Register van koopbrieven

Registers die de volledige afschriften bevatten van de koopakten (in tegenstelling tot de proclamatieboeken die de uittreksels bevatten).

-

Hier en daar in het oud-rechterlijk archief in Friesland (nedergerecht).


Naar het thema