Genealogie Rohde (Dantzig) - Rothé (Nederlanden)

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


Hieronder treft u een geslacht aan dat zich in de Nederlanden manifesteerde onder de naam Rothé. Dit overzicht is hier weergegeven vanwege het feit dat hier sprake is van een oorspronkelijk als Rohde of Rode aangeduide familie uit Dantzig, een gelijkenis met het geslacht uit Koningsbergen, evenals het feit dat de Nederlandse stamvader zich te Amsterdam als koopman vestigde. De onderstaande gegevens zijn afkomstig uit "De Vroedschap an Amsterdam 1578-1795" van J.E. Elias.

 

I - N.N. Rohde (of Rode)

liet te Dantzig twee zoons na, t.w.:

 1. Thomas; volg II
 2. Gergen (elders genoemd: Jacob); tr. ca. 1560 N.N.; twee kinderen, t.w. Brigitta en Christoff

 

II - Thomas Rohde

tr. Catharina Haverkamp; wonend te Dantzig; liet de volgende kinderen na:

 1. Gergen, tr. 1580 Dorothea Köhn, geb. 1558, over. december 1630, dr. van Gregor Köhn van Jaski en Anna Anholt; uit dit huwelijk vijf kinderen
 2. David, overl. 1.8.1632, tr. 29.1.1584 (of 1586) Elisabeth Schmidt, geb. 1556, overl (pest) 1602, dochter van Arendt Schmidt, Raadsheer te Dantzig; ze lieten twee dochters na
 3. Salomon, tr. Susanna Köhn, zuster van Dorothea, hiervoor genoemd; hieruit: vijf kinderen
 4. Hans, geb. Dantzig 1552; volg III.a
 5. Barbara, tr. Jacob Hundt, geboortig van Vigorin in Engeland, poorter van Dantzig in 1587 

 

III - Hans Rohde (1552-1623)

geb. Dantzig 1552, overl. Amsterdam, koopman, ald. begr. 30.5.1623, tr. Amsterdam 20.11.1580 Neeltge Simonsdr., geb. 1560, begr. Amsterdam 5.8.1624, dr. van Simon Hendricksz en Dieuwer Jacobsdr.; vijf kinderen, w.o. de te Amsterdam geboren:

 1. Ds. Joannes Rhodius, geb. 1583, predikant te Harderwijk, overl. Amsterdam 11.1.1667
  Wellicht betreft het de veiling van zijn nagelaten bibliotheek bij de veiling op 8.10.1669: Bibliotheca Rotheana. [de naam Johannes Rothe is afgeleid uit een krantenadvertentie; publicatiedatum 1669-10-..]. Amsterdam: Johannes van Ravesteyn & weduwe Jan Hendricksz Boom, 1669
 2. Sacharias Rothé, geb. 1595; volg IV
 3. Ds. David Rotheus, geb. 1596, proponent, predikant, overl. 6.8.1655, tr. 28.6.1650 Belitge de Vrij, ged. Amsterdam 6.8.1606, begr. Amsterdam 29.7.1676, dr. van Frederick en Niesge Willemsdr. Bogaert; het huwelijk bleef kinderloos

 

IV - Sacharias Rothé (1595-1656)

geb. Amsterdam 1595, koopman en suikerrafinadeur, bewindhebber Oost-Indische Compagnie, kerkmeester, luitenant der burgerij, overl. 26.10.1656, tr(1). 13.2.1628 Maria Bas, ged. Amsterdam 12.9.1604, begr. Amsterdam 26.12.1628, dr. van Dr. Dirck en Grietge Elbertsdr. Schaeck, tr(2). 9.12.1631 Catharina de Vlamingh van Oudtshoorn, ged. Amsterdam 16.11.1608, overl. 1.5.1652, dr. van Pieter Dircksz de Vlaming en Aefge de Wael; kinderen, dopen te Amsterdam:

 1. Joannes Rothé, ged. 10.12.1628; volg V
 2. Maria Rothé (in Pruisen genoemd: Maria Rohde), ged. 12.9.1632, overl. Mariënwerder (Pruisen) 11.11.1691, tr(1). Amsterdam 20.10.1656 Ludwich Kerssenstein, geb. Dantzig 15.8.1629, overl. Rundewisse 13.4.1681, zn. van Sigmundt en Constantia Czirenberg, tr(2). Dantzig 23.4.1682 Johanna Georg von Trützschler, kapitein.
 3. Pieter Rothé, ged. 29.7.1635, kapitein compagnie voetknechten, ongehuwd overl. Pruisen 5.9.1681
 4. Jacob Rothé, ged. 15.9.1637, begr. Amsterdam 5.11.1671, o.tr. Amsterdam 19.9.1665, tr. Breukelen, Quirina van de Perre, ged. Amsterdam 27.5.1646, dr. van Dirk en Wilhelma Moens; kinderen:
  (1) Sacharias von Rothe (in adelstand verheven), Heer van Rundewiese, geb. Amsterdam 1668, ongehuwd overl. Rundewiese (Pruisen) 26.3.1700
  (2) Dieterich von Rothe (in adelstand verheven), Heer van Rundewiese, ged. Amsterdam 22.9.1669, luitenant (Saksen), overste (Polen), tr. N.N.; zoon: Dieterich Wilhelm von Rothe
 5. Eva Rothé, tr. Arnout Schuyt
 6. Cornelia Rothé, ged. 10.5.1644, ongehuwd overl. Oegstgeest 27.4.1705
 7. Catharina Rothé, ged. 14.1.1649, ongehuwd overl. Oegstgeest 8.1.1720

 

V - Joannes Rothé (1628-1702)

Heer van Oudwulven en Wayen, ged. Amsterdam 10.12.1628, begr. Amsterdam 23.3.1702, tr. Engeland Anna Hartlib, overl. Amsterdam, begr. ald. 25.11.1679, verm. dr. van Samuel Hartlib (Hurtlib), boekhandelaar; twee kinderen, w.o.:

 1. Samuel Rothé, geb. ca. 1660, overl. Amboina 1706, tr. Oost-Indië Wilhelmina van Klenck; 

  zoon: Mr. Joan de Rothe, ged. Amsterdam 17.2.1697, raad van Amsterdam, commissaris, raad ter admiraliteit Zeeland, luitenant der burgerij, kapitein der burgerij, overl. ca. 20.7.1763 (met hem stierf de Amsterdamse tak van dit geslacht uit)

  Noot(1): Het wapen van Joan de Rothe is geheel niet gelijkend op dat van de nazaten van het Koningsberger geslacht Roth
  Noot(2): Public Record Office, Kew, Engeland: Records of the Prerogative Court of Canterbury, Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers, Rushworth Quire Numbers 380 - 427: 9 November 1765, Will of The Awful, Lord Johan de Rothe or De Roth, Old Prior and Arch Deacon of the Church Saint Peter at Utrecht, Councellor in the Common Council of the City of Amsterdam and on the behalf of the Province of Holland Deputy in the Noble and Mighty College of Admiralty of Amsterdam

 

 


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 26 november 2005