Families Schoofs in de Nederlanden

Genealogische Homepage

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


English

Sinds ik in 1978 met genealogisch onderzoek begon heb ik vrij veel informatie verzameld over families Schoof(s) in de Nederlanden. Het is nog altijd de bedoeling om te zijner tijd opnieuw in dit materiaal te duiken, maar realistisch kijkend naar de tijd die ik daarvoor moet vrijmaken zal dat nog wel enige tijd duren. Toch zal ik proberen zo nu en dan wat Schoofs-gegevens online te brengen. Deze pagina's hebben tot doel om te proberen relaties tussen de verschillende takken te leggen en ze kunnen als platform dienen voor verdere uitwisseling tussen onderzoekers.

De familie Schoofs waarvan ik zelf afstam, mijn moeder is een Schoofs, staat inmiddels op het net. Daarnaast is hier een lijst te vinden van de stamvaders van (fragment-)genealogieën die ik tot op heden heb verzameld. De gegevens zijn o.m. bijeen gebracht aan de hand van het onderzoek van de persoonskaarten van alle Schoofsen die in Nederland sinds 1938 zijn overleden. Nader onderzoek van de hieruit ontstane reconstructies Schoofs bracht het aantal takken die -qua oudste spoor- uit het huidige Nederland stammen al terug tot een zestal; één daarvan bleek oorspronkelijk helemaal geen Schoofs te zijn geweest.
Daarnaast zijn uit andere bronnen en onderzoek
Schoofstakken bekend, afkomstig uit huidig België (zie ook onderaan deze pagina) en Duitsland.

In vroeger tijden werden veel variaties gebruikt voor de naam Schoofs. Ik heb mij in eerste aanleg geconcentreerd op Schoofs (ook bij het onderzoek a.d.h. van de persoonskaarten). Over veel Schoof-families is eerder gepubliceerd in het "Informatie-bulletin voor allen die SCHOOF in hun naam schrijven", uitgebracht door dhr. Th.G. Schoof. Deze bulletins zijn o.a. in te zien bij het CBG in Den Haag.

 

English:

Since I started the genealogical research in 1978 as a hobby, I have gathered a lot of data on Schoof(s) families in the Low Countries, now known as The Netherlands and Belgium, and from a small part of Germany called Nederrijn. Someday I hope to have enough time to dig into all this mostly rough material and to do much more research on it. But being realistic I must conclude this will not be in the near future, simply because of a lack of time. Nevertheless, once in a while I will add to the online data. 
In these pages I have tried to make connections between known branches of the family, but only if clear evidence is available or when a relationship can in all probability be assumed. I hope that this online publication will serve as a platform for researchers interested in these families and that it will accelerate all Schoof(s) research. 

The Schoofs family I belong to (my mother is a Schoofs) has been online for many years. Listed below is a list of other branches, each beginning with the earliest known ancestor of that branch. These data are based upon the so called ‘persoonskaarten’ of all people in the Netherlands named Schoofs who have died since 1938. I then researched further back in time. Archival data and publications provided further information about the families. At this time I have researched all these persons back to six branches, one of which was originally not named Schoofs, but Schoehous or Schoos. Other research and sources has brought in Schoofs families from what is now known as Belgium (see below) and Germany.
In the past, variations of the name Schoofs were common. I concentrated my research on the name Schoofs when I worked on the ‘persoonskaarten’ and afterwards.
A bulletin (in restricted circulation) called "Informatie-bulletin voor allen die SCHOOF in hun naam schrijven" (= bulletin for all those writing Schoof in their name) made by Mr. Th.G. Schoof provided information about many Schoof families; one set of these bulletins is available at the Central Bureau for Genealogy in The Hague.

Some often used abbreviations: geb. = born, ged. = baptised, o.tr. = betrothal, tr. = married, ov. = died, begr. = buried 

 

 

STAMVADERS VAN MIJ BEKENDE FAMILIES SCHOOF(S)

In deze lijst wordt telkens de oudst (bewezen) stamvader genoemd; de genoemde plaats verwijst naar de plaats waaruit het oudst bekende gegeven van die familietak afkomstig is.

De Schoofstak waar ik zelf uit stam:

Overige Schoofstakken (fragmenten of genealogieën, die op dit moment slechts in de eerste generaties zijn uitgewerkt):

 

Andere online publicaties van families Schoofs zijn te vinden op de sites van:

Verwante gegevens zijn te vinden op de pagina's van:

 

Schoofs in België

De verspreiding van de naam Schoofs, n.a.v. de gegevens uit de rijksregisters van 1998. Bron: Familienaam.be


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 21 juni 2004