Akte van uitwinning

Een verkoop van een onderpand in verband met het niet nakomen van een verplichting.

evictie

In het oud-rechterlijke archief in Brabant (schepenbank).


Naar het menu van dit thema