Genealogie De Roth

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


De eerste generaties van dit geslacht stammen uit Koningsbergen (Königsberg), het huidige Kaliningrad in Rusland. De gegevens van de eerste drie generaties zijn gebaseerd op enkele publikaties en wat aanvullend archiefonderzoek. Door dit onderzoek is in ieder geval de aansluiting van generaties drie en vier bewezen.
De oudst bekende leden van dit geslacht schreven hun naam zelf vrijwel altijd als Roth. Ze behoorden tot de bovenklasse van het toenmalige Koningsbergen. Anderen schreven hun naam overigens meestal anders, zoals Rohde of Roht. In dit overzicht zijn de namen van de oudste generaties allemaal als Roth gespeld. Eind 17e/begin 18e eeuw veranderde in de Nederlanden de naam Roth geleidelijk in De Roth.
Het onderzoek naar dit geslacht loopt al een groot aantal jaren en is ontstaan als hulponderzoek bij het onderzoek van mijn kwartierstaat. Al snel werd dit een zelfstandig onderzoek, omdat deze interessante kleine familie veel sporen had nagelaten. Aan een reconstructie van de levens van de leden van dit geslacht wordt daarom nog steeds gewerkt.

Onderzoek toonde aan dat alle op dit moment in Nederland levende personen met de familienaam De Roth geen afstammelingen zijn van het hieronder beschreven geslacht De Roth. De op dit moment levende tak De Roth (aangegeven op een aparte pagina) stamt af van de in Dresden geboren Joannes A.F. Roth (±1766-1807), die naar Amsterdam trok en waarvan de nakomelingen zich De Roth noemden. Tot op dit moment wordt niet uitgegaan van een relatie tussen beide families.
Interessant is overigens te zien dat er zich in de Nederlanden ook een famillie Rothé vestigde, van oorsprong een uit Dantzig komende familie Rohde (Rode)
, een schrijfwijze die we ook bij onderstaand geslacht tegenkomen in Koningsbergen. Theoretisch kan dit geslacht uit Dantzig verwant zijn aan het Koningsberger geslacht, temeer ook dit een geslacht met kooplieden lijkt te zijn.
Tot slot: in de regio Delft-Dordrecht komen de nodige personen voor die wisselend (de)
Roth en (de) Rot worden genoemd. Hoogstwaarschijnlijk zijn al deze personen niet verwant zijn aan de hiervoor genoemde families Roth.

 

I. - Lucas Roth

herzoglicher Rat, Advocatus Fisci, tr. Katharina Dittloff; uit dit huwelijk:

  1. Hieronymus, geb. Koningsbergen 6-1520, volgt II.

 

II. - Hieronymus Roth (1520-1606)

 

geb. Koningsbergen 6-1520 (zn. van I), herzoglicher Rat, assessor, Geheimrat, overl. Koningsbergen 15-3-1606, begr. Koningsbergen, tr.(1) 1563 Ursela Nimptsch, overl. Koningsbergen 13-4-1597, dr. van Hans Nimptsch. Uit dit huwelijk:

  1. Maria, overl. voor 1606, tr. 1602 Abraham Memmius, geb. 1564, professor (med), overl. Koningsbergen 18-9-1602.
  2. Hieronymus, geb. 26-9-1578, volgt III.

Hieronymus Roth, tr.(2) 1599 Ursela von Pusch, dr. van Franz von Pusch.

 

(Kleuren naar Galandi) 

 

III. - Hieronymus Roth (1578-1631)

geb. 26-9-1578 (zn. van II), koopman, burgemeester van Kneiphof, (volgens een Deense bron: commandant/president van Dantzig?), overl. 27-12-1631, tr. 17-10-1603 Adelgunde Remse, geb. 1583, overl. Koningsbergen 20-9-1646, dr. van Jacob Remse, directeur hospitaal, en Debora Schellinger. Uit dit huwelijk:

  1. Jacob, ged. Koningsbergen 6-4-1604.
  2. Hieronymus , ged. Koningsbergen 6-1-1606, geadeld als Von Rothenhoff-Roth door de Poolse Koning in 1662, volgt IVa.
  3. Cornelus, ged. Koningsbergen 6-6-1607.
  4. Antonius, ged. Koningsbergen 20-12-1608, raadsheer Kneiphof, overl. 18-8-1668, tr. 1637 Dorothea Rode, overl. 13-9-1659, dr. van Klement Rode, koopman in Kneiphof.
  5. Hendrik, ged. Koningsbergen 13-5-1610, geadeld als Linderot door de Deense Koning op 1.12.1646, volgt IVb.
  6. Catharina, ged. Koningsbergen 14-7-1611.
  7. Cyriakus, geb. 3-8-1614, raadsheer Altstadt, overl. 19-8-1674, tr. 14-10-1647 Maria Wichert, dr. van Johan Wichert.
  8. Bernhard (Ignatius), pater.
  9. Reynolt, ged. Koningsbergen 28-9-1623, volgt IVc.
  10. Christian.

 

IVa. - Hieronymus Roth / Von Rothenhoff-Roth (1606-1678)

ged. Koningsbergen 6-1-1606 (zn. van III), geadeld als Von Rothenhoff-Roth door de Poolse Koning in 1662, koopman, schout, raadsheer, overl. (vesting) Peitz (Lausitz) 1678, tr. 1634 Barbara Büttner, wed. Fahrenheit, geb. ca. 1595. Uit dit huwelijk:

  1. Hieronymus, geb. Koningsbergen 2-9-1635, secretaris koning van Polen.
  2. Barbara, ged. Koningsbergen 8-5-1637, overl. voor 11-1662.

Het later in Pruisen (Lausitz) voorkomende wapen Rotenhoff (Rothenhoff, Rottenhof) lijkt verwant te zijn
aan het wapen Roth; wellicht behoort het tot nazaten van de zoon Hieronymus.
(Neue Siebmacher, deel 29)  

 

IVb. - Hendrik Roth / Linderot (1610-1657)

ged. Koningsbergen 13-5-1610 (zn. van III), geadeld als Linderot door de Deense Koning op 1.12.1646, luitenant-kolonel, overl. Fredericia 30-10-1657, tr. Dorte Clausdr Kaas, dr. van Claus Erikzn Kaas en Margrethe Christiansdr Prip. Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik Linderot, geb. Thisted 15-4-1646, ritmeester, overl. Kongensgaard (Skodborg) 27-2-1713, tr. Rydhove Kirstine Wentzeldr Rothkirch, overl. na 14-3-1693.
  2. Claus Linderot, geb. ca. 1650, volgt Va.

het wapen Linderot in Dansk Adels Årbug, 1902

 

IVc. - Reynolt (de) Roth (1623-1686)

het wapen van Reynholt Roth in Genealogia Klerckiana, ca. 1770;
rechts de versie uit het afschrift van dit manuscript in het RHC Wijk bij Duurstede

ged. Koningsbergen 28-9-1623 (zn. van III), kapitein, overl. Egmond a/d Hoef 18-8-1686, begr. Egmond a/d Hoef, ondertr.(1) Utrecht/Amsterdam 24/28-12-1652 Maria Saulmont (zie elders op deze site over haar afkomst), overl. Egmond a/d Hoef ca. 1672, dr. van Louis Saulmont, koopman, en vermoedelijk Anna Tack. Uit dit huwelijk:

  1. Louisa Adelgonda, ged. Amsterdam 28-10-1654, overl. voor 26-10-1669
  2. Maria Dorothea de Roth, verm. geb. ±1656, overl. 26-10-1734, tr. Egmond a/d Hoef 26-5-1675 Hendrik Klerck, geb. 1650, luitenant, overl. 27-12-1714; zie voor gegevens van dit gezin bij de familie Klerck elders op deze site.
   handtekeningen Maria en Hendrik handtekeningen 1682 (H Klerck; Maria Dorethea Rooth)
  3. Reynolt, kadet (1662-1668, Deense Leger, als klein kind op de betaalrol geplaatst), luitenant (1682, Staatse Leger), overl. na 1687
  4. Hendrik (1662, Deense Leger, als klein kind op de betaalrol geplaatst), overl. tussen 1688 en 1717
  5. N.N., ged. Helsingør 29-3-1663; het zou hier kind 6 kunnen betreffen, maar ook een dood geboren kind is niet uit te sluiten
  6. Johanna Elisabeth, begr. Amsterdam 5-11-1742, o.tr./tr. Grave/Nederasselt 5/19-9-1687 Jan (Johannes) van Deursen, soldaat i/d compagnie van kolonel Ruijtenburg
  7. Elardus Magnus (Eiler Mons), geb./ged. Helsingør 20/24-7-1664; volgt Vb.
  8. Doodgeboren kind, begr. Helsingør 10-1-1668
  9. Johannes, ged. Egmond aan Zee 9-2-1670, vermoedelijk jong overleden.

   Op 9-11-1662 werd in de kerk in
   Helsingør een kind bergaven van kapitein Roth.

Reynolt Roth, ondertr.(2) 's-Hertogenbosch 13-1-1674 Helena Burggraaf, ged. Breda 28-9-1644, overl. Egmond a/d Hoef 1717, dr. van Johannes Burggraaf en Johanna Willemina van Ysselsteyn.

 

Va. - Claus Linderot (1650-17..)

geb. ca. 1650 (zn. van IVb), luitenant (DK), kolonel (GB), overl. voor 15-5-1713, tr. Glorup ca. 1670 Sophie Iversdr Krabbe, geb. ca. 1655, overl. Resen 1735. Uit dit huwelijk:

  1. Dorothea, ged. Kongensgaard (Skodborg) 1679, overl. 30-6-1721, tr. Ydby 18-5-1721 Thomas Larsen, geb. Ydby 6-3-1687, boer, begr. Ydby 19-6-1735.
  2. Hendrik, geb. Kongensgaard (Skodborg) 18-11-1680, volgt VIa.
  3. Iver Krabbe, ged. Sodborg 26-12-1681, tweede luitenant, overl. Christiania (Oslo) 13-10-1724.
  4. Christian Enevold, geb. Sodborg, eerste luitenant, overl. na 1749, tr. NN Giesmar.

 

Vb. - Elardus Magnus de Roth (1664-1729)

geb./ged. Helsingør 20/24-7-1664 (zn. van IVc), kapitein, overl. Emden 28-9-1729, tr.(1) Rhenen 26-4-1693 Johanna Huberta Klerck, d. Haarlem 12-7-1667, overl. Brussel 20-2-1697, dr.v. Cornelis Klerck en Johanna Smuijsers. Uit dit huwelijk:

  1. Johannes, ged. Rhenen 7-1-1694; op jonge leeftijd overleden.

Elardus Magnus de Roth, ondertr.(2) Grave 9-12-1702 Jacomina van Batenburgh, d. Grave 19-4-1676, dr.v. Jan Hermans en Aaltje Cramer. Uit dit huwelijk:

  1. Reinholt, ged. Grave 28-9-1703, volgt VIb.
  2. Johan, ged. Grave 15-10-1704, volgt VIc.
  3. Christiaan, ged. Grave 15-12-1706.
  4. Maria Dorothea, ged. Grave 27-10-1709.

Elardus Magnus de Roth, o.tr./tr.(3) Lopikerkapel/Lexmond 8/26-8-1716 Aletta Keijser, van Batavia, overl. Cuijk 31-10-1747, laatste wed. van Cornelis de Brauw (paspoortschrijver te Middelburg, overl. ald. 10-4-1710, zn. van Abraham de Brauw en Appollonia Huygens), dr. van Jacob Keijser, lid raad van Justitie in Batavia, en Aletta van der Keer; Bij uitspraak van het Hof van Justitie te Vianen werd het echtpaar De Roth-Keijser op 30-11-1718 gesepareerd (van tafel, bed, goederen en bijwoning).

Vrijwel zeker behoort de navolgende Cornelis tot deze familie, wellicht was hij een (natuurlijk) kind van Elardus Magnus, maar het ook zeer goed mogelijk dat hij een zoon was van diens broer Hendrik of Reinholt. Deze Conelis zal rond 1709 geboren zijn en heeft enige tijd in Rhenen gwoond, bij Maria Dorothea (de) Roth, of bij een van haar kinderen:

  1. Cornelis, geb. ca. 1709? (belijdenis Rhenen 4.7.1727), legerkapitein VOC, overl. VOC-schip Cattendijke 10-5-1755, tr. Lidia Maria Wijls, begr. Batavia 21-5-1751.
   Wellicht groeide hij grotendeels op in Rhenen, waar hij in ieder geval relaties had met de kinderen van Hendrick Klerk en Maria Dorothea (de) Roth, de zus van Elardus Magnus.

 

VIa. - Hendrik Linderot (1680-1757)

geb. Kongensgaard (Skodborg) 18-11-1680 (zn. van Va), kapitein, overl. Kopenhagen 31-5-1757, ongehuwd; heeft op 5-10-1748 twee kinderen aangenomen:

  1. Claus, geb. ca. 1732 (als Claus Jensen), ouderling in Gjellerup; wellicht begraven te Gjellerrup op 68-jarige leeftijd en zijn vrouw in 1808; dochter: Henricha
  2. Dorothea, geb. ca. 1735 (als Dorthe Jacobsdatter), tr. 3-12-1757 (verm. onjuist en huwelijk eerder) Peter Andersen.

 

VIb. - Reinholt de Roth (1703-1744)

ged. Grave 28-9-1703 (zn. van Vb), luitenant, overl. Gent 9-8-1744, tr. Emden (D) 17-1-1732 Antje Coupie (Cupé), geb. ±1706, dr. van Evert Coupie, overl. Schoonrewoerd 21-3-1803. Uit dit huwelijk:

  1. Jacomina, ged. Maastricht 9-5-1734.
  2. Jacomina Dorothea, geb. Geertruidenberg ca. 1735 (wellicht identiek aan kind 1), overl. Soeratte 5-6-1758, tr. Soeratte 10-1755 Johan Anthonie Sweerts de Landas, geb. 10-6-1728, ged. 's-Gravenhage 17-6-1728, opperkoopman, hoofdadministrateur van Malabar (India), overl. VOC-schip Keukenhof (i/d Straat van Sunda) 22-5-1765, zn. van Guelliam Sweerts en Sara de Normandie.
  3. Elardus Magnus, ged. Geertruidenberg 23-6-1737, volgt VIIa.
  4. Jan, ged. Geertruidenberg 16-8-1739, onderkoopman VOC in Colombo (Ceylon) en onderkoopman en pakhuismeester in Tuticorin (India) 1758-1765, overl. Tuticorin 27-12-1765
  5. Maria Margrieta, ged. Geertruidenberg 15-3-1742, verm. begr. 28-4-1742
  6. Maria Christina, ged. Geertruidenberg 20-6-1743.

Antje Coupie (Cupé) hertrouwt Johan Jurge (George) Sauer, geb. Hanau 6-1-1713, soldaat Staatse Leger (1734-1795), overl. Leiden 18-12-1818, uit welk huwelijk in 1752 in Den Haag een zoon Jan Carel wordt gedoopt.

 

VIc. - Johan de Roth (1704-1776)

geb./ged. Grave 13/15-10-1704 (zn. van Vb), ontvanger-generaal, overl./begr. Batavia 11/12-5-1776, tr(1). Malakka 7-10-1736 Catharina Balthazarina van Beaumont, ged. Kaap de Goede Hoop 7-10-1714, overl. Malakka 1738?, wed. van Richard Steenis, dr. van Cornelis van Beaumont, independent fiscaal van Cabo (overl..begr. Kaap de Goede Hoop 14/18-6-1724 [bron:database resoluties politieke raad Cabo), en Deliana Blesius; geen kinderen uit dit huwelijk

Wasafdruk van het wapen van Johan de Roth op een envelop uit 1736 of 1737
(Universiteit Tilburg, Brabant Collectie, handschrift TF HS 75)

Johan de Roth tr(2). Batavia 29-3-1749 Susanna Anthonia (Santje) van der Brugghen, geb./ged. Batavia 19/24-4-1729, begr. Batavia 3-6-1763, wed. van Rijkloff Anthony van Goens, dr. van Jacob Willem van der Brugghen, kapitein, schepen (Batavia), en Anthonia Anna de Casembroot. Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Anthony, geb. Soeratte 15-11-1753, volgt VIIb.
  2. Frederik, geb. Soeratte 1754 of 1755, overl. ald. 20-8-1755

Johan de Roth had zeker drie natuurlijke kinderen, t.w.:

 1. Catharina (dochter van vrijgelaten lijfeigene), geb. ca. 1735, ged. Malacca 15-10-1743, tr. Malacca 17-1-1751 Joost Koek, assistent VOC, zn. van Josua Koek en Maria Meecke.
 2. Johanna Maria (dochter van Fanula van Mandaro), geb./ged. Malacca 22-7-1735/23-2-1736, overl. Malacca voor 17-8-1760, tr. Malacca 1751 Gustaaf Dieterich (Dideriks), boekhouder, secretaris van Justitie, overl. Malacca 5-2-1779.
 3. NN
Er is een kind geboren uit de relatie van Johan met de vrije vrouw Catharina, welk kind in december 1743 in leven is. Deze vrije vrouw Catharina is eind 1743 de echtgenote van de sergeant Hendrik Straal en het kind is geboren voor hun (onbekend wanneer gesloten) huwelijk. Voordat Johan de relatie met deze Catharina had, heeft hij twee concubines gehad, waarbij bij elke vrouw een kind ter wereld is gekomen. Of boven genoemd kind Catharina het kind is van deze vrije vrouw Catharina is onbekend.

Johan de Roth en zijn vrouw adopteerden hun tweejarige "Huijs-Inboorling" t.w.:

 1. Maria Jacoba (van Joana), geb. ca. 1747, adoptie Batavia 6-8-1749; vrijwel zeker identiek aan de op 3-4-1790 te Batavia (Portugese Buitenkerk) begraven M.I. de Roth, wed. van Gabriel Jans, want in 1786 is aldaar ene Maria Jacoba de Roth doopgetuige

 

VIIa. - Elardus Magnus de Roth (1737-1792)

ged. Geertruidenberg 23-6-1737 (zn. van VIb), onderkoopman VOC, kassier Bank-Courant en Bank van Lening (17..-1779, 1783-1790), commissaris Bank-Courant en Bank van Lening (1779-1783), regent van het vrouwentuchthuis (1779-1784), overl. Batavia 4-6-1792, ongehuwd; adopteerde enkele kinderen:

  1. Antje Dorothea, geb./ged. Batavia 25-6-1787/11-7-1788, adoptie Batavia 9-7-1788, overl. Soerabaja 30-6-1846, begr. Soerabaja, dochter van de vrije Christen vrouw Kananga van Rio, tr. Batavia 20-1-1814 Willem Ferdinand Lunel, ged. Cochin 22-7-1792, controleur landelijke inkomsten, overl. Grissee (Soerabaja) 7.5.1839, zn. van Arnoldus Lunel en Cornelia Elisabeth Bartels.
  2. Christiaan Hendrik, geb./ged. Batavia 9/29-4-1791, overl./begr. Batavia 12/13-5-1806, zoon van Kanang(a).

 

wapen j.a. de roth

Wapen van Mr. Jacob Anthonij de Roth (1784, 1787)
(Historische Topografische Atlas, Stadsarchief Amsterdam)

Het zegel van [Jacob] Anth: de Roth in zwarte was
(CBG, Coll. Leith, oude zegels in was, blad 3, zegel 60)

  

VIIb. - (Mr.) Jacob Anthony de Roth (1753-1801)

geb. Soeratte 15-11-1753 (zn. van VIc), commissaris desolate boedelkamer 1781-1783, schepen 1784, commies huwelijkse zaken 1786/87, lid Vroedschap Amsterdam 1787, raadslid Amsterdam 1795-1797, lid van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland 1795-1796, lid Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen 1796-1800, overl. Baarn 29-1-1801, tr. Eemnes (Huize Groeneveld, Baarn) 23-7-1780 Adriana Hasselaer, ged. Cheribon 4-7-1759, overl. Amsterdam 9-3-1823, dr. van Pieter Cornelis Hasselaer en Geertruid Margeretha Mossel. Uit dit huwelijk:

  1. Pieter Cornelis, geb./ged. Amsterdam 13-10/11-11-1781, volgt VIII.
  2. Johan, ged. Amsterdam 31-7-1785, verm. overl. 25-2-1790 of Baarn 21-1-1792.
  3. Jacob, geb./ged. Baarn 29-1/20-2-1788, 2e luitenant Bataafsche Huzaren later 2e regiment Huzaren (1805-1810), 2e luitenant regiment Dragonders N°3 (1814), overl. Baarn 1-6-1820.
  4. Susanna, geb./ged. Baarn 28-2/5-4-1789, overl./begr. Paramaribo 14-11-1822, ondertr./tr. Baarn 19-1/3-2-1816 Isaac Pierre Graafland, geb. 's-Gravenhage 26-6-1789, lid Hof van Civiele Justitie Suriname, overl./begr. Paramaribo 22/23-1-1825, zn. van Joan Joansz Graafland en Wilhelmina Catharina Petronella Reijnst; kinderen:
 1. Mr. Joan Graafland, geb. Paramaribo 23-11-1816, griffier van de Raad van Justitie te Batavia 1852-1864, raadsheer in het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1867-1869, overl. a/b fregat Antje (ter hoogte van de Azoren) 14-11-1869, tr. Semarang 4-6-1850 Anna Engeltina Florieza van Bronckhorst, geb. Semarang 4-6-1832, overl. Ngasina (Soerakarta) 26-6-1876, dr. van Cheri Wijnand van Bronckhorst en Anna Catharina Wijnschenk; 7(?) kinderen; zij hertr. Soerakarta 28-10-1874 Johan Coenraat Immink
 2. Adriana Graafland, geb. Paramaribo 1-9-1819, overl. Amsterdam 21-9-1887
 3. Karel Graafland, geb./d. Paramaribo 5/13-11-1820, secretaris van de Wees- en Boedelkamer te Semarang (1862-1866), overl. Ermelo 14-8-1871

sderoth.JPG (66558 bytes)

     Susanna de Roth (1789-1822)
(Rijksmuseum Amsterdam, Noord-Nederlandse School, ca. 1820; miniatuur op ivoor, 9x7,5 cm)
 zie ook: kleurenafbeelding Rijksmuseum

 1. Constantia, geb./ged. Baarn 10/29-8-1790, regentesse van de Gasthuizen (Amsterdam) 1841-1855, overl. Baarn 4-7-1868, tr. Baarn 26-12-1817 Christiaan Fraser, geb. Amsterdam 9-7-1783, ontvanger der directe belastingen, overl. Baarn 14-11-1858, zn. van Christiaan Fraser en Catharina van Soesdijk; kind
  1. Adriana Fraser, geb. Amsterdam 2-2-1819, overl. Haarlem 12-3-1842, tr. Amsterdam 25-6-1840 jonkheer mr. Jan Pieter Teding van Berkhout jr., geb. Haarlem 22-2-1813, overl. Haarlem 26-4-1882, zn. van jonkheer mr. Jan Pieter Teding van Berkhout en Anna Johanna Kops
  2. Christiaan Fraser, geb. Amsterdam 27-10-1820, overl. ald. 30-10-1838
  3. Catharina Henriëtte Fraser, geb. Amsterdam 25-2-1822, overl. Hilversum 22-2-1914
  4. Jacob Anthony, geb. Amsterdam 1-3-1825, overl. ald. 4-9-1827
 2. Adriana, geb./ged. Baarn 9-9/4-10-1795, overl./begr. Baarn 16/20-2-1796.

Adriana Hasselaer, tr(2). Baarn 3.4.1802 Charles Higgins, geb. Londen 13.1.1771, landeigenaar, gezant St. Petersburg (1814-1825), Consul Generaal van Nederland in Mexico en Agent van de Handelmaatschappij (1825), overl/begr. Curaçao 29/30.10.1825 (op weg naar Mexico), verm. zn. van Charles Bernard Higgins (op Madeira). Uit dit huwelijk werd 15.2.1803 zoon Charles Adriaan geboren, vice-consul van Nederland in Mexico (1825), eveneens overl/begr. Curaçao 18/19.10.1825.

In 1787 werd Jacob Anthony de Roth kolonel van de Amsterdamse schutterij. Onderstaand gedicht werd aan de aanstelling gewijd.


(pamflet, niet in Knuttel)

 

VIII. - Pieter Cornelis de Roth (1781-1849)

geb./ged. Amsterdam 13-10/11-11-1781 (zn. van VIIb), kadet (1796), luitenant (1798), 1e luitenant (1804), opperluitenant (1808), kapitein ter zee, ridder in de Orde van de Unie (1807; later Orde van de Reunie), kapitein handelsschepen Nederlandsche Scheepsreederij Amsterdam, commissaris College Zeemanshoop 1829-1830, 1832-1846, regent Burgerweeshuis (Amsterdam) 1838-1848, raad van Amsterdam 1840-1848, plaatsvervangend lid militieraad te Amsterdam 1841-1847, overl. Baarn 9-3-1849, begr. ald (begraafplaats Berkenweg), tr. Amsterdam 1-5-1834 Gertrude Catherina Madelon Rutgers van Rozenburg, geb. Utrecht 9-6-1800, portret- en miniatuurschilder, honorair lid Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Amsterdam) sinds 1828, overl./begr. (begraafplaats Berkenweg) Baarn 5/8-10-1859, dr. van Louis Rutgers van Rozenburg en Agnes Margaretha H.R. Rijksgravin van Heemskerck. Uit dit huwelijk:

  1. Susanna, geb. Amsterdam 22-1-1838, overl. Amsterdam 8-1-1913, tr. Amsterdam 5-5-1865 Antoine James, geb. Breda 22-3-1836, soldaat (1852), korporaal (1852-1853), sergeant (1854-1857), luitenant (1857-1869), kapitein infanterie (1869-1870), overl. Amsterdam 12-2-1873, zn. van Louis Gabriel James en Cornelia van der Made.

Voor zover bekend sterft met het overlijden van Susanna in 1913 de Nederlandse tak van dit geslacht uit.


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 5 september 2016