Decreetboeken

Deze boeken bevatten akten van gerechtelijke verkoop van onroerende goederen ten behoeve van minderjarige erven en schuldeisers. Zie ook de registers van decretale verkopingen.

-

In het oud-rechterlijke archief in Leeuwarden.


Naar het thema