Resolutie met interpretatie van artikel 3 van de politieke ordonnantie (van 1580) 1580 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Johannes Allart, 'Groot Placat boek, Inhoudende de placcaten ende Ordonnantien Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 8 (Amsterdam, 1795), blz. 529, bibliotheeksignatuur H 21 E-1.

 

 

 

Resolutie van de Staaten van Holland, tot interpretatie van het 3de Art. van de Polit. Ord. wegens het trouwen voor de Magistraaten of Kerken-Dienaaren. Den 6. July 1580.

Is verklaard, dat onder de navolgende woorden, vervat in het Placaat van de Politie; te weeten, zullen de Persoonen by de Magistraaten of Kerken-Dienaaren getrouwt worden, volgende de Ordonnantien, die in de Kerken gebruykt werden, ende die de Magistraaten daar toe by de voorsz. Staaten overgezonden zullen werden: de meininge en resolutie te zyn van de Staaten, dat alle Persoonen, van wat Religie, gemoed, of gevoelen dezelve zullen mogen wezen, gehouden zullen zyn hun te laaten trouwen, het zy voor de Magistraaten, of de Dienaaren, die de Kerken in of buiten de Steede3n zyn geordonneert.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net