
546 Jan Gerritsz Kempher, organist/klokkenist, muziekleraar, overl. Alkmaar 21-12-1701, tr.(2) Kampen 7-10-1688 Pieternella Stellingwerf, geb. Blokzijl, tr.(1)
547 Aldegonda Burggraaf, ged. Breda 1-1-1648, overl. vr 14-9-1688
592 Harmen Pietersz Abbring, schepen van Watergang & Landsmeer, begr. Watergang 25-3-1728, ondertr.(2) Ransdorp 5-9-1723 Niesje Pieters Spaander, tr.(1) 1683
593 Trijntje Jans Klaver, begr. Watergang 4-1-1716
606 Jan de Groot
806 Willem Winants Weijers, tr. Beek (bij Nijmegen) 29-1-1682
807 Irmgardis (Ermke) Janssen
816 = 806
817 = 807
818 Michiel Stevens, tr. Beek (bij Nijmegen) 26-1-1696
819 Jenneke Jansen
896 Philippe de Smit, tr. Brugge 1-5-1691
897 Adriane (de) Beck
898 Joannes (Jan) de Noo, tr.
899 Adriane de Hover

 

GENERATIE 11

1056 Claas Reintjes, lidmaat Zuidschermeer 1663
1094 Johan (Jan) Burggraaf, vaandrig, overl. voor 12-1676, tr. Maastricht 14-12-1636
1095 Johanna Willemina van Ysselsteyn, overl. voor 1696
1184 Pieter Harmensz Abbring, ged. Beemster 4-11-1639, notaris, koster, voorzanger, onderwijzer, overl. ca. 1671, ondertr. Zaandam 28-4-1657
1185 Lutsia Heeres, begr. Zaandam 31-7-1673
1186 Jan Pietersz Klaver, tr.
1187 Hiltje Cornelis
1612 Winant Theunissen Wijers, schout te Groesbeek, overl. ca. 1678, tr.
1613 Maria Hendriks, tr.(2) Beek (bij Nijmegen) 9-4-1682 Lindert Evertsen
1614 Jan Faesz, tr.
1615 Helena Derksdr, overl. na 15-11-1746

 

GENERATIE 12

2190 Willem van Ysselsteyn
2368 Harmen Pieters, schepen van de Beemster, begr. Beemster 16-4-1641, tr.(1) Jannetje Pieters, ondertr.(2) Beemster 12-2-1539
2369 Maritje Buijkes, tr.(2) Beemster 1-2-1643 Huijbert Adriaensz.
2371 Margaretha

 

GENERATIE 13

4380 Floris van Ysselsteyn, tr.
4381 Angela Dachverlies
4738 Buijke Cornelis Buijkesz, schepen van Barsingerhorn, overl. voor 1659, tr.
4739 Trijntje Pieters

 

GENERATIE 14

8762 Joris Dachverlies, geb. ca. 1530, overl. 29-11-1609, begr. Veghel, tr.
8763 Ida van Berckel, overl. 3-8-1586, begr. Veghel

generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29

generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41 

gvdewit.gif (7938 bytes)