Transportakte

In de transportakte werd de overdracht van het onroerend goed vastgelegd. Deze handeling moet los worden gezien van de koop, die soms langere tijd daaraan vooraf via een akte van koop en verkoop werd geregeld. Dit verklaart bovendien waarom in deze overdrachtsakten aankoopbedragen meestal ontbreken.
Daarnaast kan via deze akte ook overdracht van roerende goederen en bijvoorbeeld van lijfrentes plaatsvinden.

We treffen de transportakte onder verschillende namen aan, zoals gicht (Zuidelijke Nederlanden), vestbrief (Oost-Brabant), vestenis of overdracht of cessie (Gelderland), renunciatie (Deventer) en de kwijtschelding (Amsterdam).

Algemeen in het oud-rechterlijke archief. De benaming van het register waarin deze akten zijn opgenomen verschilt van plaats tot plaats, mede afhankelijk van de naam die men aan de transportakte geeft. Naast de algemene namen als transportregister en gichtregister komt bijvoorbeeld ook het gifteboek (Rotterdam e.o.) voor. In Groningen en Drenthe maken ze deel uit van de verzegelingen.


Naar het thema