Families Schoofs in de Nederlanden

Genealogische Homepage

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Sprokkels van een familie Schoofs oorspronkelijk uit de regio Hombeek afkomstig die vermoedelijk allen tot dezelfde familie behoren. Er is geen zekerheid over de exacte afstammingslijn, hier is m.n. gebruik gemaakt van het feit dat een cijnshof eeuwenlang in bezit is geweest van een familie Schoofs. Onduidelijk is of dit altijd in rechte lijn is overgegaan en of er generaties ontbreken in onderstaand overzicht. Vrijwel alle gegevens zijn verkregen van Karel Soors uit Leest (B) en zijn afkomstig uit F. de Ridder, Geschiedenis der Gemeente Hornbeek, 1931 en Bernard De Meester De Ravenstein, L'Hof van Halen à Leest (Oudheidkundige Kring van Mechelen), 1945. Daarnaast zijn er enkele aanvullingen die zijn gebaseerd op online gegeevens.

 

naar de startpagina Schoofs

 

|| - Willem Schoofs

op 12.6.1449 bezitter van het cijnshof te Egelgem (door de jaren heen op verschillende manieren aangeduid: het kasteel Egelgem, het Hof van Eggleghem, het Schoofhof, het huys van Plaisance des heeren Schoefs, de Torenkens; gelegen op de grens van Hombeek en Zemst)

||

|| - Jan Schoofs

op 11.12.1491 bezitter van het cijnshof nabij Hombeek 

||

|| - Willem Schooffs

president en hoofdman 'vande gulde vanden handboghe tot Egelgem ' (1527); vermoedelijke bezitter van het cijnshof nabij Hombeek

||

|| - Jonker Philips Schooffs

genoemd in Hombeek in 1543 en 1564 (hoofdman schuttersgilde); vermoedelijke bezitter van het cijnshof nabij Hombeek 

||

|| - Jan Schoofs (....-1578)

Zn. van Jan Schoofs, ridder, en Catherina Schoonjans; wellicht bezitter van het cijnshof nabij Hombeek, communiemeester van Mechelen, begr. 1578 Mechelen O.L.V. over de Dyle (overl. als gevolg van plunderende militairen toen hij in Hombeek was), tr. jonkvrouw Barbara Pipenpoy, overl. Brussel 17.5.1617, dr. van Jan en Digne van Oyenbrugghe; kind:

  1. Philippe; minderjarig in 1550 als hij het patroonnaatschap van de Schoonjanskapel (i/d Sint-Rombautskathedraal) in Mechelen krijgt toegewezen (daarna is het patroonnaatschap overgegaan aan Willem Schoofs en vervolgens aan Isabella Schoofs (die gehuwd was met Guillaume de Fronteau))

[bronnen: http://members.tripod.com/vvfkwartierstaten/kwatstat/brabant/dat226.htm#4 en http://www.sconejhan.centerall.com/gallery2.php]

||

||

||

Het cijnshof nabij Hombeek was later in handen van:

1770-1794. Willem Schoofs (±1740-1794)

erfde van zijn oom Hendrick de Schoof een goed (heerlijkheid?) te Leest voor het Hof van Halen (deze oom Hendrick, wonende in Op-Hombeek (Brabants deel van Hombeek, i.t.t. Neer-Hombeek dat onder Mechelen viel), was 40 jaar oud toen hij dit goed op 26.7.1737 verkreeg); Willem legde zijn akte neer op 7.12.1770 toen hij het goed verkreeg, hij was toen 30 jaar oud en woonde te Mechelen.

1794-1795 Hendrik Frans(iscus) Schoofs

op 5.4.1794, na de dood van Willem Schoofs, legt hij een akte van scheiding en deling neer betreffende het goed te Leest

23-2-1775
Jonker Hendrik Francois De Schoof verkoopt voor 1300 gulden aan Guilliam Spruyt en zijn vrouw Anna Jacobs, inwoners van Zemst, een bunder land, gelegen te Zemst op het Laer, genaamd het Cristynen hoff. De grenzen zijn de Heerestraat, de heer Villegas en de heer Neefs. Het goed komt uit het sterfhuis van wijlen Hendrik De Schoof. Getuigen waren Franciscus Verschooten en Joannes Carolus Kerselaers.

5-2-1782
Joannes Van Roij en zijn vrouw Anna Maria 'T Sas kopen van Jonker Hendrik François De Schooff een half bunder land, gelegen aan de Halven Steen te Zemst, grenzende aan de heer Hillema, de heer Van Kiel en Juffrouw De Meester.

[bron: http://genk.com/010/ - De goedenissen van de Schepenbank van Oliveten te Zemst:]

1794-1795 Anna Maria Elisabeth (de) Schoof(s)

dr. van Willem Schoofs; net als Hendrik Frans legt zij op 5.4.1794, ze is dan 20 jaar oud en woont te Mechelen, een akte van scheiding en deling neer betreffende het goed te Leest

 

 

Wellicht is de volgende Jacob te relateren aan bovengenoemde familie Schoofs:

Jacob Jacobsz Schoff [Schooffs] (...-1556)

Jacob Schoof stierf op 20 mei 1556 en werd in het koor van de kerk begraven. Zijn nazaten troffen de gebroken steen aan onder het hoogaltaar en beslisten een grotere zerk te plaatsen in 1749. De gebroken steen werd een tweede maal ontdekt in 1977 in de nabijheid van zijn vroegere goed "Ter Moortele". Jacob was eigenaar van een goed "Ter Moortele" in de Molenstraat te Leest.

De oude grafsteen uit 1557 vertelt: Hier lyet begraven Joncker Jacob Schoff heerre Jacobs sone ridder in synen tyt edelman des huys van den heerre Van Beveren en Guidon van Synder Benden die sterft op ten XXN dach Mey. ANNO MD en LVI. Deze oude steen is uit de voet van het altaar gebroken in de kerk van Leest-Mechelen in 1749 en is uiteindelijk in de tuin van Karel Soors terechtgekomen. De acht kwartieren die hierop worden genoemd zijn (document bevindt zich in het archief van Mechelen).

 

 

De Schoff

 

 

Dielbeke

 

 

Van Der Noot

 

 

Van Der Niere?

 

 

Voesdonck

 

 

Coerters

 

 

Vledinck

 

 

Merende?

 

Uitgaande van het feit dat op het wapenbord een ordening zal zijn gekozen als:

                                                                                    1    5            1    5
                                                                                    3    7            2    6
                                                                                    2    6            3    7
                                                                                    4    8    of     4    8    

gebaseerd op de gebruikelijke generatieaanduiding:

1 x 2            3 x 4            5 x 6            7 x 8

          1 x 3                               5 x 7

                            1 x 5

                               1

kunnen we van de 8 overgrootouders van de overleden Jacob Schoff nog maar een deel met enige zekerheid invullen:

Schoff x NN     NN x Vander Niere?      Voesdonck x NN       NN x Merende?

            Schoff x NN                                        Voesdonck x NN

                                       Schoff x Voesdonck [= Jacob Schooffs x Anna van Voesdonck]

                                                Schoff [= Jacob Schoff]

 

Rond 1527 verkreeg ridder Jacob Schooffs een leen van 7 bunder land onder Lare. Hij was gehuwd met Anna van Voesdonck. Onderstaand wapenbord dat oorspronkelijk in de kerk van Leest was geplaatst, is daarmee vrijwel zeker van hun zoon Jacob geweest.

vergroot exemplaar

 

Een ander wapen is te zien op het oude kerkhof in Diepenbeek (regio Hasselt), weliswaar een eind uit de buurt van Hombeek. Wie dit wapen heeft gevoerd is niet bekend.

 

 

naar de startpagina Schoofs


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 11 maart 2007