Genealogie De Wit

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


DeWitt Genealogy Net Ring

DeWitt Net Ring Home Page Next
Previous
Join
Skip Next
Skip Previous
Previous 5 Sites
Next 5 Sites
Random Site
List Sites

I - Sijmen Dirksz de Wit (±1685-1750)

geb. ca. 1685, kaasboer, schepen, overl./begr. Beemster/Schermeer 4/7-11-1750, ondertr. Zuid-Schermeer 3-3-1709, tr.kerk Zuid-Schermeer 17-3-1709 Aafje Sijmens Dubbelt, ged.(rem) Alkmaar 28-12-1687, overl. Beemster 28-1-1735 begr. in de Schermeer, dr.van Simon Maartensz Dubbelt en Trijntje Gerrits. Uit dit huwelijk:

  1. Dirk Sijmensz, geb. ca. 1709 [op 14-10-1708 is een Dirk, kind van Sijmon Dirksz (van Grootschermer) te Graft gedoopt; vermoedelijk is dit niet deze persoon], constabelmaat, overl. VOC-schip Buvegnies 23-1-1739.
  2. Sijmen Sijmensz, geb. ca. 1710, volgt IIa.
  3. Trijntje Sijmens, geb. ca. 1710, overl. na 1-6-1749, tr. Jan Ariaansz, overl. na 1-6-1749.
  4. Dieuwer Sijmens, ged. Noord-Schermeer 28-8-1712, jong overl.
  5. Jan Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 21-7-1715, jong overl.
  6. Jan Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 25-10-1716, volgt IIb.
  7. Gerrit Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 2-5-1718, volgt IIc.
  8. Dieuwertje Sijmens, ged. Noord-Schermeer 24-12-1719, jong overl.
  9. Dieuwertje Sijmens, ged. Noord-Schermeer 8-6-1721, overl. na 13-3-1780, tr. na 1-6-1749 Jan Verwey, overl. (vermoedelijk) 1774.
  10. Maarten Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 17-1-1723, jong overl.
  11. Jannetje Sijmens, ged. Noord-Schermeer 17-12-1724, imp. overl. Beemster 25.6.1732.

NOOT: Zoon Dirk heeft enkele jaren gewerkt bij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hij vertrok met het VOC-schip Meerlust in 1737 naar Indië en overleed enkele jaren later op de terugreis naar het vaderland met het schip Buvegnies. "De reis van constabelsmaet Dirk de Wit anno 1737" (eigen uitgave, 1983) werd samengesteld door mijn broer S.G. de Wit en is in te zien bij het verenigingscentrum van de NGV in Weesp, bij het CBG in Den Haag en bij het Regionaal Archief in Alkmaar.

 

IIa. - Sijmen Sijmensz de Wit (±1710-±1762)

geb. ca. 1710 (zn. van I), kaasboer, overl. ca.1762, tr.(1) Maartje Mouris, overl. ca. 1739. Uit dit huwelijk:

  1. Aafje Sijmens, overl. voor 18-1-1767.
  2. Trijntje Sijmens, ged. Noord-Schermeer 30-11-1738, overl. voor 18-1-1767.

Sijmen Sijmensz de Wit, tr.kerk(2) Noord-Schermeer 15-5-1740 Aaltje Jans Wijn, overl. ca. 1743, dr. van Jan Jansz Wijn en Ariaantje Jans. Uit dit huwelijk:

  1. Jan Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 16-4-1741, verm. jong overl.
  2. Jannetje Sijmens, ged. Noord-Schermeer 14-10-1742, overl. voor 31-10-1782.

Sijmen Sijmensz de Wit, tr.kerk(3) Noord-Schermeer 10-5-1744 Trijntje Alderts Stammes, overl. na 1788, dr. van Aldert Cornelisz Stammes. Uit dit huwelijk:

  1. Derk Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 19-9-1745, volgt IIIa.
  2. Lijsbet Sijmens, ged. Noord-Schermeer 18-6-1747, jong overl.
  3. Albert Sijmensz (Aldert), ged. Noord-Schermeer 1-12-1748, volgt IIIb.
  4. Lijsbet Sijmens, ged. Noord-Schermeer 20-11-1750, jong overl.
  5. Lijsbet Sijmens, ged. Noord-Schermeer 1-10-1752, imp. overl. Schermeer 27.4.1774.
  6. Sijmen Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 22-1-1758, volgt IIIc.
  7. Maartje Sijmens, ged. Noord-Schermeer 10-2-1760, overl. voor 31-10-1782.

 

IIb. - Jan Sijmensz de Wit (1716-1780)

ged. Noord-Schermeer 25-10-1716 (zn. van I), imp. overl. Beemster 12.10.1780, tr. Trijntje Jacobs Verway, imp. overl. Beemster 5.9.1783. Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Jansz, ged. Beemster 8-5-1746.
  2. Aafje Jans, ged. Beemster 2-7-1747, imp. overl. Beemster 31.1.1753

 

IIc. - Gerrit Sijmensz de Wit (1718-1775)

ged. Noord-Schermeer 2-5-1718 (zn. van I), aangifte overl. Noord-Schermeer 14.3.1775, tr.(1) Maartje Claas, imp. overl. Beemster 13.3.1752. Uit dit huwelijk:

  1. Simon Gerritsz, ged. Schermerhorn 5-3-1752, jong overl.

Gerrit Sijmensz de Wit, tr.kerk(2) Zuidscharwoude 13-8-1752 Neeltje Claas Stammes, aangifte overl. Noord-Schermeer 14.12.1766. Uit dit huwelijk:

  1. Sijmen Gerritsz, ged. Noord-Schermeer 28-8-1753, volgt IIId.
  2. Arien Gerritsz, ged. Noord-Schermeer 11-11-1759.
  3. Klaas Gerritsz, ged. Noord-Schermeer 22-2-1761.
  4. Bregje Gerrits, ged. Noord-Schermeer 15-4-1764.
  5. Jacob Gerritsz, ged. Noord-Schermeer 28-9-1766.

 

IIIa. - Derk Sijmensz de Wit (1745-1776)

ged. Noord-Schermeer 19-9-1745 (zn. van IIa), begr. Wormer 16-10-1776, tr.kerk Noord-Schermeer 24-4-1774 Guurtje Jans Goed. Uit dit huwelijk:

  1. Sijmon, ged. Noord-Schermeer 12-2-1775.
  2. Dirk, geb./ged. Wormer 27-4/20-5-1777 (?tr. Guurtje Breeuwer; kind De Wit-Breeuwer: Antje de Wit, geb. ±1805, tr. Wormerveer 1-2-1829 Roelof Wormer; bron: http://www.wasscher.nl/genealogie/kwartierstaten/steijn/STEIJN.htm)

 

IIIb. - Albert Sijmensz (Aldert) de Wit (1748-1809)

ged. Noord-Schermeer 1-12-1748 (zn. van IIa), overl. 1.1809, tr.kerk(1) Noord-Schermeer 22-12-1776 Geertje Willems Schermer. Uit dit huwelijk:

  1. Sijmen Alderts, ged. Akersloot 11-8-1778; volgt IVa

 Albert Sijmensz (Aldert) de Wit, tr.kerk(2) Schermerhorn 16-8-1789 Guurtje Jansdr Struijck.

 

IIIc. - Sijmen Sijmensz de Wit (1758-1812?)

ged. Noord-Schermeer 22-1-1758 (zn. van IIa), overl. Alkmaar 17-1-1812(?), tr.kerk Noord-Schermeer 10-1-1790 Maartje Cornelisdr Zwemmer, geb. ca. 1759, overl. Uitgeest 3-1-1813. Uit dit huwelijk:

  1. Sijmon, ged. Noord-Schermeer 20-2-1791, volgt IVb.
  2. Trijntje, geb./ged. Noord-Schermeer 1/9-9-1798, boerin, tr. Beemster 17.4.1825 Jacob Bark, geb. Kwadijk 16.4.1800, landbouwer, zn.v. Jan Bark en Jantje Kleen

 

IIId. - Sijmen Gerritsz de Wit (1753- )

ged. Noord-Schermeer 28-8-1753 (zn. van IIc), tr.kerk Noord-Schermeer 20-2-1785 Neeltje Jans Smit. Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 4-3-1787; volgt IVc. 
  2. Cornelisje Sijmensz (Cornelia), ged. Noord-Schermeer 29-7-1789, dienstmaagd, tr. Alkmaar 26-3-1820 Jan Kl(e)ijenburg, geb. Koedijk ±1792, boerenknecht, zn.v. Pieter Jansz Klijenburg en Triijntje Jansdr Schuit; dochter: Catharina Kleijenburg, geb. Alkmaar ±1821, tr. Alkmaar 11-10-1846 Coendert Zwan
  3. Jan Sijmensz, ged. Noord-Schermeer 6-1-1793.
  4. Leendert Sijmensz, geb./ged. Noord-Schermeer 28-2/2-3-1794; hij is op 24.5.1819 te Noord-Schermeer aangenomen, dagloner, tr. Zuid- en Noord-Schermer 11-3-1821 Maartje Schermer, dr.v. Jan Schermer en Antje Bakker

 

IVa - Sijmen Aldertsz de Wit (1778-18.. )

ged. Akersloot 11-8-1778 (zn. van IIIb; bewijs nog niet 100%), aangenomen Noord-Schermeer 19.5.1797, tr. Maartje Jacobsdr Pels; kinderen geboren te Hensbroek:

 1. Geertje, geb. ±1810, tr. Sint Pancras 13-4-1834 Klaas Duif, geb. Sint Pancras ±1809 (verm. attest. 1831 naar Heerhugowaard), zn.v. Jan Cornelisz Duif en Jantje Klaasdr Slijker
 2. Jacob, geb. 20-9-1813
 3. Aagje, geb. 22-1-1815
 4. Neeltje, geb. 11-9-1816, tr. Sint Pancras 4-4-1841 Kornelis Kielewoudt, geb. Wognum ±1820, zn.v. Jan Kielewoudt en Trijntje Reeze
 5. Aagje, geb. 9-2-1819

 

IVb. - Sijmon de Wit (1791-1828)

ged. Noord-Schermeer 20-2-1791 (zn. van IIIc), bouwknecht, sjouwerman, overl. Alkmaar 11-3-1828, tr. Uitgeest 16-2-1817 Neeltje Reyntjes, ged. Akersloot 5-5-1789, overl. Alkmaar 22-8-1849, dr. van Klaas Pietersz Reyntjes en Antje Jacobsdr van der Sluys. Uit dit huwelijk:

  1. Simon, geb. Alkmaar 14-4-1818, volgt V.
  2. Anna, geb. Alkmaar 25-4-1820, overl. Alkmaar 4-6-1820.
  3. Anna, geb. Alkmaar 18-7-1821, tr. Ilpendam 3-5-1849 Meeuwis de Jong, geb. Den Ilp 21-3-1825, veehouder, melkslijter, overl. Sloten 1-1-1900, zn. van Klaas de Jong en Lamberta Middelveld.
  4. Nicolaas (Klaas), geb. Alkmaar 3-2-1828, verm. overl. Purmerland 21-7-1843

 

IVc. - Gerrit de Wit (1787-18..)

ged. Noord-Schermeer 4-3-1787 (zn. van IIId), landman (Graft), overl. voor 1838, tr. Bregje Zwart, overl. voor 1838, dr.v. Garment Swart en Dieuwertje de Jong; kind:

 1. Neeltje, geb. Graft 28-1-1813, tr. Ursem 4-2-1838 Dirk Schuijt, geb. Ursem ±1807, watermolenaar, zn.v. Dirk Schuijt en Teetje Appel

 

V. - Simon de Wit (1818-1902)

geb. Alkmaar 14-4-1818 (zn. van IVb), boerenknecht, arbeider, overl. Amsterdam 16-12-1902, tr.(1) Alkmaar 10-5-1846 Aafje Nottelman, geb. Hensbroek 27-9-1821, overl. Hoogwoud 5-6-1862, dr. van Gerrit Nottelman, verwer- en glazenmaker, en Maartje Lants. Uit dit huwelijk:

  1. Simon, geb. Hoogwoud 11-8-1848, veehoudersknecht, overl. Sloten 28-1-1879.
  2. Gerrit, geb. Hoogwoud 18-6-1850, volgt VIa.
  3. Neeltje, geb. Hoogwoud 6-2-1854, dienstbode.

Simon de Wit, tr.(2) Hoogwoud 14-12-1862 Stijntje Boersma, geb. Medemblik 28-6-1837, dienstbode, overl. Amsterdam 26-10-1900, dr. van Aaltje Boersma; na het overlijden van zijn vrouw trekt Simon op 9-11-1900 bij zijn zoon Klaas in. Uit dit huwelijk:

  1. Klaas, geb. Sloten 20-1-1866, volgt VIb.
  2. Aaltje, geb. Sloten 3-6-1867, overl. Sloten 18-10-1868.

 

VIa. - Gerrit de Wit (1850-1910)

geb. Hoogwoud 18-6-1850 (zn. van V), water- en vuurverkoper, overl. Sloten 25-9-1910, tr. Sloten 2-5-1879 Hendrikje Westerveld, geb. Landsmeer 10-2-1850, dienstbode, overl. Amsterdam 9-11-1898, dr. van Harmen Westerveld, landman, melkverkoper, en Maritje Laan. Uit dit huwelijk:

  1. Simon, geb. Amsterdam 16-8-1879, volgt VIIa.
  2. Herman (Hein), geb./ged. Amsterdam 14/31-7-1881, volgt VIIb.
  3. Gerrit, geb. Amsterdam 13-12-1882, overl. Amsterdam 24-3-1883.
  4. Gerrit, geb. Amsterdam 1-4-1884, uurwerkmaker, eigenaar wasserij, overl. (door auto overreden) Amsterdam 8-10-1938, tr. Sloten 10-7-1914 Margaretha Smit, geb. Hensbroek 22-8-1877, overl. Amstrdam 7-7-1947, dr. van Johannes en Bregje van Etten.
  5. Maria, geb. Amsterdam 21-10-1886, overl./begr. Amsterdam 11/16-4-1968, tr.(1) Amsterdam(?) ca. 1907 Hendrik Dijkslag, mijnwerker?, overl. voor 1919, tr.(2) Amersfoort 19-11-1919 Hendrik Heideveld, geb. Apeldoorn 15-1-1879, arbeider NS, overl. Amsterdam 12-8-1947, zn. van Geertje Heideveld.
  6. Nelis, geb. Amsterdam 30-12-1887, overl. Amsterdam 10-6-1888.
  7. Neeltje, geb. Amsterdam 3-6-1890, overl. Ermelo 13-3-1972.

 

VIb. Klaas de Wit (1866-1927)

geb. Sloten 20-1-1866 (zn. van V), los werkman, arbeider Gemeente-Arbeids-Reserve, kolensleper, overl. Amsterdam 6-2-1927, tr. Amsterdam 27-7-1892 Grietje Westerveld, geb. Buiksloot 14-6-1867, overl. Zaandam 10-5-1940, dr. van Harmen Westerveld, landman, melkverkoper, en Maritje Laan. Uit dit huwelijk:

  1. Stijntje, geb. Amsterdam 23-1-1893, overl. Amsterdam.
  2. Maria, geb. Amsterdam 15-1-1894, winkelierster.
  3. Aaltje, geb. Amsterdam 17-4-1896.
  4. Herman, geb. Amsterdam 23-11-1897, overl. Amsterdam 5-1-1917.
  5. Simon, geb. Amsterdam 24-5-1900, overl. Oberhausen ca. 1916.
  6. Hendricus Cornelis, geb. Amsterdam 29-4-1904, overl. Amsterdam 14-7-1905.
  7. Hendrikus Cornelis (Rikus), geb. Amsterdam 5-5-1906, volgt VIIc.
  8. Nikolaus (Niek), geb. Oberhausen 24-5-1910, volgt VIId.

 

VIIa. - Simon de Wit (1879-1955)

geb. Amsterdam 16-8-1879 (zn. van VIa), arbeider, overl. 's-Heerenberg 4-4-1955, tr.(1) Amsterdam 6-2-1901 Maria Hendrika Zorn, geb. Leeuwarden 24-8-1882, overl. Doetinchem 12-6-1974, dr. van Antoon Lenard Lodewijk Zorn, arbeider, en Pietje Tromp. Scheiding 's-Heerenberg 29.10.1910. Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit, geb./ged. Amsterdam/'s-Heerenberg 20-4-1901/2-6-1907, overl. ca. 16-11-1993, tr.(1) 's-Heerenberg 28-4-1934 Catharina Aleida (Triena) te West, geb. 's-Heerenberg 19-9-1898, overl. 's-Heerenberg 24-12-1940, dr. van Johannes Hendrikus te West en Willemina Maatkamp.
  2. Pietje (Zus), geb./ged. Amsterdam/'s-Heerenberg 8-10-1902/2-6-1907, dienstbode, overl. Hengelo(Ov) 24-1-1927, tr. 12-4-1924 Jan Hendrik (Hendrik) ter Horst, geb. Hengelo(Ov) 24-6-1902, bankwerker.
  3. Hendrika, geb./ged. Amsterdam/'s-Heerenberg 6-12-1904/2-6-1907, overl. 's-Heerenberg 19-2-1917.
  4. Maria (Marie), geb. 's-Heerenberg 30-4-1907, tr. 23-3-1939 Hendrik Johan (Johan) Schuurman, geb. Wisch 8-6-1903, molenaar, pensionhouder, overl. Doetinchem 1-9-1982, zn. van Jan Schuurman en Hanna Lammerdina Haank.
  5. Anton Leonard Lodewijk, geb. Amsterdam 1-2-1909, tr. 28-9-1934 G.J.G. (Grada) Smeitink.

Simon de Wit, tr.(2) 's-Heerenberg 1-5-1923 Maria Hendrika Zorn, geb. Leeuwarden 24-8-1882, overl. Doetinchem 12-6-1974, dr. van Antoon Lenard Lodewijk Zorn, arbeider, en Pietje Tromp. Uit dit huwelijk:

  1. Simon, geb. 's-Heerenberg 3-8-1912, tr. 20-8-1935 H.H. (Lena) van den Berg.
  2. Johan (Jan), geb. 's-Heerenberg 10-10-1914, tr. Apeldoorn 10-8-1939 Th.J. (Annie) Arnds.
  3. Hendrika (Riek), geb. 's-Heerenberg 7-1-1919, tr. 's-Heerenberg 13-5-1963 Arnoldus (Broer) Pouwels, geb. Nijmegen 26-12-1912, monteur, vertegenwoordiger, overl. Boxmeer 17-1-1988, zn. van Petrus Johannes Pouwels en Johanna Theodora Leenders.
  4. Herman, geb. 's-Heerenberg 4-8-1922, kleermaker, overl./crem. 's-Heerenberg/Doetinchem 28-5/2-6-2008, as bijzetting alg.begraafplaats 's-Heerenberg 4-2-2009, tr. 's-Heerenberg 1-7-1947 Gertruda Hendrina (Truus) Schoofs, geb. Ottersum 2-7-1924, overl./crem. Zeddam/Doetinchem 4/11-2-2020, as bijzetting alg.begraafplaats 's-Heerenberg 28-5-2020, dr. van Gerardus Johannes Schoofs, kleermaker, en Catharina Johanna (Cato) de Smit.
  5. Johanna, geb. 's-Heerenberg 29-9-1925, overl. 's-Heerenberg 8-11-1926.

Zoon Simon werd op 24.10.1913 erkend; de vier andere kinderen werden bij dit tweede huwelijk erkend.

 

VIIb. - Herman (Hein) de Wit (1881-1967)

geb./ged. Amsterdam 14/31-7-1881 (zn. van VIa), arbeider Gemeente-Arbeids-Reserve, fabrieksarbeider, straatveger, overl./begr. Amsterdam 13/18-9-1967, tr. Amsterdam 9-1-1907 Maartje Platvoet, geb. Amsterdam 4-3-1886, overl. Amsterdam 10-3-1953, dr. van Klaas Platvoet (1842-1908) en Christina Smits (1844-1929). Uit dit huwelijk:

  1. Christina (Stien), geb./ged. 's-Heerenberg 22-12-1907/5-4-1908, tr. Amsterdam 29-6-1933 Johannes Hermanus de Jong, geb. Amsterdam 8-7-1908, winkelier, overl. Amsterdam 7-7-1976, zn. van Johannes de Jong en Clasina Hermina Francisca Breuseker.
  2. Hendrikje (Riek), geb./ged. 's-Heerenberg 25-6/1-8-1909, tr. Amsterdam 25-8-1932 Frederik (Freek) Smit, geb. Amsterdam 24-6-1907, arbeider parketfabriek (parketvloerlijmer), overl. Amsterdam 6-5-1981, zn. van Frederik Smit en Jacomina Kegels.

 

VIIc. - Hendrikus Cornelis (Rikus) de Wit (1906)

geb. Amsterdam 5-5-1906 (zn. van VIb), tr. Amsterdam 7-1-1942 Maria Sunta, geb. Bottrop 13-12-1914, dr. van August Sunta en Helena Klansek. Uit dit huwelijk:

  1. Hendricus (Henk), geb. Zaandam 13-1-1950.
  2. Marinus Leendert (René), geb. Zaandam 12-4-1953.

 

VIId. - Nikolaus (Niek) de Wit (1910-1989)

geb. Oberhausen 24-5-1910(zn. van VIb), overl. Zaandam 19-1-1989, tr. Oberhausen 9-11-1939 Anna Schmid, geb. Kumhause(?) 28-6-1907, dr. van Franz Schmid en Catharina Pöhm. Uit dit huwelijk:

  1. Hendricus Cornelis, geb. Oberhausen 3-7-1940, overl. Oberhausen 7-12-1940.
  2. Margaretha Catharina (Margreet), geb. Oberhausen 5-11-1941, tr. Waldemir Büttner, machinetekenaar.
  3. Nicolaus (Nico), geb. Oberhausen 25-3-1944.

gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 16 juli 2022