Parenteelstaat Weijers

Genealogische Homepage

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Onderstaand geslacht Weijers leefde voornamelijk in de regio Groesbeek. In de rechte lijn zijn het voorouders uit mijn kwartierstaat. Zover mij aanvullende gegevens bekend zijn van de gezinnen/personen zijn deze eveneens vermeld; veel van deze gegevens komen uit het oud-rechterlijke archief van Groesbeek.
Niet verwante takken W(e)ijers zijn ook online. Zo is er een tak voorkomend in (o.a.) Maastricht, Dordrecht en Den Haag te vinden op de site van Floris Weijers (link werkt niet meer) en een tak in Haarlem op de site van Hans Berkhout. Ook een genealogie uit de omgeving Zeddam-Emmerik staat online.

 

I - Winant Theunissen Weijers (16.. - 1680)

Tr. Maria Hendriks

Kinderen:

   1. Winant; volg II.a
   2. Derk; volg II.b
   3. Willem; volg II.c
   4. Elisabet; volg II.d
   5. Hendrik; volg II.e
   6. Laurens; volg II.f
   7. Maria; volg II.g
   8. Jan; volg II.h
   9. Gerardus, d. Groesbeek 7.3.1666
1649 Wijnandt Tonissen drie mergen ende een huijs (doorhaling: 12 gl), 18 gl, 6, 24 affgetagen; vastgestelde verponding: 22-1-7 [bron: http://members.chello.nl/~g.vbenthem/VerpondingGroesbeek1649.htm]
12.4.1676 rechtszitting te Heumen aangespannen door Wijnant Tonisen, schout te Groesbeek, c.s., in verband met vermeende gerechtigheid als erfgenaam van ene Nelis Gerrits
9.4.1682 Mary Hendericks hertrouwt met Lindert Evertsen, Beek
20.6.1710 de overleden Maria Hendriks wordt genoemd bij een overdracht
22.2.1721 hun nog in leven zijnde kinderen, t.w. Hendrik, Maria en Jan, maken een boedelverdeling, echter zonder dat de neven en nichten worden genoemd
5.7.1730 al hun nog in leven zijnde kinderen of hun nakomelingen worden genoemd in een boedelverdeling en dat om een al eerder gemaakte mondelinge verdeling in 1720 nu schriftelijk vast te leggen; in leven zijn dan: Hendrik, Maria, Jan, weduwe en kinderen van Winant, kinderen van Derk, kinderen van Willem, kinderen van Elisabet, weduwe en kinderen van Laurens (N.B. in 1721 werd niet hetzelfde verdeeld ..!)

 

 

II.a - Winant Winants Weijers (16..-17..)

Geboren ?, overleden tussen 1717 en 1730

Zoon van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr(1). Beek (bij Nijmegen) 7.6.1685 Mechteld Jansen, j.d. van Kranenburg

Kinderen:

   1. Wijnant, d. Kranenburg 29.4.1691; get.: Henricus van ....(?) en Mechtildes Craen (Craei?)
   2. Theodora, d. Kranenburg 12.10.1693; get.: Jasper Jansen en Maria Winants

Tr(2). N(i)etje Jansen Derks

31.3.1704 echtelieden genoemd in een hypotheek
20.6.1710 echtelieden delen in de nalatenschap van zijn moeder, met zijn broers en zussen; ze krijgen dit deel van de kinderen van zijn broer Jan
19.2.1715 Winant Winants wordt genoemd in de verkoopakte
23.2.1717 transport van de echtelieden Winant Weijers en Meghel(?) Janssen van een huis, schuur en bouwland
5.7.1730 Netje Jansen Derks (wed.) en de kinderen erven in de boedelverdeling van zijn ouders; de boedel is eerder al mondeling verdeeld en wordt nu schriftelijk vastgelegd

 

Waarschijnlijk hebben we bij de volgende gegevens te maken met informatie over kinderen van het echtpaar Weijers-Jansen:

Winand Winants Weijers

Joanna Winants Weijers

 

 

II.b - Derk Winants Weijers (16..-....)

Geboorte ?, overleden voor mei 1703

Zoon van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr. Beek (bij Nijmegen) 7.6.1685 Elisabeth (Lisbeth) Jansen (Wanners), j.d.

Kinderen (vermoedelijk):

   1. Jantje, tr. Jan van de Gent
   2. Wijnand, tr. Maria Reijnen
   3. Wander, tr. Aeltje Woaters
13.5.1703 huwelijk te Beek (bij Nijmegen) van Lisbeth Wanners, wed. van Derrick Winants, met Peter Hendriks, j.m.
20.6.1710 zijn kinderen delen in de nalatenschap van zijn moeder, samen met hun ooms en tantes, afkomstig van de kinderen van zijn broer Jan
5.7.1730 hun kinderen erven in de boedelverdeling van zijn ouders
30.5.1740 Elisabeth ... genoemd, weduwe van Derk Weijers, als gevolmachtigde
29.12.1741 Wander Derks (zoon?) genoemd; hij staat borg
23.6.1742 genoemd bij een transport (kinderen van dit echtpaar?): Jantje Derks Weijers, gehuwd met Jan van de Gent, Wijnand Derks Weijers, geh. met Maria Reijnen en Wander Derks Weijers, geh. met Aeltje Woaters

 

 

II.c - Willem Winants Weijers (16..-....)

Zoon van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr. Beek 29.1.1682 Ermke (Irmgarihis) Janssen, beiden van Groesbeek; Ermke was een dochter van Jan Faesz. en Helena Derksdr.

Kinderen:

   1. Winant; volg III.a
   2. Mattijs; volg III.b
   3. Sebilla; volg III.c
   4. Elisabet
   5. Jantje (dochter); volg III.d
   6. Maria; volg III.e
   7. Derk
   8. Frans

Noot: op 20.6.1710 waren alleen Derk en Frans nog minderjarig

20.6.1710 de kinderen van Willem Winants worden in een nalatenschap genoemd van zijn moeder Maria Henderiks; hijzelf is dan al overleden
18.6.1714 zijn kinderen verkopen 1/4 deel van de Grote Plak met bijbehorende broek voor 425,- aan hun oom Jan Winants
25.1.1717 een in zijn bezit zijnde erfpacht genoemd
6.7.1730 zijn kinderen worden genoemd in de boedelverdeling van zijn ouders zij krijgen tesamen toegewezen de helft van de Grote Plak

 

 

II.d - Elisabeth Winants Weijers (16..-....)

Dochter van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr. Anthony Valkijsere

Kinderen:

   1. Winant Antonis (Theunisse)
   2. Bartje Antonis (dochter)
20.6.1710 hun kinderen delen in de nalatenschap van haar moeder, samen met hun ooms en tantes; ze krijgen dit deel van de kinderen van hun oom Jan
19.2.1715 zoon Winant Antoni (met zijn voogd vanwege zijn minderjarigheid) genoemd in een transport
10.3.1716 beide kinderen, beiden nu meerderjarig, genoemd in een transport
17.9.1723 zoon Winant Theunisse, maakt zijn vader Anthony Valkysere tot erfgenaam, samen met zijn ooms Henrik en Jan en zijn tante Marij
5.7.1730 hun kinderen erven in de boedelverdeling van haar ouders; de boedel was al eerder mondeling verdeeld en wordt nu schriftelijk vastgelegd

 

 

II.e - Hendrik Winants Weijers (16..-....)

Zoon van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr. Beek (bij Nijmegen) 2.11.1690 Aeltje Claessen, dochter van Claes Goossens

Mogelijke kinderen:

   1. Winant Hendriks Weijers; wordt met zijn vrouw Peterke Tijssen genoemd in een akte van 8.12.1735; verder wordt hij nog twee keer vermeld als doopgetuige en wel op 27.3.1729 en op ..-1.1731
   2. Nicolai Hendrix Winants Weijers, tr. Groesbeek 5.9.1728 Hendrina Jansen (Lamers); kinderen van dit echtpaar zijn te Groesbeek gedoopt:
     1. Lambertus, doop 10.8.1730
     2. Adolphus, doop 3.3.1732
     3. Joanna, doop ..1.1734
     4. Gerardina, doop 29.8.1735
     5. Wilhelmus, doop 10.11.1736
     6. Theodora, doop 4.1.1739
     7. Winiestans(?), doop 27.3.1741 (moeder: Hendrina Lamers)
     8. Henricus, doop 28.3.1743 (moeder: Hendrina Lamers)
     9. Henricus, doop 1.3.1745 (moeder: Hendrina Lamers)

Nicolai Hendrix Winants Weijers wordt op 21.1.1738 als doopgetuige vermeld en op 15.11.1726 als huwelijksgetuige

3. Henrina Hendrik Winants Weijers, tr. Groesbeek 25.10.1739 Godefridus Willems Geurtsz; kind van dit echtpaar:

- Aldegundis, doop Groesbeek 13.1.1742 (moeder genaamd Laurinie?)

18.6.1714 Hendrik Winants Weijers is samen met ene Dirk Jansse de momber (=voogd) over zijn twee neven Derk Willems en Frans Willems
19.2.1715 het echtpaar verkoopt samen met Winant Winants (broer), Weijndel Janssen (schoonzus) en Winant Antoni (neef) een erf
10.3.1716 hij wordt genoemd als momber over zijn neven Hendrik Derksen en Jan Laurensen in een transport
27.6.1716 hij wordt genoemd in een transport
22.2.1721 hij wordt genoemd in de boedelscheiding van zijn ouders, samen met zijn broer Jan en zijn zus Maria (N.B.: de nakomelingen van de overige broers en zus worden niet genoemd!)
14.5.1721 het echtpaar heeft geld (Fl. 99,-) geleend
17.9.1723 hij wordt als erfgenaam genoemd in een testament van zijn neef Winant Antonis Valkijsen
26.5.1724 het echtpaar transporteert een erfpacht
1.11.1727 (tot enkele jaren daarn) Hendrik Winant Weijers wordt als schepen genoemd
5.7.1730 zij erven in de boedelverdeling van zijn ouders; de boedel was al eerder mondeling verdeeld en het wordt nu schriftelijk vastgelegd; er wordt echter niet gesproken over de akte d.d. 22-02-1721 hetwelk nu wel weer gedeeltelijk wordt overlapt!
25.6.1738 (en een tijdje daarn ook) Hendrik Winants als schepen genoemd
18.10.1742 Hendrik Winants genoemd in een akte

 

 

II.f - Laurens Winants Weijers (16..-17..)

Zoon van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr. Beek (bij Nijmegen) 9.6.1695 Wendel Jansen

Kinderen:

   1. Winant Laurensen; op 14.3.1716 meerderjarig; volg III.f
   2. Hendrik Derksen; op 14.3.1716 onmondig
   3. Jan Laurensen; op 14.3.1716 onmondig; volg III.g
20.6.1710 hun kinderen delen in de nalatenschap van zijn moeder, samen met hun ooms en tantes; ze krijgen dit deel van de kinderen van hun oom Jan
19.2.1715 Weijndel Janssen genoemd met haar "geborene mombers" (=voogden) Jan Winants en Winant Winants (zwagers) genoemd in een verkoop
5.7.1730 Wendelina Janssen (wed.) en de kinderen erven in de boedelscheiding van zijn ouders
14.3.1716 de kinderen Winant Laurensen (meerderjarig), Hendrik Derksen en Jan Laurensen (beiden minderjarig, met als voogden Hendrik Winants en Jan Winants) genoemd in een transport;

Noot: vermoedelijk zijn dit de enige (nog levende) kinderen van dit gezin

18.6.1730 huw. Henrici Laurensen Weijers x Maria Horsten, Groesbeek;

Noot: vermoedelijk is Henrici Laurensen Weijers gelijk aan de genoemde zoon Hendrik Derksen

Op 15.11.1731 wordt Henrico Laurensen Wijers als doopgetuige genoemd

Kinderen, allen gedoopt te Groesbeek:

 1. Maria, doop 28-08-1731
 2. Johanna, doop 09-11-1733
 3. Laurentius, doop 04-09-1735
 4. Rudolphus, doop 01-10-1737
 5. Willemina, doop 01-09-1739
 6. Wilhelmo, doop 06-09-1740
 7. Henrina, doop 13-12-1742

 

 

 II.g - Maria Winants Weijers (16..-17..)

Dochter van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr. Nijmegen 28.5.1700 Gerrit Lamers (Kerstens)

20.6.1710 zij worden genoemd bij de verdeling van een deel van de nalatenschap van haar moeder, waarbij ook haar broer en zus meedelen; zij krijgen dit deel van de kinderen van haar broer Jan
3.1.1719 het echtpaar heeft 250,- geleend
22.2.1721 zij wordt genoemd in de boedelscheiding van haar ouders, samen met haar broers Hendrik en Jan (N.B.: de nakomelingen van de overige broers en zus worden niet genoemd!)
17.9.1723 zij wordt als erfgename genoemd in een testament van haar neef Winant Antonis Valkijsen
5.7.1730 het echtpaar erft in de boedelverdeling van haar ouders, de boedel was al eerder mondeling verdeeld en het wordt nu schriftelijk vastgelegd; er wordt echter niet gesproken over de akte d.d. 22-02-1721 hetwelke nu wel weer gedeeltelijk wordt overlapt !

 

II.h - Jan Winants Weijers (16..-17..)

Zoon van Winant Theunissen Weijers (I) en Maria Hendriks

Tr. Maria Lamers

Kinderen (vermoedelijk), allen op 20.6.1710 genoemd:

   1. Winant Janssen Weijers, "pastor tot Otersum"
   2. Willem Janssen Weijers, tr. Henderina Liefkens
   3. Elisabet Weijers
   4. Catarina Weijers
   5. Henderina Weijers
   6. Gertruijt Weijers
7.3.1705 zoon Winant Janssen Weijers tot priester gewijd te Kln, pastoor tot Ottersum, overleden 1745
20.6.1710 (zeer waarschijnlijk) hun kinderen delen in een deel van de nalatenschap van zijn moeder, samen met hun ooms en tantes; zij krijgen dit deel van de kinderen van hun oom Jan
18.6.1714 het echtpaar koopt land van de kinderen van zijn overleden broer Willem Winants Weijers
19.2.1715 hij wordt genoemd als momber (=voogd) over zijn schoonzus en over een neef
10.3.1716 hij wordt genoemd als momber over twee neven
9.9.1720 het echtpaar wordt in een akte genoemd
22.2.1721 hij wordt genoemd in de boedelscheiding van zijn ouders, samen met zijn broer Hendrik en zijn zus Maria (N.B.: de nakomelingen van zijn overige broers en zus worden niet genoemd !
17.9.1723 als erfgenaam genoemd in een testament van zijn neef Winant Antonis Valkijsen
25.6.1726 het echtpaar wordt genoemd in een testament
3.3.1728 testament van Jan Winants Weijers
5.7.1730 het echtpaar (zij vermoedelijk overleden) erft in de boedelverdeling van zijn ouders; de verdeling had al eerder mondeling plaats gevonden en wordt nu schriftelijk vastgelegd; er wordt echter niet gesproken over de akte van 22-02-1721 hetwelk nu wel weer gedeeltelijk wordt overlapt!
11.7.1730 het echtpaar wordt genoemd in een akte

 

 

III.a - Winant Willems Weijers (16..-1753)

Zoon van Willem Winants Weijers (II.c) en Ermke Janssen

Tr. Maria Kaal, d.v. Jan Kaal en Lisbeth Hendricks

Kinderen:

  1. Agnes, doop Groesbeek 7.2.1719
  2. Agnis, doop Groesbeek 2.4.1723
  3. Godefrida, doop 10.5.1725
  4. Mogelijke kinderen van dit echtpaar zijn verder:

  5. Laurentius Winants Wijers; tr. Groesbeek 10.11.1748 Henrina Celissen; dit echtpaar wordt in een akte genoemd d.d. 26.11.1766; ook op 14.11.1774 wordt het echtpaar genoemd in een akte
  6. Emerentiana Winants Wijers; tr. Groesbeek 3.5.1739 Servati Willems(en), alias Bischop; van hen zijn de volgende kinderen bekend gedoopt te Groesbeek):
   1. Willemina, doop 29.2.1740
   2. Theodora, doop 30.6.1741
   3. Maria, doop 16.3.1743
   4. Theodora, doop 23.9.1744

Op 16.11.1739 is Servatie Willems doopgetuige

20.6.1710 hij deelt in hetgeen zijn oma heeft nagelaten en hetwelk afkomstig was van de kinderen van zijn oom Jan
18.6.1714 samen met zijn broers en zusters verkoopt hij een 'vierdepart van de groote en kleine plak met bijgehoorende broek' aan zijn oom Jan
25.8.1714 Wijnand Willemse Weijers wordt samen met twee anderen benoemd tot Waldfrster (blz. 47); hij betaalde tot aan zijn overlijden, f 5,- erfpacht voor het perceel 248 (blz. 37); BRON: "Oud-Groesbeek in woord en beeld", door G.G. Driessen, 1980
25.3.1716 hij wordt in een akte genoemd
25.1.1717 hij heeft in het verleden een 'regt van verwin' gerfd van zijn vader en hij heeft zodoende nog een schuld uitstaan; deze schuld, groot 272 guldens en 10 stuivers, wordt nu overgenomen door zijn broer Mattijs en Derk Kael; Winant Willems Weijers wordt hier aangeduid als "waltdienaar"
23.2.1721 het echtpaar wordt genoemd in de boedelverdeling van haar ouders
6.1.1726 het echtpaar leent 200,-
21.12.1729 het echtpaar koopt o.a. bouwland

1753

Wijnand Willemse Weijers overleden (blz. 47); BRON: "Oud-Groesbeek in woord en beeld", door G.G. Driessen, 1980

-

hij wordt genoemd als doopgetuige op de volgende data: 29.12.1724, 27.2.1736, 19.3.1736 en 30.6.1741

-

zij wordt genoemd als doopgetuige op de volgende data: 6.1.1724, 12.11.1724, 5.6.1726 (hierbij was ze 'vervangster'), 25.2.1727, 1.1.1738, 29.2.1740 en 13.12.1742

 

III.b - Mattijs Willems Weijers (16..-17..)

Zoon van Willem Winants Weijers (II.c) en Ermke Janssen

Tr(1). Beek (bij Nijmegen) 26.7.1709 Lucia Adriaens

Tr(2). Groesbeek 9/19.9.1725 Theuniske Michiels (j.d.)/Antonetta Michiels Stevens; zij is een dochter van Michiel Stevens en Jenneken Jansen

Kinderen te Groesbeek gedoopt:

  1. Wilhelmi (Willem); uit eerder huwelijk?; tr. Groesbeek 5.5.1737 Thijsken Camps; kinderen uit dit huwelijk (allen gedoopt te Groesbeek):
  2. a) Lucia, doop 9.2.1738
   b) Laurentius, doop 16.3.1739
   c) Matthias, doop 5.9.1741
   d) Laurentius, doop 11.3.1744
   e) Maria, doop 30.12.1745 (vader is schout, 'scholtati')

   hij is doopgetuige op: 26.11.1737, 12.11.1740, 17.2.1741 en op 18.12.1743; op 27.6.1728 wordt hij als huwelijksgetuige vermeld; Thijsken Camps hertr. Groesbeek 21.2.1748 Wilhelmus Selisen uit Otersum

  3. Jo'es (Joannis), doop 28.11.1723; volg IV
  4. Lucia, doop 6.6.1726; tr. Groesbeek 1.5.1746 Hendrik Albers, geb. Keppeln
  5. Johanna, doop 22.9.1727
  6. Emerentiana, doop 18.4.1729; noot: de namen Ermgardis en Emerentiana zijn door elkaar heen gebruikt; tr.(1?) Groesbeek 5.5.1754 Theodorus Camps; dit echtpaar wordt in twee akten genoemd:
  7. 28.2.1748 - Emerentiana en Maria Thijssen Weijers genoemd bij het huwelijk van Joes Thijssen Weijers en Maria Hermens Jansen

   20.2.1764 - het echtpaar E.T. Weijers en Derk Gerrits Camps

  8. Maria, doop 1.2.1731
  9. Gerardina, doop 28.8.1733; tr(1). Groesbeek 12.4.1755 Gerardus Molenaar; tr(2). Groesbeek 20.1.1760 Lambertus Claesse Weijers
  10. Elisabeth, doop 22.5.1735
26.1.1696 huw. van haar ouders: Michiel Stevens, j.m. en Jenneken Jansen, j.d. beijde van Groesbeek te Beek
18.6.1714 hij verkoopt met zijn broers en zusters land aan zijn oom

1715

eerste "Schout" van Groesbeek, tot in 1748 zijn overlijdensjaar
25.1.1727 de schout ('scholtus') Mattijs W. Weijers koopt tesamen met Derk Kaal een recht op verwin voor zijn broer Winant Willems Weijers, waltdienaar
18.4.1729 (doop dochter) hij: schout ('scholtati')
6.7.1730 hij deelt mee in de toegewezen helft van de Grote Plak, tesamen met zijn broers/zussen,toegewezen gekregen in de boedelverdeling van zijn grootouders; dit moeten ze dus als kleinkinderen verdelen
29.12.1741 er wordt besaat gedaan op zijn nagelaten bezittingen door de wed. van dhr. Verschoor

-

hij wordt als doopgetuige vermeld: 5.7.1722, 11.7.1728, 26.9.1733 en 29.8.1735 (als vervanger of vervangen?)

-

Ant. M. Stevens doopgetuige op 16.3.1731 en 24.2.1737

 

III.c - Sebilla Willems Weijers (16..-17..)

Dochter van Willem Winants Weijers (II.c) en Ermke Janssen

Tr. Groesbeek 18.3.1709 Jacobi Teeuwisse (Teunissen/Theuwissen); zie op de pagina's van Ellen Deligne en Berend Visser voor verdere informatie over de familie Teeuwsen

Kinderen:

  1. Christine; tr. Gerrit Straetman
  2. Ermke; tr. Groesbeek 28.4.1738 Joannes (Jan) Jacobs de Haan
  3. Marge (Marija); tr. Bastiaen Janssen
  4. Willemijna; tr. Hendrik Hendriks
  5. Elisabeth, doop Groesbeek 9.5.1723; tr. Arnoldus van Willenbergs
  6. Wilhelmus (Willem), doop Groesbeek 23.9.1724
  7. Derk
  8. Gerardina, doop Groesbeek ?.6.1726
20.6.1710 zij deelt in hetgeen oma heeft nagelaten en hetwelk afkomstig is van de kinderen van haar oom Jan
3.10.1723 zij wordt genoemd als doopgetuige; idem op 18.7.1737
12-11-1766 hun kinderen verkopen hun nalatenschap aan Willem Teuwissen (n van de kinderen), gehuwd met Alijda Wegens, en aan Derk Theuwissen (ook n van de kinderen);

de eerste vijf hiervoorgenoemde echtparen wonen ten dele "in den Lande van Cleef en gedeeltelijk binnen deese Provintie"; Willem (+ echtgen.) woont in Nutterden, Cleefs Territoir en Derk, woont in de heerlijkheid Groesbeek

 

 

III.d - Jantje Willems Weijers (16..-17..)

Dochter van Willem Winants Weijers (II.c) en Ermke Janssen

Tr. Johannes Gerrits

Kinderen, gedoopt te Groesbeek:

  1. Sophia, doop 13.7.1722
  2. Willemina, doop 18.11.1723
  3. Guilielmus, doop 5.6.1726
  4. Gerardus, doop 7.11.1729; woonplaats: "van de Gochse heide"
  5. Sophia, doop 16.3.1731; (N.B. hierbij wordt zij 'Winants' i.p.v. Willems genoemd)
20.6.1710 zij deelt in hetgeen haar oma heeft nagelaten en hetwelk afkomstig is van de kinderen van haar oom Jan
22.5.1718 en 18.4.1723: zij wordt als huwelijksgetuige genoemd

 

 

III.e - Maria Willems Weijers (16..-17..)

Dochter van Willem Winants Weijers (II.c) en Ermke Janssen

Tr(1). Mathijs Jansen, tr(2). Groesbeek 24.2.1737 Joannes Hendrix

Kinderen, gedoopt in Groesbeek:

  1. Petrus, doop 29.12.1724
  2. Emerentiana, doop 18.2.1727
  3. Petronella, doop 22.7.1730
  4. Gerardina, doop 27.10.1737
20.6.1710 zij deelt in hetgeen haar oma heeft nagelaten en hetwelk afkomstig is van de kinderen van haar oom Jan

 

 

III.f - Winant Laurensen Weijers (16..-17..)

Zoon van Willem Winants Weijers (II.c) en Ermke Janssen

Tr. Elisabeth Jansen Wanders

Kinderen, allen gedoopt te Groesbeek:

  1. Catharina, doop 5.1.1727
  2. Joannes, doop 24.6.1729
  3. Gerardus, doop 11.8.1731
  4. Joannes, doop 20.9.1733
  5. Gerardus, doop 27.2.1736
  6. Petrus, doop 6.2.1739
10.3.1716 hij wordt genoemd in een transport als "meerderjarige Jongman"
30.4.1719 en 20.4.1721: hij wordt als huwelijksgetuige genoemd
6.1.1738 hij wordt in een aktegenoemd

 

 

III.g- Jan Laurensen Weijers (16..-17..)

Zoon van Willem Winants Weijers (II.c) en Ermke Janssen

Tr(1). Margarita Ernsten; tr(2). Maria Jansen Wanders

Kinderen, gedoopt te Groesbeek:

  1. Gemella, doop 11.2.1729 (uit eerste huwelijk)
  2. Laurentius, doop 10.7.1732
  3. Laurentius, doop 19.9.1733
  4. Petrus, doop 10.11.1734
  5. Henricus, doop 8.3.1736 (als 'Jansen' gedoopt?)
  6. Margarita, doop 6.5.1737
  7. Wernerus, doop 14.3.1739
  8. Johanna, doop 12.11.1740
  9. Winandis, doop 12.9.1743
10.3.1716 hij wordt in een transport als "onmondig" genoemd
6.2.1772 het echtpaar is overleden, volgens transport van de kinderen

 

 

IV - Joannis (Jan) Thijssen Weijers (1723-17..)

Gedoopt Groesbeek 28.11.1723

Zoon van Mattijs Willems Weijers (III.c) en Lucia Adriaens

Tr. Groesbeek 28.2.1748 Maria Hermens Jansen, dr. van Hermen Janssen Agnis Kaal

Kinderen, gedoopt in Groesbeek:

  1. Lucia, doop -.2.1749
  2. Hermannus, doop 24.5.1750
  3. Johanna, doop 31.7.1752
  4. Willemina, doop 10.5.1754
  5. Mathias, doop 12.10.1756; volg V.a
  6. Hermanus, doop 2.1.1759; volg V.b
  7. Agnes, doop 21.12.1760
  8. Keetje; tr. Gerrit Braam
  9. Agnes; volg V.c
29.12.1741 er wordt besaat gedaan op de nagelaten bezittingen van zijn vader, die hij tesamen met evt. broers/zusters nu in bezit had
21.2.1748 hij wordt als huw. getuige genoemd (bij zijn schoonzus, die hertrouwt ?)
29.10.1748 ze kopen van Gerrit Meeuwssen en Henderina Janssen voor 175,- 1/5 deel van een huis, hof en bouwland, groot ong. 3 morgen, in de Grafwegense Buurtschap en 1/5 deel van 2 hont bouwland aan de Breder weg, bezwaart met 2 malder en een schepel rog pagt per jaar uit Huis, Hof en Bouwland
10.8.1763 boedelverdeling van haar ouders Hermen Janssen en Agnis Kaal; zij krijgen de helft van "'t Goed op't nieuw Erff" en 100,-
22.8.1763 genoemd in een transport na de boedelverdeling van haar ouders
-.1.1766 het echtpaar wordt genoemd in een magenscheid

1768

is eigenaar/pachter van het perceel nr. 541, genaamd het "Scholtens Buske", een perceel hakhout. Bron: "Oud-Groesbeek in woord en beeld", door G.G. Driessen, 1980
30.5.1768 ze lenen 1400,- van Juffr. Constantia Johannis Johanna en Roeland Scheers uit Nijmegen
26.7.1780 M. Hermes genoemd in een 'inleiding'; idem 18.9.1780
22.5.1789 boedelverdeling aan hun kinderen Matthijs, Hermen, Keetje en Agnis; hieruit valt op te maken, dat er gezien de volgorde van de genoemde kinderen nog een dochter Keetje was (geh. met Gerrit Braam) en daarna nog een dochter Agnes, zodat we kunnen aannemen dat de genoemde Agnes (d. 21-12-1760) jong is overleden
29.4.1809 boedelverdeling van de fam. Scheers, waarin zij genoemd worden betreffende de lening van 1400,-, waarvan nog 1200,- betaald moet worden

 

 

V.a - Matthijs (Jansz) Weijers (1756-1808)

Gedoopt Groesbeek 12.10.1756 (Mathias), aangifte overlijden Groesbeek 10.8.1808

Zoon van Joannis Thijssen Weijers (IV) en Maria Hermens Jansen

Tr. Groesbeek 18.5.1783 Willemina Huijbers, doop Groesbeek 17.2.1761, overl. Groesbeek 1.7.1839, dr. van Hubertus Jansse Huberts en Henrica Willems Geurts

Kind:

  1. Joanna, doop Groesbeek 3.6.1791, overl. Groesbeek 22.6.1857, tr. Groesbeek 23.12.1810 Paul de Haan, doop Groesbeek 25.10.1784, bezembinder, overl. Groesbeek 16.9.1867, weduwe van Theodora Weijers, zn. van Nicolaas de Haan en Anna Catharina Maijirs
22.5.1789 boedelverdeling van zijn ouders; zij krijgen:

- een hofstede (huis+hof+bouwland), groot 3 morgen, bezwaard met 7 vaten en 3 kannen rogge;

- een huis met hof en land, 7 hond;

- het broekland "De Wolde";

- de erfpacht van 3,- per jaar uit hof en land van Jan Hermense en Johanna Knipping;

bovendien moesten zij hun broers/zusters elk 524,- geven en ze namen de lening van zijn ouders over

22.2.1804 zij verkopen samen met zijn broer Herme en zijn zus Agnis een stuk onland voor 145,- aan Hendrik Wilhelm Heiming
24.10.1807 schriftelijke vastlegging van eerdere onderhandse verdeling van de boedelscheiding van haar ouders; zij krijgen tesamen met Maria Huijbers een hofstede

 

 

V.b - Hermen (Jansz) Weijers (1759-18..)

Gedoopt Groesbeek 2.1.1759

Zoon van Joannis Thijssen Weijers (IV) en Maria Hermens Jansen

Tr. Jenneke Peeters

22.5.1789 genoemd in de boedelverdeling van zijn ouders
22.2.1804 zij verkopen samen met zijn broer Matthijs en zijn zus Agnis een stuk onland voor 145,- aan Hendrik Wilhelm Heiming
4.1.1805 het echtpaar wordt in een akte genoemd

 

 

V.c - Agnes (Jansz) Weijers (17..-18..)

Dochter van Joannis Thijssen Weijers (IV) en Maria Hermens Jansen

Tr. Giesbert Gantevoort

22.5.1789 genoemd in de boedelverdeling van haar ouders
4.12.1797 het echtpaar wordt in een akte genoemd
22.2.1804 zij verkopen samen met zijn broers Matthijs en Hermen een stuk onland voor 145,- aan Hendrik Wilhelm Heiming

gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 17 januari 2006