Registratieboeken

Dit is de naam zoals die vanouds werd gebruikt voor de boeken waarin schuldbekentenissen van diverse aard werden geschreven. Meestal betreft het gewone leningen, maar er staan ook huurcontracten in, zgn. bijlbrieven, koopakten en zelfs enkele testamenten en akten van huwelijkse voorwaarden.

De moderne naam is hypotheekboeken.

Algemeen in het oud-rechterlijke archief (nedergerecht) in Friesland.


Naar het thema