Families Schoofs in de Nederlanden

Genealogische Homepage

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


English

Hieronder de genealogie van het geslacht Schoofs waaruit mijn moeder stamt, oorspronkelijk uit Hassum (Keppeln). Gegevens van personen die zijn geboren na circa 1920 zijn niet opgenomen.

Over de eventuele afkomst van deze tak wordt nogal eens gespeculeerd. Zelfs een relatie met de bekende Mechelse Schoof(s)-tak wordt wel gesuggereerd. De bewijsvoering hieromtrent is echter uiterst mager en vooral gebaseerd op speculaties. Vandaar dat hier alleen de bewezen geachte genealogie is opgenomen.
In eerste instantie werd gedacht dat de hier genoemde stamvader Henricus een zoon was van het echtpaar Heinrich Schoofs en Catharina Beckers. Dit blijkt echter onmogelijk, omdat dit echtpaar pas in 1683 huwde in Keppeln. Gelet op de eerst bekende doop van een zoon van deze stamvader in 1700 kan dit worden uitgesloten. 

 

English

Below is the genealogy of the Schoofs family, originally from Hassum (Keppeln), to which my mother belongs. Data on people born after 1920 is not included in order to respect Dutch privacy laws.

Many suggestions about the origin of the Schoofs family have been made, including one about a relationship to the famous Schoof family from Mechelen, Belgium. Evidence for a relationship is very thin and based upon presuppositions and speculations. Only proven relationships are used in this genealogy.
First, the oldest ancestor Henricus was assumed to be a son of Heinrich Schoofs and Catharina Beckers. This can not be right because this couple married in 1683 in Keppeln. Because the baptism of Henricus' first known child occurred in 1700, it is very unlikely that Henricus would be their son.

 

naar de startpagina Schoofs

 

I - Henricus Schoofs (±1675-1723)

overl. Hassum 27-08-1723, tr. Anna Lemmen, overl. Hassum 16.5.1747; kinderen:

  1. Nicolaus, ged. Keppeln 3.2.1700
  2. Johann, ged. Keppeln 20.11.1701; volgt II.a
  3. Theodorus, ged. Hassum 15.6.1704
  4. Catharina, ged. Hassum 17.7.1705, tr. Hassum 17.5.1723 Jacob Hermens
  5. Theodorus, ged. Hassum 29.1.1710; volgt II.b
  6. Hendrina, ged. Hassum 20.3.1712, verm. tr(1) Hassum 26.8.1750 Peter van Bon, tr(2). Hassum 11.9.1757 Wilhelm Ingenbleek
  7. Johanna, ged. Hassum 24.6.1714, overl. Hassum (Goch?) 6.10.1793; tr. Asperden 28.7.1733 Gerardus van Aken, geb.1702, overl. Goch 16.5.1777
  8. Petrus, ged. Hassum 20.1.1717; volgt II.c
  9. Anna, ged. Hassum 27.11.1719, tr. Hassum 15.10.1743 Jacob Derix
  10. Gerarda, ged. Hassum 25.7.1722

Henricus kwam met zijn gezin te wonen op de Butzenhof in Hassum. Dit huis blijft na zijn overlijden nog 4 generaties lang in de familie [informatie over de Butzenhof uit: Johann Schoofs, 300 Jahre Butzenhof Hassum. Geschichte der familie Schoofs vom Butzenhof in Hassum, in: tijdschrift Mosaik, 1994, pag. 101-106]
Anna Lemmen tr(2). Hassum 2.4.1725 Adrian Arians, overl. Hassum 17.7.1765; uit dit tweede huwelijk kwamen geen kinderen voort.

 

II.a - Johann Schoofs (1701-1773)

[zn. van I] ged. Keppeln 20.11.1701, begr. Hassum 7.1.1773, tr. Hassum 29.6.1727 Johanna Jansen; hun kinderen zijn:

 1. Gertrud, ged. Hommersum 11.1.1732
 2. Henricus, ged. Hassum 20.1.1734
 3. Aleidis/Aldegundis, ged. Hassum 19.8.1735, begr. Hassum 19.3.1780, tr(1). Hassum 27.7.1755 (Matthias) Peter Krobmans, ged. 17.10.1729, begr. Hassum 20.8.1775, tr(2) Hassum 9.6.1776 Joannes Verhasselt
 4. Joanna, ged. Hassum 30.11.1737
 5. Catharina, ged. Hassum 22.4.1740, tr. verm. Hassum 27.4.1766 Johannes Wolters
 6. Maria, ged. Hassum 15.6.1743
 7. Henricus, Hassum ged. 22.3.1746

 

II.b - Theodorus Schoofs (1710-1766)

[zn. van I] ged. Hassum 29.1.1710, begr. Hassum 1.6.1766, tr. Hassum 27.4.1732 Maria Rutten, ged. Hassum 30.9.1710, begr. Hassum 18.10.1783, dr. van Reinerus Rutten en Helena Metzelaers; kinderen, gedoopt te Hassum:

  1. Henrica, ged. 10.5.1733, begr. Hassum 22.11.1803; tr. Hassum 11.9.1757 Wilhelmus Ingenbleek
  2. Henricus, ged. 2.8.1734
  3. Joanna, ged. 17.8.1735, begr. Hassum 27.1.1814(?), tr. Hassum 5.6.1763 Theodorus Ingenbleek
  4. Henricus, ged. ?6.3.1737
  5. Henricus, ged. 21.4.1738; volgt III.a
  6. Helena, ged. ?3.9.1742
  7. Gertrudis, ged. 25.12.1743
  8. Reijnerus, ged. 4.5.1745
  9. Helena, ged. 20.9.1746, begr. Hassum 30.2.1802 (?)
  10. Reijnerus, ged. 29.10.1747; volgt III.b
  11. Hermanus, ged. ?6.7.1750; wellicht is hij identiek aan de stamvader van de genealogie uit Mehr

Theodorus was de opvolger op de Butzenhof.

 

II.c - Petrus Schoofs (1717-   )

[zn. van I] ged. Hassum 20.1.1717, tr Hassum 6.9.1739 Wilhelmina Rutten, dr. van Reinerus Rutten en Helena Metzelaers; kinderen te Hassum gedoopt:

  1. Henricus, ged. 20.9.1740; volgt III.c
  2. Helena, ged. ?3.6.1742
  3. Reijnerus, ged. 26.4.1745, begr. Hassum 25.2.1768
  4. Anna, ged. 15.2.1748, begr. Hassum 27.8.1801, tr. Hassum 21.4.1776 Theodori Hendricks;
  5. Gerardus, ged. 19.10.1750

 

III.a - Henricus Schoofs (1738-1817)

[zn. van II.b] ged. Hassum 21.4.1738, akkerman, overl. Asperden (Hassum) 30.6.1817, begr. Hassum 5.7.1817, tr(1). Hassum 5.5.1767 Mechtildis Groesdonck, geb. ±1741, begr. Hassum 9.8.1776 (tering), tr(2). Hassum 15.6.1777 Gertrudis Juriens, ged. Hassum 1.3.1754, begr. Hassum 11.4.1806, dr. van Joannes Jeuriens en Jacomina van Swaenen; uit deze huwelijken zijn de volgende kinderen geboren:

 1. Wilhelmina, ged. Hassum 17.7.1767
 2. Theodora, ged. Hassum 14.11.1769
 3. Theodorus, ged. Hassum 16.3.1772, begr. Hassum 4.10.1783
 4. Joanna, ged. Hassum 6.9.1774, begr. Hassum 20.2.1775
 5. N., geb. Hassum 11.4.1776 (ongedoopt), begr. Hassum 12.4.1776
 6. Mathias, ged. Hassum 4.4.1778, begr. Hassum 7.12.1780
 7. Joannes, ged. Hassum 24.12.1781; volgt IV.a
 8. Re(i)nier, geb. ca. 1782; doet als zoon aangifte van het overlijden van zijn vader in 1817
 9. Maria, ged. Hassum 16.10.1783, begr. 22.10.1783
 10. Maria, ged. Hassum 16.11.1785
 11. Theodorus, geb. Hassum 4.12.1787; volgt IV.b
 12. Gerardus, ged. Hassum 10.12.1788
 13. Wilhelmus, ged. Hassum 11.11.1792
 14. Jacomina, ged. Hassum 2.11.1794
 15. Johanna, geb. Grieth 8.7.1796, ged. (als: Anna) 4.9.1796, tr(1). Barth Kaldenhoven, overl. 29.1.1841, tr(2). Keeken 1.7.1848 Heinrich Janssen, zn. van Hermann Janssen en Elisabeth Holtermann

Henricus was de opvolger op de Butzenhof.

 

III.b - Reijnerus Schoofs (1747-1821)

[zn. van II.b] ged. Hassum 29.10.1747, dagloner, overl./begr. Hassum 14/17.10.1821, tr. Hassum 27.4.1777 Petronella Teunissen, verm. ged. 14.11.1754, overl. Hassum 8.10.1820, dr. van Jois Tunnessen und Helena Coenen; kinderen, doopdata te Hassum:

 1. Theodorus, ged. 7.8.1777
 2. Joannes, ged. 19.9.1780, begr. Hassum 30.9.1780
 3. Helena, geb. ±1780, akkervrouw, overl. Siebengewald (Heijen) 8.9.1829, tr(1). Jan van Best, tr(2). Theodor Janssen
 4. Mathias, ged. 26.3.1784
 5. Henricus, ged. 16.2.1786; volgt IV.c
 6. Maria, ged. 10.5.1788
 7. Maria(?), ged. 19.6.1791
 8. Joannes, geb. Hassum ±1792; volgt IV.d
 9. N., geb. 11.1793, begr. 7.2.1794
 10. Joanna, ged. 9.1.1795
 11. Joanna, ged. 2.7.1797

 

III.c - Henricus Schoofs (1740-   )

[zn. van II.c] ged. Hassum 20.9.1740, tr. Hassum 24.4.1763 Joanna Janssen, geb. ±1741, begr. Hassum 14.1.1780; kinderen, te Hassum gedoopt:

 1. Petrus, ged. 5.9.1763, dagloner, overl./begr. (febri pectorali) Hassum 25/28.2.1818, tr. Gertrud Angenend
 2. Anna, ged. 15.2.1766, begr. Hassum 21.3.1802
 3. Theodora, ged. 12.1.1768, begr. Hassum 21.1.1768
 4. Theodorus, ged. 13.8.1772
 5. Joannes, ged. 5.4.1775

 

IV.a - Johannes Schoofs (1781-   )

[zn. van III.a] ged. Hassum 24.12.1781, tr. Hassum 12.5.1813 Maria Verhasselt.

Volgens de volkstelling van 1835 had dit echtpaar 1 zoon en vijf dochters en woonden ze op de grote Butzenhof. De Butzenhof is op een niet bekend tijdstip gesplitst in de grote en kleine Butzenhof.

De bewijsvoering dat deze Johannes identiek is aan de zoon van III.b berust op het feit dat dit echtpaar in de volkstelling van 1835 op de Butzenhof wordt opgevoerd. Johannes was de oudst levende zoon en hij zal zodoende de opvolger zijn geweest op de Butzenhof.

 

IV.b - Theodorus Schoofs (1787-1852)

[zn. van III.a] geb. Hassum 4.12.1787, overl. Heijen (Bergen, Limburg) 3.10.1852, tr. Asperden 12.10.1813 (kerk: 31.10.1813) Anna Maria Janssen, geb. Hommersum 24.3.1792, overl. Heijen (Bergen, Limburg) 18.9.1860; kinderen, allen geboren te Heijen (Bergen, Limburg):

 1. Henri (Hendrik), geb. 21.10.1818, akkerman, houtzager, tr(1). Bergen 16.11.1844 Aleida Hendrina Deckers, geb. ±1819, dienstmeid, dr. van Cornelis Deckers en Anna Böhmer, tr(2). Mook en Middelaar 21.1.1851 Maria Dings, geb. Mook en Middelaar 28.11.1826, dienstmeid, dr. van Gerrit Dings en Regina in het Ven; Henri woont 1861 in Duisburg
 2. Theodora, geb. ±1820
 3. Dorothea, ged. Heijen (Gennep) 28.10.1821, dienstmaagd, tr. Nijmegen 27.1.1848 Leonardus van Uden, ged. Oss 7.12.1815, verwersknecht, zn.v. Lamert van Uden en Ardina Gijsbers
 4. Maria Gertrudis, geb. 15.1.1825, akkerdochter, tr. Bergen 5.9.1851 Franciscus Lamers, geb. ±1825, stroodekker, zn. van Jan Lamers en Helena Theunissen; woont 1861 in Middelaar (Mook)
 5. Gerardus, geb. 30.10.1828; volgt: V.a
 6. Hendrina, geb. 13.12.1831, overl. Bergen 8.7.1897, tr. Gerardus Theunissen, geb. Kessel 22.2.1825, dagloner, overl. Bergen 4.3.1897; dochter Gertruda, geb. 2.9.1867
 7. Johannes, geb. 1.6.1834; volgt V.b

 

IV.c - Henricus Schoofs (1786-1859)

[zn. van III.b] ged. Hassum 16.2.1786, akkerman, overl. 12.6.1859, tr. Asperden 16.2.1816 (kerk: Hassum 19.2.1816) Anna Catharina Peun, geb. ±1792, dr. van Niclas Peun en Dorothea Wehren; kinderen (volgorde niet bekend):

 1. Johann, geb. Hassum 12.9.1820; volgt V.c
 2. Regina, tr. Laurenz Tönnissen (Nergena)
 3. Theodora, tr. Peter Dormans (Viller, bij Kessel)
 4. Hermann, geb. Uedem 1824
 5. Petronella, tr.(?) Michael Reinders
 6. Mathias
 7. Nicolas, ged. Hassum 17.12.1827; volgt V.d

Dit echtpaar is volgens het grondboek in 1832 eigenaar van zowel de grote als de kleine Butzenhof

 

IV.d - Joannes Schoofs (1792-1858)

[zn. van III.b] geb. Hassum ±1792, overl. Bergen (Limburg) 21.8.1858 (76 jaar oud, dus het geboortejaar is twijfelachtig), tr(1). Johanna Ebben, geb. Sambeek ±1790, overl. Bergen 25.11.1826, dr. van Gerard Ebben en Hendirna Kreemers, tr(2). Bergen 14.1.1828 Wilhelmina Custers, geb. Bergen ±1779, dienstmeid, dr. van Peter Custers en Helena Smits; kinderen:

 1. Pieter(?), geb. Vierlingsbeek ±1820
 2. Godefridus (Frits), geb. Vierlingsbeek(?) ±1822; volgt V.e
 3. Arnoldina, geb. Bergen 8.11.1824, overl. Bergen 24.10.1880, tr. Bergen 18.10.1851 Johannes (Jan) Wolters, geb. 1805, zn. van Johannes Wolters en Catharina Lohnschilder
 4. Johanna, geb. Bergen 25.1.1829, overl. Bergen 28.1.1829

 

V.a - Gerardus Schoofs (1828-   )

[zn. van IV.b] ged. Heijen (Bergen, Limburg) 30.10.1828, landbouwer, tr. Bergen 26.4.1861 Johanna van de Sand, wed. van Gerard Tevers(?; overl. Asperden 9.4.1859), dr. van Wilhelm van de Sand en Maria van den Berg; kind:

 1. Anna Maria, geb. Bergen 22.1.1865, overl. Bergen 10.8.1941, tr. Theodorus Giebels, geb. 1864; het echtpaar heeft een dochter Johanna, geb. Bergen 28.4.1889

 

V.b - Johannes Schoofs (1834-1906)

[zn. van IV.b] geb. Heijen (Bergen, Limburg) 1.6.1834, overl. Groesbeek 24.12.1906, tr. Groesbeek 11.11.1862 Johanna de Haan, geb. Groesbeek 2.5.1828, overl. Groesbeek 30.10.1894, dr. van Paul de Haan en Joanna Weijers; kinderen:

 1. Theodorus, geb. Groesbeek 4.10.1866; volgt VI.a
 2. Peter Johannes, geb. Groesbeek 1.6.1869; volgt VI.b

 

V.c - Johann Schoofs (1820-1911)

[zn. van IV.c] geb. Hassum 12.9.1820, overl. Hülm 2.8.1911, tr. 20.4.1861 Johanna Angenendt, geb. 23.6.1830, overl. Hülm 31.5.1893, dr. van Johann Wilhelm Angenendt en Johanna van der Loo; kinderen:

 1. Anna, geb. 23.8.1862, tr. Joosten Kevelaer (Keylaer)
 2. Maria, geb. 7.3.1867, ongehuwd, overl. Hülm 1947
 3. Mathias, geb. 22.9.1868, overl. Winnekendonk 18.4.1933, tr. 3.5.1910 Maria Looschelders, geb. Weeze 3.5.1910, geb. Kervendonk 14.10.1877, overl. Winnekendonk 27.9.1959
 4. Katharina, geb. 6.7.1875, tr. Hülm Gerhard Kempkes

Johann is de opvolger op de Butzenhof en verkoopt de kleine Butzenhof in 1889 aan Jakob van de Loo.

 

V.d - Nicolas Schoofs (1827-1895)

[zn. van IV.c] ged. Hassum 17.12.1827, akkerman, overl. Bergen (Limburg) 25.1.1895, tr. Bergen 29.7.1864 Theodora Verheijen, geb. Afferden 10.4.1832, overl. Siebengewald 30.10.1908, dr. van Antoon Verheijen en Petronella Polder; kinderen:

 1. Henricus Hubertus, geb. Bergen 23.5.1865, ongehuwd, overl. Bergen 30.12.1892
 2. Antoon, geb. Siebengewald (Bergen) 29.5.1866; volgt VI.c
 3. Johannes, geb. Bergen 15.2.1869; volgt VI.d

 

V.e - Godefridus (Frits) Schoofs (±1822-1887)

[zn. van IV.d] geb. Vierlingsbeek(?) ±1822, overl. Bergen (Limburg) 20.11.1887, tr. Bergen 2.2.1854 Johanna Roosen; kinderen:

 1. Johanna, geb. Bergen 19.1.1855, tr. Bergen 25.6.1888 Peter Hendrikus Maas, geb. Oeffelt 21.7.1867; dochter: Hendrika, geb. Afferden 7.9.1889
 2. Johannes, geb. Bergen 18.2.1859; volgt: VI.e

 

VI.a - Theodorus Schoofs (1866-1933)

[zn. van V.b] geb. Groesbeek 4.10.1866, kleermaker, overl. Milsbeek 24.1.1933, tr. Ottersum 28.4.1890 Allegonda Christina Verriet, geb. Ottersum 5.12.1865, overl. Milsbeek 28.9.1944, dr. van Gerardus Verriet en Geertruida Janssen; kinderen:

 1. Gerardus Johannes, geb. Ottersum 8.6.1891, kleermaker, overl. Ottersum 12.8.1952, tr. Oss 7.11.1917 Catharina Johanna de Smit, geb. Grave 18.12.1894, overl. Beek-Ubbergen 9.8.1986, dr. van Johannes Petrus Antonius de Smit en Maria Catharina Elisabeth van Haren; 7 kinderen geboren in de periode 1918-1932
 2. Johanna Geertruida, geb. Ottersum 30.4.1893, overl. Milsbeek 23.8.1960, tr. Ottersum 20.5.1920 Johannes Verhoeven, geb. Gassel 2.3.1884, overl. Ottersum 17.1.1954, zn. van Martinus Verhoeven en Johanna van Dinther
 3. Geertruida Johanna, geb. Ottersum 7.1.1895, overl. Bergen (Limburg) 9.3.1930, tr. Ottersum 11.5.1917 Hendricus Verhoeven, geb. Escharen 7.7.1889, overl. Venlo 14.2.1976
 4. Johannes Gerardus, geb. Ottersum13.1.1898, winkelier, kleermaker, overl. Gennep 8.10.1974, tr. Arnhem 18.7.1928 Petronella Cornelia Ricken, geb. Arnhem 5.4.1896, overl. Arnhem 8.1.1966, dr. van Pieter Cornelis Ricken en Aalthe van Hinte; 1 zoon geboren in 1932
 5. Grada Antonia, geb. Ottersum 3.2.1900, overl. Gennep 30.1.1982, tr. Ottersum 23.5.1930 Antoon Mooser, geb. Gennep 19.3.1892, overl. Ottersum 1.4.1966, zn. van Theodorus Mooser en Wilhelmina Robben

 

VI.b - Peter Johannes Schoofs (1869-1934)

[zn. van V.b] ged. Groesbeek 1.6.1869, overl. Groesbeek 16.4.1934, tr. Groesbeek 6.5.1895 Johanna Lenssen, geb. Groesbeek 5.12.1869, overl. Groesbeek 13.5.1946, dr. van Theodorus Lenssen en Johanna van Doorn; kinderen:

 1. Johannes, geb. Groesbeek 18.4.1896, landbouwer, overl. Nijmegen 20.10.1980, begr. Groesbeek 23.10.1980, tr. Groesbeek 20.5.1919 Maria Kamps (1900-1985), dr. van Antoon Kamps en Mina Dirks; 5 kinderen geboren in de periode 1921-1928
 2. Anna Maria, geb. Groesbeek 16.5.1898, overl. Boxmeer 1.11.1973, tr. Groesbeek 20.5.1919 Antoon Kamps (geb. 1887)
 3. Maria, geb. Groesbeek 26.12.1900, tr. Groesbeek 6.5.1925 Gradus Antoon Perenboom (geb. 1891)
 4. Theodorus, geb. Groesbeek 25.10.1902, overl. Groesbeek(?) 25.1.1990, tr. Groesbeek 27.4.1928 Petronella Lamers (geb. 1907); 15 kinderen geboren in de periode 1929-1955
 5. Petronella, ge.b Groesbeek 3.6.1905, overl. Mook 7.2.1983, tr. Groesbeek 6.7.1927 Petrus Theodorus Weeren (geb. 1899)
 6. Gerardus, geb. Groesbeek 16.1.1908, overl. Groesbeek 9.2.1908
 7. Gertruda, geb. Groesbeek 20.12.1908, tr. Groesbeek 22.9.1932 Peter Claus (1906-1991)
 8. Berdina Helena, geb. Groesbeek 5.4.1913, overl. Groesbeek 3.9.1929

 

VI.c - Antoon Schoofs (1866-1946)

[zn. van V.d] geb. Siebengewald (Bergen, Limburg) 29.5.1866, koetsier, overl. Bergen 15.11.1946, tr. Bergen 27.6.1892 A.M. Hoolmans (1864-1938), dr. van Wilhelm Hoolmans en Gertruda van Achteren; kinderen:

 1. Theodora Catharina, geb. Aken 9.5.1892, overl. Kevelaer 10.7.1973, tr. Bergen 15.9.1925 Hermann Franken; drie dochters in de periode 1926-1930
 2. Nicolas Wilhelm, geb. Goch 6.6.1893, overl. Bergen 10.11.1946, tr. Bergen 20.4.1931 G.M. Koenen (geb. 1897); 1 kind bekend, geboren in 1933
 3. Wilhelm Theodor, geb. Keppeln 11.2.1895, overl. Venlo 30.4.1947, tr. Schinnen 28.1.1926 A.M. Extra (geb. 1896); 3 kinderen, geboren in de periode 1927-1934
 4. Antoon Johann, geb. Keppeln 3.3.1897, overl. Hassum 11.3.1967
 5. Joseph Gerhard, geb. Keppeln 5.11.1898, overl. Venlo 18.1.1969, tr. Arcen 27.5.1938 A.G. Beeker (geb. 1906); 5 kinderen, geboren in de periode 1939-1946
 6. Maria Gertruda, geb. Keppeln 14.5.1900, overl. Gennep 19.12.1976, tr. Gennep 8.6.1934 T.H. Thissen
 7. Friedrerica (Frederica?) Hubertina, geb. Keppeln 4.2.1902, overl. Valkenswaard 25.2.1971, tr. Bergen 11.6.1946 J.N. de Win (geb. 1899)
 8. Anna Maria, geb. Keppeln 24.8.1903
 9. Jacob Heinrich, geb. Keppeln 30.8.1904, overl. Bergen 5.9.1987, tr. Arcen 4.10.1946 C.M. Peeters (geb. 1915)
 10. Maria Paulina, geb. Keppeln 17.11.1905, overl. Batavia 31.12.1947
 11. Clara Cecilia, geb. Siebengewald (Bergen) 24.8.1911
 12. Anna Christina, geb. Bergen 24.8.1911, overl. Boxmeer 14.7.1987, tr. Bergen 20.1.1949 J.W. Zeegers (geb. 1911)
 13. Norbertus Joseph, geb. Gennep 27.8.1914, landbouwer, betonwerker, overl. Venlo 10.12.1992, tr. Arcen 31.3.1950 Eliza Wilhelmina Peeters (geb. 1922); 6 kinderen, geboren in de periode 1951-1960

 

VI.d - Johannes Schoofs (1869-   )

[zn. van V.d] geb. Bergen (Limburg) 15.2.1869, tr. Bergen 5.8.1895 Hendirna Geurts, geb. 1868, overl. Siebengewald (Bergen) 30.1.1955; kinderen:

 1. Hendrikus Nicolaas, geb. Siebengewald 19.8.1896, landbouwer, overl. Udemerbroek, tr. Elisabeth Künnen
 2. Mathijs Antonius, geb. Siebengewald 21.5.1898, landbouwer, ongehuwd overl. Boxmeer 20.9.1957
 3. Peter Johannes, geb. Siebengewald, 1.5.1901 (tweeling met 4), overl. Venlo 12.11.1946, tr. Bergen 26.6.1930 P.M. Ruhl; 4 kinderen, geboren in de periode 1931-1940
 4. Jacobus Hubertus, geb. Siebengewald 1.5.1901 (tweeling met 3), koetsier, tr. L. Trökes, overl. Brakwede?
 5. Theodora Maria, geb. Siebengewald 12.9.1903, overl. Bergen 20.3.1977, tr. Bergen 13.10.1955 G.H. Mulders (geb. 1910)
 6. Antoon Hubert, geb. Siebengewald 24.4.1906, landbouwer, overl. Tilburg 2.6.1953
 7. Gerardus Hendricus, geb. Siebengewald 21.2.1908, overl. Nijmegen 11.3.1963, tr. Ottersum 18.10.1935 F.W. Bindels (geb. 1908); 2 kinderen, geboren in de periode 1937-1942

 

VI.e - Johannes Schoofs (1859-   )

[zn. van V.e] geb. Bergen (Limburg) 18.2.1859, tr. Bergen 24.5.1886 Petronella Denissen, geb. 6.1.1858; kinderen:

 1. Christina, geb. Bergen 24.3.1887, overl. Bergen 28.11.1965, tr. Bergen 21.4.1910 P.J. de Rijk (1880-1951)
 2. Godefridus, geb. 22.11.1890, overl. Bergen 2.12.1963, tr. Bergen 17.10.1918 M. Sluiters (geb. 1896); 10 kinderen geboren in de periode 1919-1936
 3. Johanna Gertruda, geb. Bergen 21.9.1893, overl. Boxmeer 7.7.1956, tr. Bergen 6.11.1919 H. Heijligers (geb. 1894)
 4. Johanna Gertruda, overl. Bergen 10.3.1961, tr. Bergen 17.10.1918 J.H. Peters (geb. 1881)

 

 

naar de startpagina Schoofs


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 3 december 2017