Fragment-genealogien Modder

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Deze gegevens zijn verkregen van de heer W.J. van den Berg uit Utrecht en werden aangevuld met eigen gegevens en met delen uit gepubliceerde kwartierstaten in de Kwartierstatenboeken Hollands Noorderkwartier (delen 2, 3 en 5).

 

F r a g m e n t - 1

I - Hendrik Hendriksz (alias de Jonge) Modder

wellicht zn. van Hendrik Jansz, molenaar in "de Turck", halfweg de Middelvaart naar Schermerhorn 1655-1662, tr. N.N.

Kinderen, gedoopt te Oterleek:

 1. Cornelis, d. 1.11.1676, volgt II
 2. Grietje, d. 5.3.1686, jong overleden
 3. Lijsbeth, d. 14.9.1688
 4. Maartje, d. 14.9.1688, tweeling met 3
 5. Grietje, d. 1.1.1696 ("dogter van Modder uit de molen")


II - Cornelis Hendriksz Modder

1720-1734 molenaar aan de Noordervaart, tr. (j.m. in de Schermeer) Oterleek 23.7.1719 Maartje Cornelis, j.d. van Hensbroek

Kinderen, gedoopt te Oterleek:

 1. Hendrik, d. 17.3.1720, jong overleden
 2. Neeltje, d. 17.3.1720, tweeling met 1
 3. Hendrik, d. 14.9.1723, belijdenis Oterleek 5.2.1747, tr. ald.(1) Lijsbeth Remmes, tr.(2) 24.3.1775 Hester Pieters van der Sluys, weduwe te Opdam (overl. Schermerhorn 26.12.1779), twee kinderen gedoopt te Oterleek (1751/1752)
 4. Cornelis, d. 14.1.1725, jong overleden
 5. Cornelis, d. 21.4.1726, jong overleden
 6. Cornelis, d. 4.10.1728, jong overleden
 7. Diewertje, d. 1.1.1730
 8. Cornelis, d. 13.1.1732, volgt III
 9. Gerrit, d. 15.8.1734


III - Cornelis Cornelisz Modder

Tr.(1) Maartje Jans Meursen (overl. n juni 1767), tr.(2) Oterleek (imp.tr. 2.1.)1768 Jannetje Sijmons (wed), vrijwel zeker dr. van Sijmen Sijmensz de Wit en Aaltje Jans Wijn

Kinderen, gedoopt te Schermerhorn:

 1. Cornelis, d. 6.2.1763 (moeder: Maartie Meurs)
 2. Maartje, d. 4.9.1768, overl. n 1798
  - 1788-1798 op lidm.lijst: Maartje Cornelis Modder
 3. Sijmen, d. 19.8.1770, volgt IV
 4. Aafje, d. 14-02-1773
 5. Aafje, d. 20.3.1774
 6. Lijsbeth, d. 24.11.1776
 7. Cornelis, d. 24.11.1776, tweeling met 4, (aang.begr. Schermhorn 19.7.1785?)
 8. Dirk, d. 15.2.1748
11.11.1747 Cornelis Cornelisz Modder aangesteld tot molenaar in de molen in de polder N, i.p.v. zijn overleden vader Cornelis Hendriksze; zijn moeder mag de rest van haar leven in de molen blijven wonen
16.6.1767 testament van Cornelis Cornelisz Modder en Maartje Jans Meursen, wonende in de Schermer
28.3.1779 Jannetje Sijmons de Wit getuige van een kind van Jacob Teunisz Makal? en Grietje Sijmons
1.9.1768 testament Cornelis Modder en Jannetje Sijmens
1783 Cornelis Modder van de poldermolen B is door het scheprad gegrepen, waardoor hij vermorzeld werd; de diaconie draagt bij in de kosten van de begrafenis; Jannetje Sijmens de Wit ontvangt ondersteuning tot 1795; ze gaat dan inwonen bij Jacob Bakker
1788-1798 lidm.lijst: Jannetje Sijmons de Wit


IV - Sijmen Cornelisz Modder

Watermolenaar, overl. Schermerhorn 19.8.1835, tr. ald. 11.5.1794 Dieuwertje Cornelis van der Meer, d. Schermerhorn 12.6.1774, overl. ald. 13.7.1860, dr. van Cornelis Sijmonsz van der Meer en Grietje Cornelis Bakker

Kinderen, geboorte/doop te Schermerhorn:

 1. Cornelis, geb./d. 3/10.5.1795
 2. Jan, geb./d. 19.26.2.1797
 3. Jantje, geb./d. 24.9/7.10.1798
 4. Sijmon, geb./d. 5/9.3.1800, volgt V.1
 5. Grietje, geb./d. 11/16.8.1801
 6. Jacob, geb./d. 8.22.5.1803, overl. Alkmaar 4.3.1875 (Omval 62), tr. Schermerhorn 20.4.1834 Lijsbeth Stroomer, geb./d. Oterleek 1/6.5.1798, dr. van Germant Klaas en Guurtje Jans van Leien, wed. van Cornelis Rantjes
 7. Dirk, geb./d. 10.14.9.1806
 8. Pieter, geb./d. 21/31.2.1808, overl. Schermerhorn 13.7.1809
 9. Grietje, geb./d. 24/31.3.1811
 10. Pieter, geb. 14.9.1817, overl. Schermerhorn 15.7.1871, tr. Schermerhorn 5.1.1844 Marijtje Oudejans, geb. Ursem 7.9.1821, overl. Schermerhorn  28.5.1871
  - kind: Cornelis Modder, geb. Schermerhorn 4.12.1853, arbeider, overl. Zuid- en Noord-Schermer 2.3.1879


V.1 - Sijmen Sijmensz Modder

Overl. Heiloo na 1892?, tr.(1) Oterleek 24.4.1825 Maartje Andries Pluijm, geb. Zijpe 17.12.1800, overl. Heiloo 9.4.1845, dr. van Andries Klaasz en Neeltje Jans Vos, tr.(2) Heiloo 9.4.1848 Neeltje Blom, d. Zuid-Scharwoude 31.10.1811, dr. van Klaas Jacobsz en Maartje Klaas Nap, weduwe van Dirk Harder (overl. Heiloo 18.5.1847)

Kinderen:

 1. Dirk, geb. Schermerhorn 1826, tr. Heiloo 15.4.1855 Marijtje Harder
 2. Andries, geb. Schermerhorn 9.1.1828, overl. Heiloo 26.1.1807, tr. Geertje Hoogeboom, geb. Egmond a/Zee 15.10.1833, overl. Heiloo 12.12.1911, dr. van Gerrit en Jannetje Dirksz van den Berg
  - kinderen, geb. te Heiloo:
  (a) Maartje 1865 x Jan Mooy
  (b) Gerrit 1864 x Belij Bakker
  (c) Simon 1863 x Aaltje Bruin,
  (d?) Bregje 1866 x Jan Strooker,
  (e) Jannetje 1868 x Klaas Wognum
 3. Neeltje, geb. Oterleek 1830?, tr. Heiloo 15.4.1860 Siebe Jansz Asjes, geb. Bergen, zn. van Jan Asjes en Antje Baars
 4. Diewertje, geb. Oterleek 1830, tr. Heiloo 7.11.1858 Jan Thijsz van der Schinkel, geb. Egmond a/Zee, zn. van Thijs en Aafje Dekker


V.2 - Pieter Modder

geb. 14.9.1817, overl. Schermerhorn 15.7.1871, tr. Schermerhorn 5.1.1844 Marijtje Oudejans, geb. Ursem 7.9.1821, overl. Schermerhorn  28.5.1871

Kind:

 1. Cornelis, geb. Schermerhorn 4.12.1853, arbeider, overl. Zuid- en Noord-Schermer 2.3.1879, tr. Zuid- en Noord-Schermer 2.3.1879 Antje Keppen, geb. Zuid- en Noord-Schermer 8.10.1853, overl. Schoorl 16.4.1928
  - kind: Marijtje Modder, geb. Schermerhorn 20.9.1879, overl. Schoorl 16.4.1971, tr. Zuid- en Noord-Schermer 23.4.1902 Albert Zwart, geb. Oterleek 12.9.1873, veehouder, overl. Oterleek 29.10.1955


---------------------------------------------------------------------------------

F r a g m e n t - 2

I - Adriaan Janssen Modder

wellicht zn. van Jan Ariensz Modder

Geb. Schoorl circa 1640, overl. n 1700, o.tr.(1) Bergen (NH) 12.8.1663 Maartje Pieters, geb. Bergen (NH) circa 1640, overl. vr 1687, o.tr.(2) Bergen (NH) 20.4.1684 Guurt Willems, wed. tot Camp, geb. ca. 1665, overl. Bergen (NH) vr 1699, o.tr.(3) Bergen (NH) 3.5.1699 Aerrejaantie Klaas, wed. van Krabbedam, geb. circa 1670


II - IJsbrand Ariaansz (Modder)

Ged. Bergen (NH) 8.11.1665 (uit 1e huw. vader), tr. vr 1697 Aaltje Klaas, geb. circa 1665, overl. Schoorl april 1713


III - Cornelis IJsbrandsz (Modder)

Ged. Schoorl 14.12.1704, boer, overl. Schoorl 12.3.1773, tr. Aafje Pieters, geb. Bergen (NH) circa 1705


IV - Jan Cornelis Modder

Ged. Schoorl 19.1.1738, boer, overl. Schoorl 15.1.1795, o.tr./tr.(1) Schoorl/Bergen (NH) 19.4./4.5.1760 Ariaantje Cornelisz Viss(ch)er, ged. Koedijk 22.1.1738, overl. Schoorl 11.9.1775, o.tr.(2) Schoorl 13.4.1776 Grietje Noordwest, geb. Warmenhuizen circa 1753, overl. Schoorl 7.1.1780, o.tr.(3) Schoorl 10.3.1780 Antje Arians Wit (dochter: Grietje), geb. Zijpe 11.3.1753, overl. Schoorl 27.5.1827, tr.(2) Schoorl 22.5.1796 Jan Louritsz Bas

Kind:

 1. Trijntje, geb. Schoorl (uit derde huw. vader), ged. Schoorl 17.4.1782, overl. Schoorl 31.12.1831, tr. Schoorl 23.5.1801 Jan Bas Kes, geb. Groet Schoorl 20.3.1738, landman, overl. Schoorl 18.11.1841

 


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: najaar 1999