Bijlbrieven

Akten voorkomend in de registratieboeken. Volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal kent het de volgende betekenissen:

  1. verklaring van een scheepsbouwmeester dat een schip door hem gebouwd en opgeleverd is ("schoon van de bijl"),
  2. akte van geldopneming voor de bouw van een schip of een huis,
  3. koopbrief van een schip waarin de verkoper zich voor de koopprijs het schip laat verpanden.

Scheepsbrieven.

In het oud-rechterlijke archief (nedergerecht) in Friesland.


Naar het menu van dit thema