De markt in Hoorn volgens Cornelis Pronk in 1727
(uit: C. Boschma-Aarnoudse, Renaissance-raadhuizen boven het IJ)

-
Een interessant gezin Kempher lijkt uit het niets te komen en in het niets te verdwijnen, daarom deze reconstructie.
De beknopte genealogie geeft de basisgegevens van de gezinsleden weer. Van de vader Jan Gerritsz Kempher en van drie van zijn kinderen is een korte beschrijving gemaakt. Relaties met andere families en losse vondsten completeren het geheel.