Genealogische kwesties: Sijmen Dirksz de Wit, alias Kaasboer
 

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


In het genealogisch lastige gebied rond de Scherme(e)r loopt het onderzoek dood naar verder voorgeslacht van onze huidige stamvader van de genealogie De Wit. Het wachten op een gelukstreffer!

Ondanks dat er al veel onderzoek is verricht naar verder voorgeslacht en het leven van Sijmen Dirksz de Wit, alias Kaasboer, heeft het onderzoek vrij weinig gegevens opgeleverd. Dit is natuurlijk mede toe te schrijven aan het feit dat men weinig bezittingen had, waardoor notariŽle- en oud-rechterlijke akten weinig bijdragen aan de kennis van de gezinnen De Wit. Zal de aanduiding bij het huwelijk van Sijmen Dirksz en Aafje Sijmens "beyde van de Westdijk" ons op een spoor kunnen zetten? Alle feiten op rij als achtergrondinformatie.

Sijmen Dirksz (de) Wit, alias Kaasboer, schepen in de Beemster (1735), overl. Beemster 4-11-1750, begr. in de Schermeer, o.tr./tr. Zuidschermeer (zwarte kerkje) 3/17-3-1709 Aafje Sijmens, imp.overl. Beemster 28-1-1735, begr. in de Schermeer. Kinderen uit dit huwelijk zijn allen gedoopt in de kerkelijke gemeente Noordschermeer en Stompetoren:

 1. Dirk, constabelmaat VOC (1737-1739), overl. VOC-schip Buvegnies 23.1.1739
 2. Sijmen, kaasboer, overl. voor 1764, tr(1). Maartje Mouris, tr(2). Noordschermeer 15-5-1740 Aaltje Jans Wijn, tr(3). Noordschermeer 10.5.1744 Trijntje Alders Stammes, overl. na 1798, dr. van Aldert Cornelis Stammes en N.N.
 3. Trijntje, tr. Jan Adriaansz
 4. Dieuwer, ged. 28-8-1712
 5. Jan, ged. 21-7-1715
 6. Jan, ged. 25-10-1716, imp.overl. Beemster 12-8-1780, tr. Trijntje Jacobs Verwaij, imp.overl. Beemster 5-9-1783
 7. Gerrit, ged. 2-5-1718
 8. Dieuwertje, ged. 24-12-1719
 9. Dieuwertje, ged. 8-6-1721, tr. Jan Verweij
 10. Maarten, ged. 17-1-1723
 11. Jannetje, ged. 17-12-1724, imp.overl. Beeemster 25-6-1732

Als Sijmen Dirks en Aafje Sijmens in 1709 gaan trouwen, meldt de huwelijksintekening dat beiden van de Westdijk zijn. Dit zal duiden op de dijk net buiten de Alkmaarse poort, de westzijde van de Schermerdijk of op een dijkje dichtbij Akersloot met die naam. De dopen van de eerste kinderen zijn niet gevonden; woonde het gezin in de eerste jaren elders? Later woont men op de Boudaansplaats, vermoedelijk een buitenplaats in de Schermeer, dat wellicht in bezit was van de Amsterdamse familie Bo(u)daan. Het gezin woonde tot in september 1727 in de Schermeer. Toen kwam men in de Beemster wonen, eerst aan de Rijperweg (1730), later aan de Jisperweg (1732 e.v.).

De naam 'De Wit' ontstaat pas gaandeweg de jaren. De vroege aanduidingen, als het gezin nog in de Schermeer woont, zijn allen in patroniem als Sijmen Dirksz. Het is daarom ook de vraag of er bij de verkoop van een huis en erf door Sijmen Dirksz Wit op 23-5-1709 voor de schepenen van Oterleek sprake is van dezelfde Sijmen Dirksz. Een huis verkopen net twee maanden na hun huwelijk lijkt wat vreemd of ging hij met het geld een bedrijf starten als kaasboer? Pas als hij in de Beemster woont wordt hij Wit of De Wit genoemd, maar meestal wordt hij aangeduid als Kaasboer, dat zijn beroep moet zijn geweest.

Slechts twee akten betreffen zeker deze Sijmen Dirksz: op 7-1-1735, dus kort voor de dood van Aafje Sijmens, maakt het echtpaar een testament op. Het belangrijkste document, waardoor ook de familierelaties worden vastgelegd tussen ouders en kinderen, is een procuratie op 1-6-1749. Sijmen Dirksz en zijn op dat moment nog in leven zijnde kinderen machtigen zoon Sijmen, als enige wonend in de Schermeer, om de nalatenschap van de overleden zoon en broer Dirk op te halen bij de Kamer van de VOC te Amsterdam. Op 31-6-1749 ontvangt Sijmen 142 gulden en 8 stuivers. Daarmee is de geschiedenis van dit gezin helaas al ten einde!