Genealogie Nottelman

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Deze genealogie is samengesteld met gegevens uit eigen onderzoek, waarbij nadrukkelijk ook gebruik is gemaakt van de door de heer W.J. van den Berg uit Utrecht samengestelde genealogie Nottelman, met name van enkele zijtakken. Een klein deel van deze genealogie is ook te vinden in het Historisch Kadaster Alkmaar  1700-1910 (oorsponkelijk op cd-rom uitgebracht).

Naast de gegevens van deze genealogie zijn de overige gegevens Nottelman ondergebracht op twee aparte pagina's. De voorouderlijke lijn zal uiteindelijk te vinden moeten zijn in de gegevens uit Wesel (D). Daarnaast zijn diverse losse vondsten bijeengebracht, die vrijwel zeker ook op de een of andere manier gerelateerd zijn aan dit Nottelman geslacht.

In Wesel komt de naam Nottelman voor van de vroege 17e eeuw tot in de vroege 18e eeuw, als de meeste Nottelmannen daar lijken te verdwijnen. Wat de reden was dat Abraham Nottelman in Noord-Holland terechtkwam is nog niet duidelijk. Wel valt op dat er meerdere Nottelmannen in die periode naar deze streek trekken:

 

I         JOHAN No(E)ttelman

kinderen:

 1. Abraham, ged. Wesel (D) 11.10.1676; volg II
 2. Isaeck, ged. Wesel (D) 8.4.1678

 

II        Abraham Nottelman (1676-1721)

ged. Wesel (D) 11.10.1676, corporaal/landspassaat  VOC (1706-1713, 1714-1720, 1721), overl. a/b VOC-schip Wassenaar 4.6.1721, tr. Hoorn 16.1.1701 Johanna Willemina Kempher, ged. Monnickendam 18.2.1677, ov. 1755, dr. van Johannes (Jan) Gerardus Kempher en Aldegonda Burggraaf; kinderen:

 1. Johannes (Jan), ged. Hoorn 6.12.1701; volg III.a
 2. Jacob, ged. Hoorn 6.4.1703, provoost VOC (1747-1748), overl. a/b VOC-schip Jager 22.10.1748 in of bij Batavia; tr. Hoorn 8.5.1734 Grietje Berkhout
 3. Aaltje, ged. Hoorn 19.8.1704
 4. Aaltje, ged. Hoorn 5.1.1706
 5. Gerrit, ged. Hoorn 27.5.1714; volg III.b

 

III.a   Johannes (Jan) Nottelman (1701-1742)

ged. Hoorn 6.12.1701, glazenmaker en verwer (welk vak hij denkelijk leerde van zijn oom Hendrik Kloeck (glazenmaker) schepen en burgemeester te Egmond a/d Hoef, wonend aldaar van 1710-1727; broeder van de glazenmaker Arent Kloeck van Alkmaar, wonend te Egmond a/d Hoef 1693-1710 en daarna te Haarlem), schepen van Egmond a/d Hoef 1733-1735, 1737-1739, 1740-1742, overleden Egmond a/d Hoef kort vr 8.4.1742, tr. vr 1730 Geertje Jans van Regten, overl. n mrt 1785; kinderen:

 1. Abraham, ged. Egmond a/d Hoef 1730; volg IV.a
 2. Hendrikje, ged. Egmond a/d Hoef 1732, leeft nog op 5.1.1753; vermoedelijk identiek aan: Alkmaar 25.8.1768 doop Aeltje, dr. van Dirk Groenevelt en Hendrikje Nottelman [bron: data ref. dopen website RegArch Alkmaar]
 3. Jan, ged. Egmond a/d Hoef 1735, ov. vr 1737
 4. Jan, ged. Egmond a/d Hoef 1737, verwer en glazenmaker, diaken, ouderling, schepen en burgemeester in Egmond a/d Hoef, overl. ald. 6.9.1804 (kinderloos), tr(1) Egmond aan Zee 20.11.1785 Yslandje Huyberts Molenbeek, wed. Huybert Dirksz van der Hart, ged. Egmond aan Zee 9.11.1738, overl. Egmond a/d Hoef 1.11.1795, dr. van Huybert Gerritsz Molenbeek en Neeltje Cornelis Kock, tr(2). Egmond a/d Hoef 5.8.1798 Alida Barents van der Linden, wed. van Gerrit van der Hagt, ged. Egmond a/d Hoef 1740, overl. n 1805, dr. van Barent van der Linden en Maartje Willems van Kleeff
 5. Aaltje, ged. Egmond a/d Hoef 1740, overl. ald. kort n mei 1767, tr. Jan Cornelisz Duynmeyer, ged. Egmond a/d Hoef 23.5.1735, overl. Wimmenum 17.2.1807, zn. van Cornelis Cornelisz Duynmeyer en Maartje Gerrits; hij tr(2). april 1768 Reyntje Pinkenaar, wed. van Hendrik Schut

 

III.b   Gerrit Nottelman (1714-1785)

ged. Hoorn 27.5.1714, verwer en glazenmaker, begr. Alkmaar 6.6.1785, tr(1) Alkmaar 24.5.1739 Fijtje Ebbenhorst, begr. Alkmaar 8.3.1740, tr(2) Alkmaar 26.3.1741 Elisabeth van Lier, begr. Alkmaar 1.5.1761, tr(3) Alkmaar 27.12.1761 Trijntje Jacobs Verschuur, begr. Alkmaar 31.7.1791; kinderen:

 1. Abraham, ged. Alkmaar 23.2.1740, begr. ald. 29.2.1740
 2. Abraham, ged. Alkmaar 15.3.1742; volg IV.b
 3. Klaas, ged. Alkmaar 26.4.1744, begr. ald. 1.6.1744
 4. Klaas, ged. Alkmaar 26.6.1757; volg IV.c

 

IV.a    Abraham Nottelman (1730-1792)

ged. Egmond a/d Hoef 1730, chirurgijn, secretaris en weesmeester in St. Maarten, overl. St. Maarten 22.8.1792, tr. Grietje Brandenburg, overl. St. Maarten 12.3.1797; kinderen:

 1. Jan, geb. 1755; volg V.a
 2. Trijntje, ged. 13.5.1764, overl. St. Maarten 26.11.1834
 3. Jacob, ged. 1766, woonde 1825-1837 in St. Maarten
 4. Aafje, ged. 27.11.1768, overl. Broek op Langedijk 4.5.1856, tr. Broek op Langedijk 8.5.1796 Jacob Pietersz Obdam, wed. van Dieuwertje Jans Breet
 5. Geertje, tr. vr 6.6.1800 Arie Blom, verkoopt als wed. van Arie Blom op 23.8.1828 erf te Oudkarspel

 

IV.b    Abraham Nottelman (1742-1798)

ged. Alkmaar 15.3.1742, imp.begr. Zijpe 26.5.1798, imp.tr. Zijpe 28.3.1766 Grietje Jans Jongejan, ged. Zijpe 31.3.1743, imp.begr. ald. 11.4.1807, dr. van Jan Jansz en Aafje Klaasdr.; kinderen:

 1. Gerrit, ged. Zijpe 22.3.1767, imp.tr. Zijpe 17.4.1790 Trijntje Pieters Breet, ged. Zijpe 26.8.1764, dr. van Pieter Pietersz Breet en Jantje Pieters Bontis
 2. Aafje, ged. Zijpe 11.9.1768, imp.begr. ald. aug. 1802, imp.tr./tr Zijpe 14/30.6.1799 Dirk Prins, geb. Bergen [in het Osnabrugse (Kreis Frstenau/Hannover)]; hij tr(2) Zijpe 1802 Neel Jacobs Klerk
 3. Jan, ged. Zijpe 27.5.1770, imp.begr. ald. 14.6.1770
 4. Lijsbeth, ged. Zijpe 31.3.1776, imp.begr. ald. 20.4.1776

 

IV.c   Klaas Nottelman (1757-1827)

ged. Alkmaar 26.6.1757, genees- en heelmeester, overl. Zijpe 11.4.1827, o.tr./tr. Alkmaar/Kolhorn 9.7/?.7.1780 Antje Jans Sentes, ge.d Kolhorn 8.10.1758, overl. Zijpe 19.2.1834, dr. van Jan (Claasz.) Sentes en Neel (Trijn?) Claas Kaat; kinderen:

 1. Lijzabeth, ged. Kolhorn 30.9.1781
 2. Jan, ged. Kolhorn 9.11.1783; volg V.b
 3. Gerrit, ged. Kolhorn, 8.5.1785; volg V.c
 4. Abraham, ged. Kolhorn 6.4.1789, baardscheerder Schagerbrug/Zijpe, overl. n 1828

 

V.a     Jan Nottelman (1755-1827)

geb. St. Maarten 1755, chirurgijn, overl. Egmond aan Zee 22.7.1827, tr. Egmond aan Zee 10.11.1782 Rachel Huyberts van der Hart, ged. Egmond aan Zee 26.9.1762, overl. ald. 27.3.1826, dr. van Huybert Dirksz van der Hart en Yslantje Huyberts Molenbeek; kinderen:

 1. Huybert, geb. Schoorl 2.4.1786; volg VI.a
 2. Grietje, overl. Egmond a/d Hoef 1824, tr. Willem Cornelisz Schipper, geb. Egmond a/d Hoef 1782, landbouwer en schulper; vijf kinderen
 3. Abraham, imp.begr. Egmond aan Zee 18.4.1793
 4. Neeltje, ged. Egmond aan Zee 2.2.1794, overl. ald. 16.11.1826, tr(1). Arie de Koning (zie genea.pedete.net), tr(2). vr 1821 Sijmon Karreman, geb. 1790, bakker te Uitgeest, overl. n 1821, tr(3). Egmond aan Zee 7.5.1826 Jacob Jansz Smit, ged. 26.5.1776, smid te Egmond aan Zee, diaken (1808), overl. Egmond aan Zee vr 1832, zn. van Jan Jacobsz Smit en Pietertje Klaas Boter
 5. Geertje, ged. Egmond aan Zee 17.1.1798, overl. n 1828, tr. Egmond aan Zee Sijmon van Groningen, ged. Egmond aan Zee 21.10.1792, winkelier/timmerman, overl. ald. 11.4.1841, zn. van Anthony van Groningen en Hillegont Sijmons Planteyt
 6. Dirkje, geb. Egmond aan Zee 27.2.1800, overl. n 1828, tr. Egmond aan Zee 28.1.1821 Jacob Harmensz van den Berghe, geb. Katwijk aan Zee 1800, smid te Egmond aan Zee (1821) en Katwijk (1828), zn. van Harmanus van den Berghe en Trijntje Krijgsman
 7. Abraham, geb. Egmond aan Zee 26.2.1803 [NOOT: Vlgs. WF 1974, pag. 14 was zijn moeder Machtel van de Zut]; volg V.b

 

V.b     Jan Nottelman (1783-1827)

ged. Kolhorn 9.11.1783, genees- en heelmeester, overl. Kolhorn 17.12.1827, o.tr.Zijpe 23.5.1806 (gerecht 8.6.1806) Aagje Kater, geb. Zijpe, overl. n 1828, dr. van Aldert Gerritsz Kater en Vrouwtje Willemsz Mooy; kinderen:

 1. Aldert, geb. Kolhorn 1.3.1808; zie verder zijn fragment-genealogie op de homepage van Eric Nottelman.
 2. KlaasPieter
 3. Antje
 4. Elisabeth
 5. Gerrit
 6. Vrouwtje

 

V.c    Gerrit Nottelman (1785-1840)

ged. Kolhorn, 8.5.1785, verwer en glazenmaker, overl. Hensbroek 29.4.1840, tr(1) Obdam 25.7.1813 Suzanna Jacoba Koppen, geb. Alkmaar 23.2.1790, overl. Hensbroek 7.8.1820, dr. van Willem Koppen en Dorothea Otten, tr(2). Hensbroek 3.6.1821 Maartje Lants, geb. Twisk 24.3.1801, overl. Hensbroek 10.1.1835, dr. van Pieter Lants en Antje Wagemaker; kinderen:

 1. Gerrit Nottelman (natuurlijk zoon van Gerrit Nottelman en Maartje Boender), geb. Koedijk 27.8.1810
 2. Antje, geb. Obdam 12.11.1814
 3. Arie, geb. Obdam, 13.1.1816
 4. Dorothea, geb. Hensbroek 22.12.1817
 5. Klaas, geb. Hensbroek 12.8.1819
 6. Aafje, geb. Hensbroek 27.9.1821, overl. Hoogwoud 5.6.1862, tr. Alkmaar10.5.1846 Simon de Wit, geb. Alkmaar 14.4.1818, overl. Amsterdam 16.12.1902, zn. van Simon de wit en Neeltje Reijntjes (Rantjes); uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren; Simon de Wit tr(2). Hoogwoud 14.12.1862 Stijntje Boersma
 7. Klaas, geb. Hensbroek 17.6.1823
 8. Antje, geb. Hensbroek 10.9.1824
 9. Klaasje, geb. Hensbroek 9.4.1826
 10. Antje, geb. Hensbroek 4.11.1827
 11. Klaasje, geb. Hensbroek 25.9.1830, tweeling met 12
 12. Pieter, geb. Hensbroek 25.9.1830, tweeling met 11

 

VI.a   Huybert Nottelman (1786-18..)

geb. Schoorl 2.4.1786, municipale raad te Egond a/d Hoef (1811), genees- en heelmeester te Oosthuizen, tr. 8.8.1810 Jobje Pieters van Duyn, jd. van Zandvoort; kinderen:

 1. Johanna, geb. Egmond a/d Hoef 1811
 2. Pietertje, geb. Egmond a/d Hoef 1813

 

VI.b   Abraham Nottelman (1803-1867)

geb. Egmond aan Zee 26.2.1803, broodbakker te Warmenhuizen (1828), overl. Petten 24.12.1867, tr(1). Egmond Binnen 11.5.1828 Aaltje Kroon, geb. 17.8.1800, tr(2). Petten 4.1.1835 Aaltje Paarlberg, geb. Warmenhuizen 28.7.1810, overl. Petten 30.11.1845; kinderen:

 1. Johannes, geb. Warmenhuzen 14.9.1835 [idem aan de schoolmeester/koster te Ouddorp (Flakkee) en Koedijk (1863-1908)?; zie 'losse vondsten']
 2. Antje, geb. Warmenhuizen 13.2.1837
 3. Abraham, heb. Warmenhuizen 21.6.1838
 4. Huibert, geb. Warmenhuizen 9.8.1841; volg VII
 5. Klaas, geb. Warmenhuizen 13.4.1843, jong overl.
 6. Klaas, geb. Warmenhuizen 24.11.1845

 

VII    Huibert Nottelman (1841-1902)

geb. Warmenhuizen 9.8.1841, overl. Schoorl 24.11.1902, tr. Petten 19.4.1874 Aaltje Dalenberg, geb. 1841, overl. 1897; kinderen:

 1. Arie, geb. Groet 22.12.1875, overl. Schoorl 11.7.1955, tr. Geertje de Beurs, geb. 1878, overl. 1957; uit dit huwelijk:
  1. Aaltje, geb. 1902, overl. 1986, tr. Dirk de Graaf, geb. 1902, overl. 1974

gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 19 oktober 2013