Families Schoofs in de Nederlanden

Genealogische Homepage

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Het fragment van een familietak Schoofs oorspronkelijk uit Keppeln afkomstig. De oudste gegevens zijn voor een groot deel afkomstig van Eva Verhohlen uit Elten (D) en de gegevens van III.a en zijn nakomelingen komen deels van J. Wilhelm Weber uit Uelzen (D). 

 

naar de startpagina Schoofs

 

I - Johann Schoofs (1701-1760)

overl. Keppeln 1.2.1760, tr. Keppeln 26.7.1722 Maria Jansen; kinderen, gedoopt te Keppeln:

 1. Theodor, ged. 26.4.1723
 2. Catharina, ged. 31.7.1725
 3. Sibilla, ged. 18.4.1727
 4. Theodora, ged. 4.5.1729
 5. Hendrina, ged. 18.4.1731
 6. Johanna, ged. 3.2.1733
 7. Heinrich, ged. 21.2.1735
 8. Johann, ged. 1.12.1737; volgt II

Johann heeft vrijwel zeker een broer Herman gehad, omdat deze op dezelfde dag als hij zelf, op 26.7.1722 te Keppeln, huwt met Sibilla Velemans.

 

II - Johann Schoofs (1737-1827)

[zn. van I] ged. Keppeln 1.12.1737; overl. Pfalzdorf 1827, tr. Keppeln 24.2.1775 Gertrud Angenendt, geb. Pfalzdorf 1752, overl. Pfalzdorf 16.3.1831, dr. van Bernhard Angenendt en Anna Maria de Jongh; kinderen, gedoopt te Goch:

 1. Johann, ged. 2.4.1775; volgt III.a
 2. Heinrich, ged. 24.9.1782; volgt III.b
 3. Johannes Ignatius, ged. 31.7.1786
 4. Johanna (Joannem), ged. 17.3.1788
 5. Anna Maria, ged. 1.7.1792

 

III.a - Johann Schoofs (1775-1851)

[zn. van II] ged. Hassum 2.4.1775, overl. Pfalzdorf 26.9.1851, tr. 14.1.1804 Mechtilde Bienemans, overl. Pfalzdorf 4.1.1819, dr. van Wilhelm Bienemans en Hendrina Sanders; kinderen:

 1. Johanna, ged. Keppeln (illeg.) 24.5.1799; volgt IV.a
 2. Wilhelm, geb. Pfalzdorf 14.9.1805; volgt IV.b
 3. Johann, geb. Pfalzdorf 4.3.1808; volgt IV.c
 4. Heinrich, geb. Pfalzdorf 22.2.1811; volgt IV.d
 5. Gerhard, geb. Pfalzdorf 1813; volgt IV.e
 6. Petronella, geb. Pfalzdorf 15.1.1815, tr. 1846 Johann Theodor Opgenorth, zn. van Everhard Opgenorth en Johanna Koppers
 7. Arnold, geb. Pfalzdorf 11.7.1817

 

III.b - Heinrich Schoofs (1782-   )

[zn. van II] ged. Hassum 24.9.1782, dagloner, tr. Keppeln 3.5.1810 Hendirna Janhsen; kinderen:

 1. Johann, ged. Keppeln 6.10.1810; volgt IV.f
 2. Gerhard, ged. Keppeln 28.1.1813; volgt IV.g

 

IV.a - Johanna Schoofs (1799-1862)

[dr. van III.a] ged. (illeg.) Pfalzdorf 24.5.1799, overl. Pfalzdorf 2.3.1862, tr. Pfalzdorf 29.6.1827 Bernhard Boumans, geb. Weeze 1781; zoon:

 1. Mathias Schoofs, ged. (illeg.) Pdalzdorf 15.12.1824; volgt V.a
 2. Johann Baumann, geb. Pfalzdorf 11.10.1829
 3. Mechtilda Baumann, geb. Pfalzdorf 24.1.1831
 4. Elisabeth Baumann, geb. 1835, overl. Weeze 29.2.1864
 5. Johann Baumanns, geb. Pfalzdorf 5.3.1841, overl. n 1866

 

IV.b - Wilhelm Schoofs (1805-1875)

[zn. van II.a] geb. Pfalzdorf 14.9.1805, akkerman, overl. Walbeck 3.3.1875, tr(1). Goch 18.10.1832 Elisabeth Lohscheiders, tr(2). Asperden 10.6.1837 Anna Catharina Driessen, geb. Weeze 20.4.1813, overl. n 1875; kinderen:

 1. Mechtilde, geb. Pfalzdorf 10.11.1832, overl. ald. 7.4.1833
 2. Mechtilde, geb. Asperden 1834, overl. Capellen 3.12.1855
 3. Elisabeth, geb./ged. Keppeln 14.9.1838, overl. Keppeln 27.4.1848
 4. Hendrina, geb./ged. 17/18.4.1840, overl. Keppeln 15.9.1840
 5. Hendrina, geb./ged. Keppeln 2/3.10.1841
 6. Peter, geb./ged. Keppeln 23.12.1843, overl. Keppeln 17.3.1844
 7. Petronella, geb./ged. Keppeln 10.7.1845
 8. Johann, geb./ged. Keppeln 29.11.1847, overl.n 1875
 9. Wilhelm, geb. Capellen 5.7.1850, overl. n 1875, tr. Walbeck 19.6.1875 Margaretha Hanen, geb. Walbeck 19.9.1852; dochter: Anna Catharina Schoofs, geb. Walbeck 24.8.1875
 10. Peter Gerhard, geb. Capellen 17.4.1852, overl. n 1896, tr. Maria Josepha Hanen, geb. Walbeck 26.4.1855, overl. n 1896; dochter: geb. en overl. Straelen 10.4.1896
 11. Elisabeth, geb. Capellen 3.9.1854, overl. Capellen 9.1.1955
 12. Mechtildis, geb. Capellen 4.12.1855, overl. Walbeck 5.10.1858
 13. Mechtildis, geb. Capellen 1.1.1856

 

IV.c - Johann Schoofs (1808-1866)

[zn. van III.a] geb. Pfalzdorf 4.3.1808, overl. Pfalzdorf 31.12.1866, tr(1). Goch 14.11.1836 Johanna van Betteray, geb. Uedem 1807, tr(2). 1843 Johanna Krone, geb. 1810, overl. n 1866; kinderen:

 1. Johann Heinrich, geb Goch 1842, overl. Uedem 8.10.1865
 2. Wilhelm, geb. Pfalzdorf 18.10.1856

 

IV.d - Heinrich Schoofs (1811-1877)

[zn. van III.a] geb. Pfalzdorf 22.2.1811, overl. Kewaskum (WI, USA) 5.9.1877, tr. Keppeln 6.4.1839 (kerk: 121.4.1839) Maria Opgenorth, geb. 1810, overl. Kewaskum 1907, dr. van Everhard Opgenorth en Johanna Koppers; kinderen:

 1. Johann, ged. Keppeln 27.4.1840, overl. Kewaskum 22.8.1924, tr. Kewaskum 19.5.1874 Barbara Reimer
 2. Gerhard, geb./ged. Keppeln 17/18.1.1841, overl. Milwaukee (WI, USA) 6.5.1920, tr(1). Kewaskum 1865 Anna Fitzthum, tr(2). Campbellsport (WI, USA) Catharina Schnieder
 3. Theodor, ged. Keppeln 17.6.1843; volgt V.b
 4. Mathias, geb./ged. Keppeln 15/16.11.1845, overl. Keppeln 18.6.1847
 5. Peter, ged. Keppeln 26.11.1848, overl. Minneapolis (USA) 23.6.1920, tr. Kewaskum 13.5.1873 Mary Alwine Opgenorth

Het gezin, met vier kinderen, emigreert in 1859 naar Kewaskum in Wisconsin, USA.

 

IV.e - Gerhard Schoofs (1813-1873)

[zn. van III.a] geb. Pfalzdorf 7.11.1813, overl. Capellen 28.10.1873, tr. Capellen 29.4.1857 Johanna te Bart, geb. Capellen 19.3.1829, overl. Capellen 8.4.1900; kinderen:

 1. Peter Johannes,, geb. Capellen 14.8.1860, overl. Capellen 1932, tr. Capellen 9.9.1895 Gertrud Wellemsen, geb. Capellen 7.2.1860, overl. Capellen 10.3.1940; (zeker) twee zonen en een dochter
 2. Wilhelm, geb. Capellen 12.10.1864, overl. Capellen 4.6.1941, tr. Capellen 13.4.1896 Maria Catharina Spolders, geb. Capellen 27.10.1872, overl. Capellen 11.12.1938; (zeker) vier zonen en vijf dochters

 

IV.f - Johann Schoofs (1810-1886)

[zn. van III.b] ged. Keppeln 6.10.1810, overl. Keppeln 2.11.1886, tr. Keppeln 22.4.1837 Johanna Wellmann, geb. 1811, overl. Keppeln 18.5.1857; kinderen:

 1. Allegonda, geb./ged. Keppeln 25/26.1.1841
 2. Hendrina, ged. Keppeln 24.8.1850, overl. Keppeln 1.3.1869

 

IV.g - Gerhard Schoofs (1813-1864)

[zn. van III.b] ged. Keppeln 28.1.1813, overl. Keppeln 13.1.1864, tr. Keppeln 14.4.1849 Margaretha Jacobs, overl. Keppeln 8.4.1876; kinderen:

 1. Hendrina, ged. Keppeln 5.5.1850, overl. Keppeln 6.7.1889, tr. Keppeln 5.7.1873 Heinrich Boom; uit dit huwelijk ontsproten 8 kinderen
 2. Johanna, geb./ged. Keppeln 20/21.7.1853
 3. N., doodgeboren, overl. 13.7.1856

 

V.a - Mathias Schoofs (1824-  )

[zn. van IV.a] geb. Keppeln 15.12.1824, tr. Pfalzdorf 17.9.1859 Catharina Brouwers, geb. Weeze-Baal 13.3.1835; kinderen:

 1. Johann, geb. Weeze 30.6.1863, overl. Goch 8.8.1938
 2. Bernhard, geb. Weeze 1.12.1864, overl. Goch 1939
 3. Gerhard, geb. Weeze 1869, overl. Weeze 3.4.1869
 4. Gerhard, geb. Weeze 26.3.1870

 

V.b - Theodor Schoofs (1843-1926)

[zn. van IV.d] ged. Keppeln 17.6.1843, overl. Kewaskum (WI, USA) 4.12.1926, tr. Campbellsport (WI, USA) 13.5.1873 Susan Becker, geb. New York 25.5.1848, overl. Kewaskum 23.5.1925, dr. van Christoph Becker en Catharina Kiefer; kinderen:

 1. Mary, geb. Kewaskum 20.2.1874, overl. West Bend (WI, USA) 2.2.1963
 2. Henry William, geb. Kewaskum 24.5.1875, overl. West Bend 30.7.1945, tr. St. Michaels (WI, USA) 12.6.1903 Catharina Drcken
 3. Christopher John, geb. Kewaskum 25.2.1877, overl. Kewaskum 5.11.1963, tr.St. Michaels 28.11.1912 Anna Berres, geb. Jarmington (WI, USA) 2.9.1874, overl. Kewaskum 11.7.1941, dr. van Mathias Berres en Magdalena Strupp
 4. John Charles, geb. Kewaskum 26.1.1879, overl. West Bend 25.10.1961, tr. West Bend 28.11.1922 Judith Jones
 5. Henrietta, geb. Kewaskum 10.9.1881, overl. 21.8.1961
 6. Helena Getrude, geb. Kewaskum 12.8.1883, overl. West Bend 25.12.1980
 7. William Theodore, geb. Kewaskum 12.7.1890, overl. Addison (WI, USA) 22.8.1969, tr. West Bend 12.9.1911 Frances Josephine Riley
 8. Susanna Barbara, geb. Kewaskum 12.7.1890, overl. West Bend 28.10.1969, tr. Kewaskum 23.7.1912 Frank P. O'Meara

 

naar de startpagina Schoofs


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 21 juni 2004