Johanna Willemina Kempher (1677-1755)

 

Over het leven van de op 18 februari 1677 in Monnickendam gedoopte Johanna Willemina Kempher is weinig bekend, op zich niet zo ongebruikelijk bij het onderzoek naar vrouwen in die tijd. Omdat er van haar echtgenoot echter een en ander bekend is geworden, geeft dit toch enig zicht op wat gebeurtenissen.

Op 16 januari 1701 trouwt Johanna, op dat moment nog 23 jaar, met de 24-jarige Abraham Nottelman. Het voorgeslacht van deze Abraham is nog erg onzeker. Wellicht is hij een zoon van Johan No(e)ttelman (1637) en Doorieksken Vossen. Van het echtpaar Nottelman-Kempher zijn vijf kinderen bekend:

  1. Johannes (Jan), doop Hoorn 6-12-1701, tr. vůůr 1730 Geertje Jans van Regten, overleden Egmond aan den Hoef 1742

  2. Jacob, doop Hoorn 6-4-1703

  3. Aaltje, doop Hoorn 19-8-1704

  4. Aaltje, doop Hoorn 5-1-1706

  5. Gerrit, doop Hoorn 25-6-1714, verwer en glazenmaker, begr. Alkmaar 6.6.1785, tr(1) Alkmaar 24-5-1739 Fijtje Ebbenhorst, begr. Alkmaar 8-3-1740, tr(2) Alkmaar 26-3-1741 Elisabeth van Lier, begr. Alkmaar 1-5-1761, tr(3) Alkmaar 27-12-1761 Trijntje Jacobs Verschuur, begr. Alkmaar 31-7-1791

Op 15 januari 1710 wordt, vermoedelijk door haar tante Helena Burggraaf, een hoofdsom uitgezet van É 500,- tegen een lijfrente van 9%. Op dat moment zal Abraham Nottelman ongetwijfeld in IndiŽ zijn geweest. Gelet op de dopen van de kinderen was hij wellicht een groot aantal jaren weg.

 

Abraham Nottelman bij de VOC

Met welk schip Abraham naar de Oost is vertrokken en wanneer is onbekend. Op 20 november 1712 wordt hij echter in Batavia bijgeschreven op een lijst van personen die met het retourschip Grimmesteijn naar Holland vertrekken. Op 19 augustus 1713 komt dit schip aan bij de rede van Texel. Op 20 september dat jaar wordt Abraham op de lidmatenlijst van de kerk te Hoorn bijgeschreven, komende uit Makassar (Celebes). Hij zal daar deel hebben uitgemaakt van een groep van enkele honderden militairen die daar ter plaatse was.

Blijkbaar zit het Abraham in het bloed, want op 4 januari 1714 machtigt hij zijn vrouw om bij zijn verblijf in het buitenland alle noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. Twee weken later vertrekt hij weer naar IndiŽ op het schip Oude Zijpe als lantspassaat, waar hij in augustus dat jaar in Batavia van boord gaat. Hij verblijft er de gehele tijd in het garnizoen. Het schip waarmee hij naar IndiŽ is gekomen maakt nog een reis naar Ceylon en vergaat daarna voor Mauritius op de terugreis naar het vaderland. Op 1 december 1719 vertrekt Abraham Nottelman als corporaal naar huis met het schip Neptunus. In augustus 1720 komt dit schip in de Nederlanden aan bij Goerree.
Van Abraham is verder niets meer bekend sinds zijn terugkomst. Vermoedelijk is hij in de twintiger jaren van de 18e eeuw overleden.

Het zal geen toeval zijn dat een Jo(h)annes Nottelman, uit Wesel, lantspassaat op het schip Engewormer voor de kamer van Hoorn, op 20-12-1716 vertrekt (aankomst Batavia 6-7-1717); op 17-10-1722 vertrekt hij als korporaal met het schip Rijksdorp (kamer Hoorn) opnieuw; aankomst 20-7-1723 in Batavia. Wellicht is deze Johannes een broer van Abraham.

 

 

Overige gegevens

Johanna Kempher wordt in het testament van haar tante Helena Burggraaf in 1716, samen met haar broer en zus, als universeel erfgenaam aangewezen. Na het overlijden van haar tante in 1717 wikkelt haar broer Gerard de zaken af. In 1718 verkopen zij het huis van Helena in Egmond aan den Hoef aan haar zuster Geertruy.
In 1726 leggen haar zuster Geertruy en haar man Hendrik Kloeck in hun testament vast dat Johanna en haar jongste zoon Gerrit een legaat ontvangen. Deze Gerrit woonde op dat moment bij zijn oom en tante in Egmond aan den Hoef. Wellicht was hij in de leer en/of in dienst bij zijn oom Hendrik die van beroep glazenmaker was.

In 1739 woont Johanna Kempher in Alkmaar volgens de huwelijksinschrijving van het huwelijk van haar zoon Gerrit. Maar of dat correct is, is niet helemaal zeker. In 1747, ze wordt dan als erfgenaam genoemd van haar overleden zus Geertruy en haar overleden tweede man, woont ze namelijk (wederom) in Hoorn. Johanna moet in 1755 zijn overleden volgens de administratie van haar lijfrente.

 

als u niet in een frame staat klik dan hier


gvdewit.gif (7938 bytes)