Akte van vruchtgebruik

Opgesteld door een gebruiker van (on)roerend goed, die het gebruikersrecht (ook wel: tochtrecht) geheel of gedeeltelijk voor een periode in handen van een derde legt. Meestal betreft dat een nauwe verwant(e) of aangehuwde persoon.

(akte van) lijftocht of tocht (Gelderland).

In het oud-rechterlijk archief.


Naar het menu van dit thema