Consentboeken

Deze procollen bevatten de registratie van de verkoop van onroerende goederen.

-

In het oud-rechterlijke archief (nedergerecht) van Leeuwarden.


Naar het thema