Verzegelingen

Door het ontbreken van het notariaat in de provincie Groningen en Drenthe tot 1811 werd de functie daarvan in de stad Groningen waargenomen door de burgemeester en raad en op het platteland door de redgers (personen belast met de rechtspraak) of door de pastor en twee kerkvoogden. De voor deze heren verleden akten werden verzegeld met het plaatselijk of kerkelijk zegel, vandaar de term verzegelingen. De verzegelingen bevatten niet alleen zaken als huwelijksvoowaarden, testamenten en boedelscheidingen, maar ook de transportakten van huizen en landerijen, omdat men geen aparte transportregisters bijhield. In Drenthe werden deze akten opgemaakt door de schulte en twee keurnoten (assistenten van de schulte).

-

In het oud-rechterlijke archief in Friesland (nedergerecht) en Drenthe (goorsprake).


Naar het menu van dit thema