Leningen en schulden

 

 

<<<Het verwerven van onroerend goed gebeurde -naast verkrijging door versterf- door de koop van onroerend goed. In de archieven treffen we met name de transportakte aan, waarin de overdracht van het onroerend goed werd vastgelegd; de benaming van deze akte verschilt van streek tot streek>>>

Zie ook:


Naar het menu van dit thema