Families Schoofs in de Nederlanden

Genealogische Homepage

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Hier de eerste generaties van de Schoofs-tak, oorspronkelijk uit het Duitse Mehr. De kans lijkt vrij groot dat deze tak direct aansluit aan de Schoofstak waar ik zelf van afstam. Bewijs is echter nog niet geleverd. De tak van Hendricus (generatie I, kind 11) is van Evert de Jonge.

naar de startpagina Schoofs

 

I    Hermanus Schoof

geboren ca. 1751, overl. Mehr 21.10.1803, wellicht identiek aan de in 1750 gedoopte zoon van het echtpaar Theodorus Schoofs en Maria Rutten, tr. Mehr ?.5.1778 Maria Gellings, verm. ged. Mehr 10.7.1755[, overl. Mehr 25.4.1798 (kan niet kloppen gelet op de info in bev.reg. 1801)], dr. van Theodorus Gellings en Catharina Surholt(?); kinderen, alle data te Mehr:

 1. Theodorus, d. 1.2.1779, ov. 10.10.1779 
 2. Theodorus, d. 17.8.1780; volgt II.a
 3. Gerardus, d. 21?.6.1782
 4. Petronella, d. 16.3.1784, ov. 24.1?.1790 
 5. Joanna, d. 8.1786
 6. Gerardus, d. 3.1.1787, overl. 1811 als soldaat in Boulaque(?) in een militair hospitaal
 7. Theodorus, d. 7.1789
 8. Petrus, d. 7.1790
 9. Catharina, d. 3.9.1792, ov. 29.5.1795
 10. Joannes, d. 12.1795
 11. Hendricus, geb. 1799; volgt II.b

In 1801 wordt Herman Schoofs genoemd in het bevolkingsregister, 50 jaar, arbeider, sinds 1765 wonende in het dorp; hij wordt genoemd met zijn vrouw en zes kinderen. Op 21 oktober 1803 (28 Brumaire XII) is te Mehr een Herman Schoof overleden, 55 jaar oud, geboren en wonende te Mehr, zoon van Schoof en Maria Gerlings; dit laatste is onjuist, want dit is immers de naam van zijn echtgenote. Het moet haast wel deze Hermanus Schoofs zijn, maar door de vergissing met de namen van zijn ouders is met hulp van deze akte niet te bewijzen dat hij een zoon is van het echtpaar Schoofs-Rutten.

 

II.a    Theodorus (Derk) Schoof(s)

[zn. van I] ged. Mehr 17.8.1780, tr(1). Donsbrüggen 18.5.1813 Hermina Jansen, geb. Donsbrüggen 17.11.1793, overl. Donsbrüggen 7.11.1822, dr. van Adam Jansen en Elizabeth Gellings, tr(2). Donsbrüggen 22.6.1823 Anna Maria Meijers, dr. van Wilhelmi Meijers en Elisabeth Ketz; kinderen, alle data te Donsbrüggen:

 1. Hermanus, d. 11.4.1814; volgt III.a
 2. Gerardus, d. 15.10.1816, ov. 22.3.1821
 3. Josephus Emmanuel (Schoef), ged. 20.1.1819
 4. Elisabetha (Schoof), d. 23.10.1820
 5. Wilhelmus, d. 24.6.1824

 

II.b    Hendricus (Hendrik) Schoof

[zn. van I] geb. Mehr 1799, arbeider, tr. Elst 31.10.1829 Johanna Petronella Hermsen, geb. Elst 1806, dr. van Caspar Hermsen en Jacoba van Engen; kind:

 1. Hermannus (Hendricus) Schoof, geb. Elden (Arnhem) 9.1.1830; volgt III.b
 2. Hendrik Casper, geb. Elst 9.6.1832, overl. Elst 22.4.1833
 3. Maria Hendrika, geb. Elst 12.4.1834, tr. Elst 23.5.1857 Hendrik Gerritsen, geb. Elst ca. 1827, arbeider, zn.v. Jacobus Gerritsen en Willemina van Lent
 4. Willem, geb. Elst 2.4.1838

 

III.a    Herman(us) Schoofs

[zn. van II.a] geb. Donsbrüggen 11.4.1814, metselaar, overl. Groesbeek 12.3.1865, tr. Groesbeek 14-8-1841 Clara Gerrits, geb. Wijchen 18.5.1820, overl. Groesbeek 12.4.1882, dr. van Peter Gerrits en Maria Busgers. Kinderen, alle data te Groesbeek:

 1. Theodorus, geb. 9.11.1841, ongehuwd overl. 14.9.1867
 2. Willemina, geb. 8.9.1843, ov. 30.5.1849
 3. Maria, geb. 29.3.1846 
 4. Wilhelmus, geb. 13.5.1849, volgt IV.a
 5. N.N.(levenloos kind), begr. 4.12.1852
 6. Willemina, geb. 4.6.1854, ov. Groesbeek 20.12.1898,  tr. Matthijs Gerrits
 7. Hermanus, geb. 18.9.1858, ov. 15.5.1876
 8. Petronella, geb. 6.10.1863, ov. 20.12.1882

 

III.b    Hermannus (Hendricus) Schoof

[zn. van II.b] geb. Elden (Arnhem) 9.1.1830, arbeider, tr. Arnhem 26.2.1862 Grada van Dick, geb. Duiiven 1824, dr. van Wilhelmus van Dick en Joanna Kregting; kind:

 1. Wilhelmina, geb. Elst 11.3.1862
 2. Derk, geb. Westervoort 5.5.1863
 3. Hermannus Hendrikus Schoof, geb. Westervoort 10.5.1865; volgt IV.b

 

IV.a    Wilhelmus Schoofs

[zn. van III.a] geb. Groesbeek 13.5.1849, tr. Groesbeek 23.8.1877 Maria Jacobs, geb. Groesbeek 19.10.1854, dr. van Lambertus Jacobs en Margeretha Gerrits; kinderen, geboortedata te Groesbeek:

 1. Hermanus, geb. 29.9.1878, koopman, grondarbeider, overl. Groesbeek 5.3.1961, tr. Groesbeek 3.2.1899 Hendrika Gerrits (1878-1954); zeker vijf kinderen
 2. Maria, geb. 31.1.1881, overl. Nijmegen 27.2.1969, tr. Groesbeek 13.4.1904 Johannes Adrianus Janssen (1878-1965)
 3. Theodorus, geb. 5.12.1883, landarbeider, grondwerker, overl. Groesbeek 1.8.1975, tr. Groesbeek 26.5.1909 Mechtilda Meijers (1889-1970); zeker 12 kinderen
 4. Petronella, geb. Groesbeek, overl. Groesbeek 4.3.1890 (21 maanden oud)

 

IV.b    Hermannus Hendrikus Schoof

[zn. van III.b] geb. Westervoort 10.5.1865, overl. Arnhem 27.12.1924, arbeider, tr. vermoedelijk Duisburg 1890/91 Wilhelmina Carolina Ringeler, geb. Duisburg 23.1.1865, overl. Arnhem 11.12.1939; kinderen:

 1. Gertruda Theodora, geb. Duisburg 3.1.1891
 2. Theodora Katharina, geb. Duisburg 10.3.1895
 3. Carl Herman, geb. Duisburg 25.8.1896
 4. Eliza Theodora, geb. Arnhem 28.11.1898
 5. Theodorus, geb. Rheden 4.2.1901
 6. Karel, geb. Rheden 3.5.1903, pakhuisknecht, overl. Arnhem 8.1.1952, tr. Wilhelmina van Capel; zoon: Karel 
 7. Theodora Wilhelmina, geb. Rheden 16.10.1907
 8. Bertha Wilhelmina, geb. Rheden 3.3.1910

 

 

naar de startpagina Schoofs


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 3 december 2017