Genealogie Klerck

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Deze genealogie is samengesteld met gegevens uit eigen onderzoek en uit diverse publicaties. Deze opstelling is ook gebruikt voor het boek Genealogie en Heraldiek te Rhenen, door Dr. A.J. de Jong en C.L. van Otterloo (p. 259 e.v.). Over de eerste generaties zijn verschillende onderzoekers het echter niet met elkaar eens. Zelf hou ik onderstaande gegevens als de meest waarschijnlijke aan, totdat het tegendeel is bewezen.

In Zuid-Afrika is er tot op de dag van vandaag nog een tak van dit geslacht, in tegenstelling tot Nederland waar dit geslacht is uitgestorven. Een telg van dit geslacht, Michael von Peterson Klerck, schenkt op zijn website ook aandacht aan dit geslacht. Een transcriptie met toelichting en bijlagen is te vinden op A Klerck Genealogy

 

I - Gerrit Clerck

Kind:

  1. Cornelis Gerritsz, vermeld te Rhenen 7.7.1574 en 24.12.1577, volgt II

 

II - Cornelis Gerritsz Clerck

vermeld te Rhenen 7.7.1574 en 24.12.1577, overl. voor 11-1585, tr. Aeltgen Woltersdr Robbert, vermeld te Wageningen 1619

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Cornelisz, vermeld te Rhenen 3.4.1589 en 9.11.1594, en te Veenendaal 20.8.1589 (op 25.10.1614 wordt ald. nog een Cornelis Clerck genoemd); op 23.5.1623 wordt een Cornelis Clerq (wonende te Veenendaal) genoemd te Rhenen als gevolmachtigde van de burgemeester van Veenendaal, volgt III

 

III - Cornelis Cornelisz Clerck

vermeld te Rhenen 3.4.1589 en 9.11.1594, en te Veenendaal 20.8.1589 (op 25.10.1614 wordt ald. nog een Cornelis Clerck genoemd); op 23.5.1623 wordt een Cornelis Clerq (wonende te Veenendaal) genoemd te Rhenen als gevolmachtigde van de burgemeester van Veenendaal, tr. Adriana van Wijck.

Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit Clerck (Klerck), volgt IVa
  2. Willem Klerck, volgt IVb

 

IVa - Gerrit Clerck (Klerck)

raad en burgemeester v. Rhenen gecommitteerde Ter Staten-Generaal, gedeputeerde van Staat 1660, overl. 21-3-1670, ondertr.(1) Rhenen 23-5-1630 Aeltgen van Beeck, dr. van Cornelis van Beeck, raad in vroedschap v. Utrecht, en Christina Buddingh.

Uit dit huwelijk:

  1. Aletta
  2. Cornelis, geb. 1634, volgt Va
  3. Anna Maria, ged. Rhenen 27-12-1635
  4. Frederick, ged. Rhenen 1-1-1637, I.V.D. (promotie Utrecht 27-5-1658, samen met zijn broer Cornelis), advocaat Hof v.Utrecht burgem. en syndicus van Rhenen, Gecomm. raad der Admiraliteit in Zeeland, overl. Rhenen 27-7-1703, tr. Doorn 2-1665 Anna Vonck van Lijnden, geb. 10-10-1622, overl. 13-7-1695
  5. Christina, ged. Rhenen 17-1-1638, overl. Zwolle, begr. 8-6-1702, tr. 12-9-1669 Johan Keijser, cameraar en burgemeester van Zwolle gecomm. ter Admiraliteit van het Noorderkwartier, overl. voor 19-2-1694
  6. Herman, commies in Chineé (..1670..)
  7. Anthonie, ged. Rhenen 16-5-1641
  8. Neeltje, ged. Rhenen 23-10-1642
  9. Albert, ged. Rhenen 19-1-1644, ongehuwd, jong overl.

Gerrit Clerck (Klerck), ondertr.(2) Rhenen 25-11-1649 Frederica Vonck van Lienden, dr. van Diederik Vonck van Lienden, Raad der Admiraliteit van het Noorderkwartier, en Anna Vonck van Lienden.

Uit dit huwelijk:

  1. Hendrick, geb. 1650, volgt Vb.
  2. Jan, ged. Rhenen 7-3-1652.
  3. Aletta, ged. Rhenen 20-11-1653, ongehuwd, overl. na 19-3-1697.
  4. Dirck (tot den Tollenburg), ged. Rhenen 23-7-1656, luitenant-kolonel, overl. 5-7-1710, tr. Rhenen 1695 Elberta (Elisabeth) Verschoor, van Lenth.
   N.B.: De naam Tot den Tollenburg treffen we soms ook aan bij de familie van Lienden, de familie van zijn moeder
  5. Martha Aletta, ged. Rhenen 12-6-1659, jong overl.
  6. Adriaan Gerrit, ged. Rhenen 15-7-1660, jong overl.
  7. Anthony, ged. Rhenen 17-6-1663, sterft, ongehuwd, op zee
  8. Benjamin, ged. Rhenen 13-7-1664, jong overl.
  9. Martha Hillegonda, geb. 1665, jong overl.
  10. Martha Hillegonda (Margaretha), ged. Rhenen 19-9-1666, overl. 15-8-1720, tr. Rhenen 26-3-1690 Jan Palmers, sergeant (VOC), overl. Indië 4-1-1711
  11. Cornelis Hermanus, sterft in Guinea in oorlog
  12. Gerrit Anthony, sterft in Guinea in oorlog

 

IVb - Willem Klerck

schepen en serviesmeester te Hulst, raad der stad Rhenen (1639), overl. voor 1665, ondertr. Rhenen 15-4-1638 Aletta van Harn, dr. van Allard van Harn, secretaris te Rhenen, en Elisabeth de Bruyn.

Uit dit huwelijk:

  1. Aletta, geb. 1639, overl. 12-11-1704, tr. Johan Kamerling, luitenant, overl. voor 1665
  2. Allard van Harn
  3. Dirkje (Theodora), ged. Rhenen 5-11-1648, overl. voor 1726, tr. Gerard van Zwoll, burgemeester van Rhenen
  4. Anna, overl. na 13-1-1718, tr. voor 12-1671 Joost Boonsayer (Dompselaer), raad, schepen en gasthuismeester van Rhenen, overl. voor 4-12-1721, zn. van Cornelis Boonsaayer, cameraar van de stad Rhenen, en Maria van Triest
   N.B.: Zie voor de genealogie Boonzajer: Alg.Ned.Fam.blad 1888, blz. 301-306, beginnend met het gezin van Joost, zijn vrouw Anna Klerck en hun elf kinderen.
  5. Elisabeth, overl. 20-3-1723
  6. Maria, geb. ca. 1653, overl. 12-7-1711
  7. Cornelis, geb. ca. 1656, raad en secretaris van Rhenen advocaat Hof van Utrecht, overl. 7-8-1706
  8. Magteld, tr. Andries van Schriek, majoor

 

Va - Cornelis Klerck

geb. 1634, I.V.D. (promotie Utrecht 27-5-1658, samen met zijn broer Frederick), Gecomm. Raad (comm. 3.5.1659) ter Admiraliteit in het Noorderkwartier, later kapitein (reg. Hundebeck?), overl. Grave 10-10-1674 sneuvelt als overste in het beleg van Grave, begr. Rhenen, tr. Haarlem 26-12-1662 Johanna Smuijsers, ged. Haarlem 29-9-1630, begr. ald. (Grote Kerk) 14-9-1691, dr. van Jan Smuijsers en Sara Sinneij (Sijmeij?, Sanen?)

Uit dit huwelijk, te Haarlem gedoopt:

  1. Johan Antoni, d. 14-10-1663, begr. Haarlem 26-5-1664
  2. Dirk Willem, d. 7-4-1666, sneuvelt (vaandrig) voor Namen, overl. 4-8-1695
  3. Johanna Huberta, d. 12-7-1667, overl. Brussel 20-2-1697, tr. Rhenen 26-4-1693 Elardus Magnus de Roth, kapitein, zn. van Reynolt Roth, kapitein, en Maria Saulmont

 

Vb - Hendrick Klerck

geb. 1650, luitenant, overl. 1714, tr. Egmond a/d Hoef 26-5-1675 Maria Dorothea de Roth, overl. 26-10-1734, dr. van Reynolt Roth, kapitein, en Maria Saulmont

Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit Fredrik, geb. Bergen (Henegouwen) 24-10-1676, luitenant, ongehuwd overl.
  2. Adelgunda Maria, ged. Rhenen 15-9-1678, ongehuwd, overl. 23-5-1704
  3. Cornelis Hermanus, ged. Rhenen 23-5-1680, vaandrig, ongehuwd, omgekomen door op een mijn te lopen nabij Keijersweerd (wellicht: Keizersweerd oftewel Kaiserswerth, aan de Rijjn tussen Düsseldorf en Krefeld; in de Spaanse Successieoorlog werd hier door het Staatse Leger in 1702 succesvol een slag geleverd onder leiding van de opperbevelhebber Walraad van Nassau-Usingen)
   N.B.: Het dossier Klerck (CBG), in de collectie van Asch van Wijck (coll. Kemp), wisselt de doodsoorzaken van deze persoon en zijn broer Reinolt Anthony om
  4. Anna Aletta, geb. 14-12-1681, ged. Rhenen 18-12-1681, ongehuwd, overl. 1755
  5. Reinolt Anthonij, geb. 25-10-1684, ged. Rhenen 26-10-1684, vaandrig sneuvelt voor Douaij (Fr.), wellicht bij het beleg in 1710
  6. Christina Margaretha, geb. 1685, overl. ca. 1753, tr. Rhenen 1-1-1726 Gerard van Zwoll, burgemeester van Rhenen. Gerard van Zwoll was eerder gehuwd met Dirkje (Theodora) Klerck [zie: IVb.3]
  7. Martha Maria, geb./ged. Rhenen 24/28-11-1686, ongehuwd, overl. 5-3-1775
  8. Susanna Dorothea, geb./ged. Rhenen 19/20-6-1688, ongehuwd overl.
  9. Frederick, ged. Rhenen 6-8-1690, overl. Batavia voor 1741
  10. Jeronimus (Hieronimus), geb. 3-12-1691, ged. Rhenen 6-12-1691, volgt VI
  11. Johanna Maria, geb. 24-8-1694, ged. Rhenen 26-8-1694, ongehuwd, overl. ca. 1752
  12. Dirck, geb./ged. Rhenen 16/17-8-1698, overl. 4-11-1699 nadat hij uit een stoel was gevallen en met zijn hoofd in een spijker terechtkwam
  13. Dirck, geb./ged. Rhenen 3/4-9-1700, vaandrig, overl. Rhenen 18-12-1726, "verradelijk in het Rheensche veer door een ruiter doodgestoken"

 

VI - Jeronimus (Hieronimus) Klerck

geb. 3-12-1691, ged. Rhenen 6-12-1691, vaandrig, overl. 1743 (of 2-11-1744?), tr. Anna Theresia Wartel, geb. 1714, overl. 6-5-1783, dr. van Jean Pierre Wartel en Angeline Gaby

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Christina, geb. Doornik 30-3-1734, overl. Rhenen 26-12-1807, ondertr. Rhenen 20-4-1756 Johannes Hendricus Haantjes, luitenant
  2. Anna (Johanna) Maria, geb. Doornik 26-6-1736, overl. Doesburg 25-1-1739, begr. Grote Kerk
  3. Dirk, geb./ged. Zutphen 11/12-9-1738, volgt VII
  4. Anna Aletta, geb. Zutphen 28-8-1740, overl./begr. Middelburg 23/28-2-1750 (woont bij overlijden in de Vlissingsestraat)
  5. Reynholt Anthony, geb./d. Zutphen, 16/17-5-1743, raad in de vroedschap van Rhenen overl. (borsttering)/begr. Enkhuizen 3/4-6-1795, tr. Rhenen 29-8-1792 Jacoba van Mensburg geb. Enkhuizen, wed. van Hermanus van Ulzen

 

VII - Dirk Klerck

geb./ged. Zutphen 11/12-9-1738, raad en burgemeester van Rhenen ordinaris gecomm. ter Staten-Generaal, gedep. Staat, raad ter Admiraliteit van Holland, overl. 's-Gravenhage 26-6-1807, tr. Wageningen 4(18?)-11-1765 Wilhelmina Johanna Menthen, geb. Wateringen 23-5-1743, overl. 's-Gravenhage 1-7-1807, dr. van Willem Jan Menthen, heer v. Wolfswaard, kapitein, en Albertina Huyghens.

manuscript

Dirk Klerck was de samensteller van het manuscript 'Genealogia Klerckiana', dat via zijn oudste zoon Willem Jan in Kaapstad is terechtgekomen. Het manuscript zal rond 1770 zijn opgesteld en bevat ook later bijgeschreven gegevens uit de 19de eeuw.

 

 

 

< Titelpagina van het manuscript (20 x 16 cm., circa 6,5 cm dik), sinds 1927 aanwezig onder verwijzing A445 in de Kaapse Argiefbewaarpek

Uit dit huwelijk:

  1. Willem Jan, geb./ged. Rhenen 20/24-8-1766, volgt VIIIa
  2. Albertina Huygens, geb./ged. Rhenen 12/14-8-1768, overl. Luik 18-3-1818, tr. 15-11-1797 Josephus Emanuel van den Broeck
  3. Anna Theresia Antonia, geb./ged. Rhenen 29/30-9-1770, overl. 12-3-1773
  4. Maria Angelica, geb./ged. Rhenen 18/22-3-1772, overl. Wageningen 24-1-1868
  5. Jhr. Rijnholt Anthonij, geb./ged. Rhenen 28-4/1-5-1774, volgt VIIIb
  6. Dirk, geb./ged. Rhenen 10/12-5-1776, overl. schip de Vreede 23-11-1802 vergaan voor de Engelse kust, op weg naar Kaap de Goede Hoop
  7. Dorothea Aletta, geb./ged. Rhenen 21/26-4-1778, ondertr. Rhenen 9-2-1804 Pierre Flury(?) Verset(?), adjudant-major en kapitein
  8. Nicolaas Rudolph, geb./ged. Rhenen 3/7-11-1781
  9. Willemina Johanna, geb./ged. Rhenen 24-2/2-3-1783
  10. Martha Elisabeth Anna, ged. Rhenen 5-10-1785
  11. Willemina Johanna, geb./ged. Rhenen 20/27-1-1788

 

VIIIa - Willem Jan Klerck

geb./ged. Rhenen 20/24-8-1766, kapitein-luitenant, commandant van het Fregat De Swaluw (1791-1793), weesmeester (1804), ontvanger van de Tiende en Hereregte (1814), overl. Kaapstad 21-5-1839, tr.(1) Kaap de Goede Hoop 7-7-1793 Aletta Wilhelmina Deneys, geb. Sadraspatnam (India) 14-10-1774, overl. Kaap de Goede Hoop 24-12-1816, dr. van Jacob Pieters Deneys, koopman (VOC).

Kind(eren):

  1. Dirk Jacob Arnold, ged. Kaap de Goede Hoop 7-9-1794
  2. Johan Rynhold Gerardus, ged. Kaap de Goede Hoop 8-1-1797, overl. Kaapstad 16-6-1852, tr. S.M. M"ller, overl. na 23-6-1852
  3. Hester Aletta Arnoldina, ged. Kaap de Goede Hoop 22-4-1798, tr. Kaap de Goede Hoop 14-12-1823 Petrus Harmsen, geb. Amsterdam
  4. Wilhelmina Albertina Maria, ged. Kaap de Goede Hoop 7-7-1799, overl. Kaap de Goede Hoop 25-6-1848, tr. N.N. Roux
  5. Magdalena Petra Dorothea, ged. Kaap de Goede Hoop 11-11-1804

Willem Jan Klerck, tr.(2) Kaap de Goede Hoop 31-3-1817 Catharina Maria Munnik, geb. Kaap de Goede Hoop 30-1-1772, overl. na 27-5-1839.

 

VIIIb - Jhr. Rijnholt Anthonij Klerck

geb./ged. Rhenen 28-4/1-5-1774, luitenant-generaal titul. inf. adjudant i.b.d., Chef Mil. Huis des Konings, overl. 's-Gravenhage 2-6-1854, tr. Middelburg 8-12-1817 Isabella Jacoba van Citters, geb. Goes 2-12-1795, overl. 's-Gravenhage 27-7-1874, dr. van Aarnout van Citters en Sara Jacoba van Citters, vrouwe van Bruelis.

N.B.: Zie voor de levensbeschrijving van R.A. Klerck ook: Biographisch Woordenboek, deel X, blz. 219-220.

Uit dit huwelijk:

  1. Jkvr. Wilhelmina Johanna Menthen, geb. Leuven 24-10-1818, overl. 's-Gravenhage 25-4-1885, tr. 's-Gravenhage 21-10-1848 Edzard Reint van Welderen baron Rengers, geb. Groningen 23-5-1801, raadsheer Hoge Raad, overl. 's-Gravenhage 27-12-1848, zn. van baron Bernard Walraad Rengers en Louisa Christina Alberda van Bloemersma
  2. Aarnout, geb. Luik 11-4-1820, volgt IXa
  3. Jhr. Pieter Caspar, geb. Luik 19-12-1822, overl. 's-Gravenhage 19-4-1849
  4. Guillaume Jean Gerard, geb. Luik 13-2-1825, volgt IXb
  5. Baron Albert Reinhold Jacob, geb. Luik 1-5-1829, luit.-generaal infanterie, adjudant i.b.d., intendant der paleizen, overl. 's-Gravenhage 13-2-1894 (ridder in de Gouden Leeuw van Nassau - zie: CBG Jaarb. 1990, pag. 235, 239)
  6. Jkvr. Anna Sara Jacoba, geb. 's-Gravenhage 20-11-1837, overl. 's-Gravenhage 3-9-1926

 

IXa - Aarnout Klerck

geb. Luik 11-4-1820, secr.-gener. Dept. v. Marine adjudant des Konings i.b.d., luitenant ter zee, overl. 's-Gravenhage 11-10-1876, tr.(1) 's-Gravenhage 28-9-1853 Jkvr. Maria Antonia van der Heim, geb. Middelburg 20-2-1822, overl. Vlissingen 26-12-1855, dr. van baron Johan Adriaan van der Heim, heer van Duyvendijke, en Jkvr. Petronella Johanna Schorer.

Uit dit huwelijk:

  1. Jkvr. Maria Elisabeth Jacoba, geb. Vlissingen 11-12-1855, overl. 's-Gravenhage 24-6-1859

Aarnout Klerck, tr.(2) 's-Gravenhage 6-1-1858 Jkvr. Pauline Henriette Maria van der Heim, geb. Middelburg 6-4-1829, overl. 's-Gravenhage 3-4-1873, dr. van baron Johan Adriaan van der Heim, heer van Duyvendijke, en Jkvr. Petronella Johanna Schorer.

Aarnout Klerck, tr.(3) 's-Gravenhage 18-11-1875 Jkvr. Marianne Catherine van Hogendorp, geb. 's-Gravenhage 1-8-1834, overl. Lausanne 17-9-1909, dr. van graaf Dirk van Hogendorp en Jkvr. Marianne Cathérine van Hogendorp.

 

IXb - Guillaume Jean Gerard Klerck

geb. Luik 13-2-1825, kapt. genie, adviseur voor de Staatsspoorwegen, minister van Oorlog, lid. Gemeenteraad van 's-Gravenhage, minister van Waterstaat, overl. 's-Gravenhage 17-1-1884 (ridder in de Gouden Leeuw van Nassau - zie: CBG Jaarb. 1990, pag. 239), tr.(1) Arnhem 19-10-1848 Jkvr. Cornelia Maria des Tombe, geb. de Meern 14-9-1824, overl. 's-Gravenhage 17-12-1873, dr. van baron Andries Jan Jacob des Tombe en Pérette Cécile de Lange van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

  1. Jhr. Reinhold Antonie, geb. Amersfoort 3-5-1852, overl. 's-Gravenhage 24-11-1918, tr. Londen 23-3-1903 Pleasance Rose Grace Bagge, geb. Luik 4-7-1876, dr. van Herbert Bagge en Marie Adelaide Rosalie Duquesnoy.

Guillaume Jean Gerard Klerck, tr.(2) 's-Gravenhage 23-8-1863 Jkvr. Cecile Henriette des Tombe, geb. Tilburg 13-11-1844, overl. 's-Gravenhage 30-10-1923, dr. van Jhr. Arnold Hendrik des Tombe en Jkvr. Anna Maria Emelia de Jonge van Zwijnsbergen.


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 19 januari 2021