Genealogie De Roth

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Genealogisch materiaal

unknown.gif (921 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)


De eerste generaties van dit geslacht stammen uit Koningsbergen (Königsberg), het huidige Kaliningrad in Rusland. De gegevens van de eerste drie generaties zijn gebaseerd op enkele publikaties en wat aanvullend archiefonderzoek. Door dit onderzoek is in ieder geval de aansluiting van generaties drie en vier bewezen.
De oudst bekende leden van dit geslacht schreven hun naam zelf vrijwel altijd als Roth. Ze behoorden tot de bovenklasse van het toenmalige Koningsbergen. Anderen schreven hun naam overigens meestal anders, zoals Rohde of Roht. In dit overzicht zijn de namen van de oudste generaties allemaal als Roth gespeld. Eind 17e/begin 18e eeuw veranderde in de Nederlanden de naam Roth geleidelijk in De Roth.
Het onderzoek naar dit geslacht loopt al enkele decennia en is ontstaan als hulponderzoek bij het onderzoek van mijn kwartierstaat. Al snel werd dit een zelfstandig onderzoek, omdat deze interessante kleine familie veel sporen had nagelaten. Aan een reconstructie van de levens van de leden van dit geslacht wordt daarom nog steeds gewerkt.

Onderzoek toonde aan dat alle op dit moment in Nederland levende personen met de familienaam De Roth vrijwel zeker geen afstammelingen zijn van het hieronder beschreven geslacht De Roth. De op dit moment levende tak De Roth (aangegeven op een aparte pagina) stamt af van de in Dresden geboren Joannes A.F. Roth (±1766-1807), die naar Amsterdam trok en waarvan de nakomelingen zich De Roth noemden. Tot op dit moment wordt niet uitgegaan van een relatie tussen beide families.
Interessant is overigens te zien dat er zich in de Nederlanden ook een famillie Rothé vestigde, van oorsprong een uit Dantzig komende familie Rohde (Rode)
, een schrijfwijze die we ook bij onderstaand geslacht tegenkomen in Koningsbergen. Theoretisch kan dit geslacht uit Dantzig verwant zijn aan het Koningsberger geslacht, temeer ook dit een geslacht met kooplieden lijkt te zijn.
Tot slot: in de regio Delft-Dordrecht komen de nodige personen voor die wisselend (de)
Roth en (de) Rot worden genoemd. Hoogstwaarschijnlijk zijn ook al deze personen niet verwant zijn aan de hiervoor genoemde families Roth.

 

I. - Lucas Roth

herzoglicher Rat, Advocatus Fisci, tr. Katharina Dittloff; uit dit huwelijk:

  1. Hieronymus, geb. Koningsbergen 6-1520, volgt II.

 

II. - Hieronymus Roth (1520-1606)

geb. Koningsbergen 6-1520 (zn. van I), herzoglicher Rat, assessor, Geheimrat, overl. Koningsbergen 15-3-1606, begr. Koningsbergen, tr.(1) 1563 Ursela Nimptsch, overl. Koningsbergen 13-4-1597, dr. van Hans Nimptsch. Uit dit huwelijk:

  1. Maria, overl. voor 1606, tr. 1602 Abraham Memmius, geb. 1564, professor (med), overl. Koningsbergen 18-9-1602.
  2. Hieronymus, geb. 26-9-1578, volgt III.

Hieronymus Roth, tr.(2) 1599 Ursela von Pusch, dr. van Franz von Pusch.

 

(Kleuren naar Galandi) 

 

III. - Hieronymus Roth (1578-1631)

geb. 26-9-1578 (zn. van II), koopman, burgemeester van Kneiphof, (volgens een Deense bron: commandant/president van Dantzig?), overl. 27-12-1631, tr. 17-10-1603 Adelgunde Remse, geb. 1583, overl. Koningsbergen 20-9-1646, dr. van Jacob Remse, directeur hospitaal, en Debora Schellinger. Uit dit huwelijk:

  1. Jacob, ged. Koningsbergen 6-4-1604.
  2. Hieronymus , ged. Koningsbergen 6-1-1606, geadeld als Von Rothenhoff-Roth door de Poolse Koning in 1662, volgt IVa.
  3. Cornelus, ged. Koningsbergen 6-6-1607.
  4. Antonius, ged. Koningsbergen 20-12-1608, raadsheer Kneiphof, overl. 18-8-1668, tr. 1637 Dorothea Rode, overl. 13-9-1659, dr. van Klement Rode, koopman in Kneiphof.
  5. Hendrik, ged. Koningsbergen 13-5-1610, geadeld als Linderot door de Deense Koning op 1.12.1646, volgt IVb.
  6. Catharina, ged. Koningsbergen 14-7-1611.
  7. Cyriakus, geb. 3-8-1614, raadsheer Altstadt, overl. 19-8-1674, tr. 14-10-1647 Maria Wichert, dr. van Johan Wichert.
  8. Bernhard (Ignatius), pater.
  9. Reynolt, ged. Koningsbergen 28-9-1623, volgt IVc.
  10. Christian.

 

IVa. - Hieronymus Roth / Von Rothenhoff-Roth (1606-1678)

ged. Koningsbergen 6-1-1606 (zn. van III), geadeld als Von Rothenhoff-Roth door de Poolse Koning in 1662, koopman, schout, raadsheer, overl. (vesting) Peitz (Lausitz) 1678, tr. 1634 Barbara Büttner, wed. Fahrenheit, geb. ca. 1595. Uit dit huwelijk:

  1. Hieronymus, geb. Koningsbergen 2-9-1635, secretaris koning van Polen.
  2. Barbara, ged. Koningsbergen 8-5-1637, overl. voor 11-1662.

Het later in Pruisen (Lausitz) voorkomende wapen Rotenhoff (Rothenhoff, Rottenhof) lijkt verwant te zijn
aan het wapen Roth; wellicht behoort het tot nazaten van de zoon Hieronymus.
(Neue Siebmacher, deel 29)  

 

IVb. - Hendrik Roth / Linderot (1610-1657)

ged. Koningsbergen 13-5-1610 (zn. van III), geadeld als Linderot door de Deense Koning op 1.12.1646, luitenant-kolonel, overl. Fredericia 30-10-1657, tr. Dorte Clausdr Kaas, dr. van Claus Erikzn Kaas en Margrethe Christiansdr Prip. Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik Linderot, geb. Thisted 15-4-1646, ritmeester, overl. Kongensgaard (Skodborg) 27-2-1713, tr. Rydhove Kirstine Wentzeldr Rothkirch, overl. na 14-3-1693.
  2. Claus Linderot, geb. ca. 1650, volgt Va.

het wapen Linderot in Dansk Adels Årbug, 1902

 

IVc. - Reynolt (de) Roth (1623-1686)

het wapen van Reynholt Roth in Genealogia Klerckiana, ca. 1770;
rechts de versie uit het afschrift van dit manuscript in het RHC Wijk bij Duurstede

ged. Koningsbergen 28-9-1623 (zn. van III), kapitein (...1657-1669 Deense Leger, 1672-1688 Staatse Leger), overl. Egmond a/d Hoef 18-8-1686, begr. Egmond a/d Hoef, ondertr.(1) Utrecht/Amsterdam 24/28-12-1652 Maria Saulmont (zie elders op deze site over haar afkomst), overl. Egmond a/d Hoef ca. 1672, dr. van Louis Saulmont, koopman, en vermoedelijk Anna Tack. Uit dit huwelijk:

  1. Louisa Adelgonda, ged. Amsterdam 28-10-1654, overl. voor 26-10-1669
  2. Maria Dorothea de Roth, verm. geb. ±1656, overl. 26-10-1734, tr. Egmond a/d Hoef 26-5-1675 Hendrik Klerck, geb. 1650, luitenant, overl. 27-12-1714; zie voor gegevens van dit gezin bij de familie Klerck elders op deze site.
   handtekeningen Maria en Hendrik handtekeningen 1682 (H Klerck; Maria Dorethea Rooth)
  3. Reynolt (**), geb. ca. 1658, als klein kind op de betaalrol van de compagnie geplaatst, niet in staat om te dienen (25-2-1662, Deense Leger), kornet (1664-1668, Deense Leger), luitenant (1682-1686, Staatse Leger), overl. na 1687
  4. Hendrik (**), geb. ca. 1659, als klein kind op de betaalrol van de compagnie geplaatst, niet in staat om te dienen (25-2-1662, Deense Leger), overl. tussen 1688 en 1717
  5. N.N., ged. Helsingør 29-3-1663; het zou hier kind 6 kunnen betreffen, maar ook een dood geboren kind is niet uit te sluiten
  6. Johanna Elisabeth, begr. Amsterdam 5-12-1742, o.tr./tr. Grave/Nederasselt 5/19-9-1687 Jan (Johannes) van Deursen, overl. tussen 28-8-1729 en 5-12-1742, soldaat i/d compagnie van kolonel Ruijtenburg;
   kinderen:
   1. Reijnier van Deursen, geb. ca.1690. overl. Batavia 3-5-1748, tabakspinner, ziekentrooster en major assistent VOC, vrijburger in Batavia, o.tr.(1) Amsterdam 19-2-1712 Catharina Arnoldus, geb. Amsterdam ca. 1691, begr. Amsterdam 28-7-1720, dr.v. NN en Leijsbet Hendricks; o.tr.(2) Amsterdam 15-11-1720 Maria Almemen, ged. Amsterdam 25-3-1699, begr. Amsterdam 8-5-1737 dr.v. Hendrick Pieters Almenij en Claasje Jans; kinderen uit beide huwlijken.
   2. Anna Elizabeth van Deursen, ged. 13-8-1694, wellicht begr. Amsterdam 26-11-1698.
   3. Pieternella van Deursen, geb. ca. 1697, begr. Amsterdam 9-7-1747, o.tr. Amsterdam 15-12-1719 Abraham Abrahamse [van Schraagen], doop Amsterdam 7-9-1692, begr. Amsterdam 31-12-1745, zn.v. Abraham Pieters(z) en Volkertje Annes; kinderen uit dit huwelijk.
  7. Elardus Magnus (Eiler Mons), geb./ged. Helsingør 20/24-7-1664; volgt Vb.
  8. Doodgeboren kind, begr. Helsingør 10-1-1668
  9. Johannes (**), ged. Egmond aan Zee 9-2-1670, vermoedelijk jong overleden.

   Op 9-11-1662 werd in de kerk in
   Helsingør een kind bergaven van kapitein Roth.

                    (**) Een zoon uit dit gezin is de vader van VId; zoon Elardus Magnus is zeer waaschijnlijk niet de vader van VId.

Reynolt Roth, ondertr.(2) 's-Hertogenbosch 13-1-1674 Helena Burggraaf, ged. Breda 28-9-1644, overl. Egmond a/d Hoef 1717, dr. van Johannes Burggraaf en Johanna Willemina van Ysselsteyn.

 

Va. - Claus Linderot (1650-17..)

geb. ca. 1650 (zn. van IVb), luitenant (DK), kolonel (GB), overl. voor 15-5-1713, tr. Glorup ca. 1670 Sophie Iversdr Krabbe, geb. ca. 1655, overl. Resen 1735. Uit dit huwelijk:

  1. Dorothea, ged. Kongensgaard (Skodborg) 1679, overl. 30-6-1721, tr. Ydby 18-5-1721 Thomas Larsen, geb. Ydby 6-3-1687, boer, begr. Ydby 19-6-1735.
  2. Hendrik, geb. Kongensgaard (Skodborg) 18-11-1680, volgt VIa.
  3. Iver Krabbe, ged. Sodborg 26-12-1681, tweede luitenant, overl. Christiania (Oslo) 13-10-1724.
  4. Christian Enevold, geb. Sodborg, eerste luitenant, overl. na 1749, tr. NN Giesmar.

 

Vb. - Elardus Magnus de Roth (1664-1729)

geb./ged. Helsingør 20/24-7-1664 (zn. van IVc), kapitein, overl. Emden 28-9-1729, tr.(1) Rhenen 26-4-1693 Johanna Huberta Klerck, d. Haarlem 12-7-1667, overl. Brussel 20-2-1697, dr.v. Cornelis Klerck en Johanna Smuijsers. Uit dit huwelijk:

  1. Johannes, ged. Rhenen 7-1-1694; op jonge leeftijd overleden.

Elardus Magnus de Roth, ondertr.(2) Grave 9-12-1702 Jacomina van Batenburgh, d. Grave 19-4-1676, dr.v. Jan Hermans en Aaltje Cramer. Uit dit huwelijk:

  1. Reinholt, ged. Grave 28-9-1703, volgt VIb.
  2. Johan, ged. Grave 15-10-1704, volgt VIc.
  3. Christiaan, ged. Grave 15-12-1706, jong overleden
  4. Maria Dorothea, ged. Grave 27-10-1709, jong overleden

Elardus Magnus de Roth, o.tr./tr.(3) Lopikerkapel/Lexmond 8/26-8-1716 Aletta Keijser, van Batavia, overl. Cuijk 31-10-1747, laatste wed. van Cornelis de Brauw (paspoortschrijver te Middelburg, overl. ald. 10-4-1710, zn. van Abraham de Brauw en Appollonia Huygens), dr. van Jacob Keijser, lid raad van Justitie in Batavia, en Aletta van der Keer; Bij uitspraak van het Hof van Justitie te Vianen werd het echtpaar De Roth-Keijser op 30-11-1718 gesepareerd (van tafel, bed, goederen en bijwoning).

  

VIa. - Hendrik Linderot (1680-1757)

geb. Kongensgaard (Skodborg) 18-11-1680 (zn. van Va), kapitein, overl. Kopenhagen 31-5-1757, ongehuwd; heeft op 5-10-1748 twee kinderen aangenomen:

  1. Claus, geb. ca. 1732 (als Claus Jensen), ouderling in Gjellerup; wellicht begraven te Gjellerrup op 68-jarige leeftijd en zijn vrouw in 1808; dochter: Henricha
  2. Dorothea, geb. ca. 1735 (als Dorthe Jacobsdatter), tr. 3-12-1757 (verm. onjuist en huwelijk eerder) Peter Andersen.

 

VIb. - Reinholt de Roth (1703-1744)

ged. Grave 28-9-1703 (zn. van Vb), luitenant, overl. Gent 9-8-1744, tr. Emden (D) 17-1-1732 Antje Coupie (Cupé), geb. ±1706, dr. van Evert Coupie, overl. Schoonrewoerd 21-3-1803. Uit dit huwelijk:

  1. Jacomina, ged. Maastricht 9-5-1734.
  2. Jacomina Dorothea, geb. Geertruidenberg ca. 1735 (wellicht identiek aan kind 1), overl. Soeratte 5-6-1758, tr. Soeratte 10-1755 Johan Anthonie Sweerts de Landas, geb. 10-6-1728, ged. 's-Gravenhage 17-6-1728, opperkoopman, hoofdadministrateur van Malabar (India), overl. VOC-schip Keukenhof (i/d Straat van Sunda) 22-5-1765, zn. van Guelliam Sweerts en Sara de Normandie; kinderen:
   1. Isaac Johan Sweers de Landas, ged. Suratte 26-1-1756, onderkoopman VOC, overl. Batavia 23-12-1775.
   2. Louis Guelliam Sweers de Landas, ged. Suratte 3-4-1758, assistent VOC, overl. Batavia 19-8-1777.
  3. Elardus Magnus, ged. Geertruidenberg 23-6-1737, volgt VIIa.
  4. Jan, ged. Geertruidenberg 16-8-1739, onderkoopman VOC in Colombo (Ceylon) en onderkoopman en pakhuismeester in Tuticorin (India) 1758-1765, overl. Tuticorin 27-12-1765
  5. Maria Margrieta, ged. Geertruidenberg 15-3-1742, verm. begr. 28-4-1742
  6. Maria Christina, ged. Geertruidenberg 20-6-1743.

Antje Coupie (Cupé) hertrouwt Johan Jurge (George) Sauer, geb. Hanau 6-1-1713, soldaat Staatse Leger (1734-1795), overl. Leiden 18-12-1818, uit welk huwelijk in 1752 in Den Haag een zoon Jan Carel wordt gedoopt.

 

VIc. - Johan de Roth (1704-1776)

geb./ged. Grave 13/15-10-1704 (zn. van Vb), ontvanger-generaal, overl./begr. Batavia 11/12-5-1776, tr(1). Malakka 7-10-1736 Catharina Balthazarina van Beaumont, ged. Kaap de Goede Hoop 7-10-1714, overl. Malakka 7-1738?, wed. van Richard Steenis, dr. van Cornelis van Beaumont, independent fiscaal van Cabo (overl..begr. Kaap de Goede Hoop 14/18-6-1724 [bron:database resoluties politieke raad Cabo), en Deliana Blesius; geen kinderen uit dit huwelijk

Wasafdruk van het wapen van Johan de Roth op een envelop uit 1737
(Universiteit Tilburg, Brabant Collectie, handschrift TF HS 75)

Johan de Roth tr(2). Batavia 29-3-1749 Susanna Anthonia (Santje) van der Brugghen, geb./ged. Batavia 19/24-4-1729, begr. Batavia 3-6-1763, wed. van Rijkloff Anthony van Goens, dr. van Jacob Willem van der Brugghen, kapitein, schepen (Batavia), en Anthonia Anna de Casembroot. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Anthony, geb. Soeratte 15-11-1753, volgt VIIb.
 2. Frederik, geb. Soeratte 1754 of 1755, overl. ald. 20-8-1755

Johan de Roth had zeker drie natuurlijke kinderen bij concubines en vermoedelijk vier, t.w.:

 1. Catharina (dochter van een vrijgelaten lijfeigene), geb. ca. 1735, ged. Malacca 15-10-1743, tr. Malacca 17-1-1751 Joost Koek, ged. Malakka 6-1-1731, assistent VOC, armbezorger, zn. van Josua Koek en Maria Meecke;
  kinderen:
  1. Jacomina Maria Koek, ged. Malakka 5-9-1756, overl. Batavia 6-10-1795, tr.(1) Malakka 17-4-1774 Johannes Adrianus van Moesbergen, assistent VOC, tr.(2) ca. 1789 Jacob van Kal, geb. Delfshaven 1754, overl. Haarlem 29-3-1834, onderkoopman VOC, wed.v. Jacoba de Wit; kinderen uit beide huwelijken.
  2. Adriaan Koek, geb/ged. Malakka 24-12-1759/15-3-1760, overl./begr. Malakka 19-5-1825.
  3. Johan Jozua Koek, ged. Malakka 29-1-1762, overl. voor 21-10-1790.
  4. Catharina Johanna Koek, ged. Malakka 8-5-1762, overl. Buitenzorg 11-2-1843, tr.(1) Malakka12-4-1778 Joan George Abeleven, geb. Batavia 16-8-1747, boekhouder VOC, overl. 1779?, tr.(2) Malakka 29-7-1781 Abraham Couperus, ged. Leeuwarden 22-9-1752, overl. Soerabaya, 12-7-1813, gouverneur van Malakka, zn.v. Abraham Couperus en Gesina (Geeske) Hoppinga.
  5. Magdalena Wilhelmina Koek, ged. Malakka 12-5-1765, overl. voor 21-10-1790.
 2. Johanna Maria (dochter van Fanula van Mandaro), geb./ged. Malacca 22-7-1735/23-2-1736, overl. Malacca voor 17-8-1760, tr. Malacca 1751 Gustaaf Dieterich (Dideriks), van Wolffenbuttel, boekhouder, secretaris weeskamer, secretaris van Justitie, vrijburger in Malakka 1768, overl. Malacca 5-2-1779; kind:
  1. Johanna Cornelia Francisca Dieterich, ged. Malakka 17-8-1760, tr. Malakka 11-9-1774 Jacob Rappa, geb.ged. Malakka 14/17-8-1747, dispengier, boekhouder VOC, lid Raad van Justitie, diaken en ouderling, overl./begr. Malakka 8/10-6-1826, zn.v. Pablo Rappa en Johanna van der Wall; zoon: Adam Rappa.
 3. Jacobina (vrijwel zeker dochter van Catharina van Ceylon), ged. Malakka 17-5-1739; is in december 1743 nog in leven. De doop van het kind wordt genoteerd met de tekst "dogter van eene vreijgegeeve meijd van fiscaal Johan de Roth", zonder dat de naam van de moeder wordt genoemd; de doopgtuigen behoren tot de intimi van Johan de Roth. Gelet op getuigenissen in een latere rechtzaak en het feit dat Johan een geldbedrag bij de weeskamer van Malakka deponeert t.b.v. de opvoeding van Jacobina is de identicatie van dit natuurlijk kind van Johan vrijwel zeker te noemen.
Bij het volgende kind is vrijwel zeker ook sprake van een natuurlijk kind van Johan de Roth, volledig bewijs is er echter niet, t.w.:
 1. Augustus, geb. 8-1769 (dochter van Gerria, zelf dochter van de slaaf Santje en zijn vrouw Amelia, allen slaven van Johan de Roth); dit kind wordt in zijn testament genoemd en na de dood van Johan de Roth wordt het legaat voor dit kind ingeschreven bij de weeskamer van Batavia en gaan genoemde slaven over naar zijn neef.

Johan de Roth en zijn vrouw adopteerden hun tweejarige "Huijs-Inboorling" t.w.:

  1. Maria Jacoba (van Joana), geb. ca. 1747, adoptie Batavia 6-8-1749; vrijwel zeker identiek aan de op 3-4-1790 te Batavia (Portugese Buitenkerk) begraven M.I. de Roth, wed. van Gabriel Jans, want in 1786 is aldaar ene Maria Jacoba de Roth doopgetuige


VId. - Cornelis de Roth (17..-1755)

Geb. ca. 1700-1710 (zn. van onbekende vader die een zoon was uit het gezin IVc), belijdenis Rhenen 4.7.1727, legerkapitein VOC, overl. VOC-schip Cattendijk 10-5-1755, (o.)tr. 1733 (Cannanore/)Cochim Lidia Maria Wijlsma, geb. Galle (Ceylon) ca. 1705, begr. Batavia 21-5-1751, dr.v. Sijbrandus Wijlsma en (2e huwelijk) vermoedelijk Lijdia Hakoma. Bij het overlijden van Cornelis waren er geen kinderen (meer) van hem in leven, noch ouders, broers of zusters.

Uit een testament van Cornelis wordt duidelijk dat hij een kind moet zijn van een zoon van Reynolt (de) Roth (IVc). Het moment waarop hij in Rhenen blijdenis doet suggereert dat hij rond 1709 geboren zou zijn, want jongens deden in deze stad gebruikelijk op hun 18e belijdenis, maar het feit dat hij vrij kort daarna naar Indië vertrekt maakt dit extra onzeker. Cornelis werd - wellicht al op jonge leeftijd -  opgenomen in het gezin Klerck-De Roth in Rhenen, bij zijn tante Maria Dorothea en/of bij een ongehuwd gebleven dochter van haar. Het feit dat Susanna Dorothea Klerck, geb. 1688, na de dood van Cornelis volgens zijn laatste testament tot universeel erfgenaam werd benoemd, en bij haar overlijden haar zusters, lijkt erop te wijzen dat deze Susanna Dorothea zijn pleegmoeder is geweest.

 

VIIa. - Elardus Magnus de Roth (1737-1792)

ged. Geertruidenberg 23-6-1737 (zn. van VIb), onderkoopman VOC, kassier Bank-Courant en Bank van Lening (17..-1779, 1783-1790), commissaris Bank-Courant en Bank van Lening (1779-1783), regent van het vrouwentuchthuis (1779-1784), overl. Batavia 4-6-1792, ongehuwd; adopteerde enkele kinderen:

  1. Antje Dorothea, geb./ged. Batavia 25-6-1787/11-7-1788, adoptie Batavia 9-7-1788, overl. Soerabaja 30-6-1846, begr. Soerabaja Peneleh, dochter van de vrije Christen vrouw Kananga van Rio, tr. Batavia 20-1-1814 Willem Ferdinand Lunel, ged. Cochin 22-7-1792, controleur landelijke inkomsten, pakhuismeester te Patjitan, overl. Grissee (Soerabaja) 7.5.1839, zn. van Arnoldus Lunel en Cornelia Elisabeth Bartels; kind:
   1. Christina Arnoldina Lunel, vermoedelijk geb. Limbangan, Buitenzorg 22-2-1815, tr. Grissee 26-6-1831, gescheiden van tafel en bed Soerabaija 11-4-1847, Frans Christiaan van Teijlingen.
  2. Christiaan Hendrik, geb./ged. Batavia 9/29-4-1791, overl./begr. Batavia 12/13-5-1806, zoon van Kanang(a).

 

wapen j.a. de roth

Wapen van Mr. Jacob Anthonij de Roth (1784, 1787)
(Historische Topografische Atlas, Stadsarchief Amsterdam)

Het zegel van [Jacob] Anth: de Roth in zwarte was
(CBG, Coll. Leith, oude zegels in was, blad 3, zegel 60)

  

VIIb. - (Mr.) Jacob Anthony de Roth (1753-1801)

geb. Soeratte 15-11-1753 (zn. van VIc), commissaris desolate boedelkamer 1781-1783, schepen 1784, commies huwelijkse zaken 1786/87, lid Vroedschap Amsterdam 1787, raadslid Amsterdam 1795-1797, lid van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland 1795-1796, lid Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen 1796-1800, mede-oprichter firma De Roth en Fraser (1799), overl. Baarn 29-1-1801, tr. Eemnes (Huize Groeneveld, Baarn) 23-7-1780 Adriana Hasselaer, ged. Cheribon 4-7-1759, overl. Amsterdam 9-3-1823, dr. van Pieter Cornelis Hasselaer en Geertruid Margeretha Mossel. Uit dit huwelijk:

  1. Pieter Cornelis, geb./ged. Amsterdam 13-10/11-11-1781, volgt VIII.
  2. Johan, ged. Amsterdam 31-7-1785, verm. overl. 25-2-1790 of Baarn 21-1-1792.
  3. Jacob, geb./ged. Baarn 29-1/20-2-1788, 2e luitenant Bataafsche Huzaren later 2e regiment Huzaren (1805-1810), 2e luitenant regiment Dragonders N°3 (1814), overl. Baarn 1-6-1820.
  4. Susanna, geb./ged. Baarn 28-2/5-4-1789, overl./begr. Paramaribo 14-11-1822, ondertr./tr. Baarn 19-1/3-2-1816 Isaac Pierre Graafland, geb. 's-Gravenhage 26-6-1789, lid Hof van Civiele Justitie Suriname, overl./begr. Paramaribo 22/23-1-1825, zn. van Joan Joansz Graafland en Wilhelmina Catharina Petronella Reijnst; kinderen:
   1. Mr. Joan Graafland, geb. Paramaribo 23-11-1816, griffier van de Raad van Justitie te Batavia 1852-1864, raadsheer in het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1867-1869, overl. a/b fregat Antje (ter hoogte van de Azoren) 14-11-1869, tr. Semarang 4-6-1850 Anna Engeltina Florieza van Bronckhorst, geb. Semarang 4-6-1832, overl. Ngasina (Soerakarta) 26-6-1876, dr. van Cheri Wijnand van Bronckhorst en Anna Catharina Wijnschenk; 7(?) kinderen; zij hertr. Soerakarta 28-10-1874 Johan Coenraat Immink
   2. Adriana Graafland, geb. Paramaribo 1-9-1819, overl. Amsterdam 21-9-1887
   3. Karel Graafland, geb./d. Paramaribo 5/13-11-1820, secretaris van de Wees- en Boedelkamer te Semarang (1862-1866), overl. Ermelo 14-8-1871

sderoth.JPG (66558 bytes)

     Susanna de Roth (1789-1822)
(Rijksmuseum Amsterdam, Noord-Nederlandse School, ca. 1820; miniatuur op ivoor, 9x7,5 cm)
 zie ook: kleurenafbeelding Rijksmuseum

 1. Constantia, geb./ged. Baarn 10/29-8-1790, regentesse van de Gasthuizen (Amsterdam) 1841-1855, overl. Baarn 4-7-1868, tr. Baarn 26-12-1817 Christiaan Fraser, geb. Amsterdam 9-7-1783, ontvanger der directe belastingen, overl. Baarn 14-11-1858, zn. van Christiaan Fraser en Catharina van Soesdijk; kinderen
  1. Adriana Fraser, geb. Amsterdam 2-2-1819, overl. Haarlem 12-3-1842, tr. Amsterdam 25-6-1840 jonkheer mr. Jan Pieter Teding van Berkhout jr., geb. Haarlem 22-2-1813, overl. Haarlem 26-4-1882, zn. van jonkheer mr. Jan Pieter Teding van Berkhout en Anna Johanna Kops
  2. Christiaan Fraser, geb. Amsterdam 27-10-1820, overl. ald. 30-10-1838
  3. Catharina Henriëtte Fraser, geb. Amsterdam 25-2-1822, overl. Hilversum 22-2-1914
  4. Jacob Anthony, geb. Amsterdam 1-3-1825, overl. ald. 4-9-1827
 2. Adriana, geb./ged. Baarn 9-9/4-10-1795, overl./begr. Baarn 16/20-2-1796.

Adriana Hasselaer, tr(2). Baarn 3.4.1802 Charles Higgins, geb. Londen 13.1.1771, mede-eigenaar Magrath & Higgins (Madeira), mede-eigenaar firma De Roth, Fraser en Comp. (1802-), landeigenaar, gezant St. Petersburg (1814-1825), Consul Generaal van Nederland in Mexico en Agent van de Handelmaatschappij (1825), overl/begr. Curaçao 29/30.10.1825 (op weg naar Mexico), zn. van Charles Bernard Higgins (op Madeira). Uit dit huwelijk werd 15.2.1803 zoon Charles Adriaan geboren, vice-consul van Nederland in Mexico (1825), overl/begr. Curaçao 18/19.10.1825 (op weg naar Mexico).

In 1787 werd Jacob Anthony de Roth kolonel van de Amsterdamse schutterij. Onderstaand gedicht werd aan de aanstelling gewijd.


(pamflet, niet in Knuttel)

 

VIII. - Pieter Cornelis de Roth (1781-1849)

geb./ged. Amsterdam 13-10/11-11-1781 (zn. van VIIb), kadet (1796), luitenant (1798), 1e luitenant (1804), opperluitenant (1808), kapitein ter zee (-1813), ridder in de Orde van de Unie (1807; later Orde van de Reunie), kapitein handelsschepen Nederlandsche Scheepsreederij Amsterdam 1826-1833, commissaris College Zeemanshoop 1829-1830, 1832-1846, reder vanaf 1834, regent Burgerweeshuis (Amsterdam) 1838-1848, opzichter over de aanbouw van koopvaardijschepen (..1839..), raad van Amsterdam 1840-1848, plaatsvervangend lid militieraad te Amsterdam 1841-1847, overl. Baarn 9-3-1849, begr. ald (begraafplaats Berkenweg), tr. Amsterdam 1-5-1834 Gertrude Catherina Madelon Rutgers van Rozenburg, geb. Utrecht 9-6-1800, portret- en miniatuurschilder, honorair lid Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Amsterdam) sinds 1828, overl./begr. (begraafplaats Berkenweg) Baarn 5/8-10-1859, dr. van Louis Rutgers van Rozenburg en Agnes Margaretha H.R. Rijksgravin van Heemskerck.


Het wapen van P.C. de Roth, lid van de Raad van Amsterdam (1840-1848),
in: Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden sedert 1795.

Uit dit huwelijk:

  1. Susanna, geb. Amsterdam 22-1-1838, overl. Amsterdam 8-1-1913, tr. Amsterdam 5-5-1865 Antoine James, geb. Breda 22-3-1836, soldaat (1852), korporaal (1852-1853), sergeant (1854-1857), luitenant (1857-1869), kapitein infanterie (1869-1870), overl. Amsterdam 12-2-1873, zn. van Louis Gabriel James en Cornelia van der Made.

Voor zover bekend sterft met het overlijden van Susanna in 1913 de Nederlandse tak van dit geslacht uit.


gvdewit.gif (7938 bytes)

laatste wijziging van deze pagina: 27 april 2024