Registers van decretale verkopingen

Bevat de akten van overdracht van onroerende goederen van minderjarigen en kerkelijke instellingen. Hiervoor was toestemming van het Hof nodig. Sommige decretale verkopingen vonden plaats ten overstaan van het nedergerecht, te vinden in de proclamatieboeken.

-

In het archief van het Hof van Friesland.


Naar het thema