Resolutie betreffende de huwelijksvoorwaarden van Portugees-Joodse inwoners in de koloniŽn 1740
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac & Jacobus Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 6 (Den Haag, 1746),
blz. 541, bibliotheeksignatuur H 21 D-6.

 

 

 

Resolutie, declaratoir omtrent de Huuwelijksche Voorwaarden van de Portugeesche Joodsche Natie in de Colonien van deesen Staat, den 1 Augusty 1740.

Ontfangen een Missive van den Hoogen Raad in Holland, geschreeven alhier in den Hage den 30 des voorleede maand, houdende, in gevolge en tot voldoeninge van haar Hoog Mog. Resolutie van den 21 daar te vooren, der selver advis op de Requeste van de Parnassins van de Portugeesche Joodsche Natie te Amsterdam, waar by versoght hebben, dat haar Hoog gelieven te statueeren, dat de huwelijksche Voorwaarden, of soogenaamde Ketubas, dewelke by die van de Portugeesche Joodsche Natie onder haar Hoog Mog. Souverainiteit in der selver Colonien gestabilieert en woonagtig, werden gepasseert, van die kragt en werking sullen zyn, dat daar door eo ipso, alle gemeenschap van Goederen, als meede van winst en verlies staande huwelijk te vallen, sullen zyn uitgeslooten en gesecludeert, en dat sulks sal stand grypen niet alleen voor het toekoomende, maar ook ten opsigte van alle soodanige Ketubas, als bereids tusschen die van de Portugeesche Joodsche Natie in de voorschreeve Colonien woonagtig, aangegaan ren gepasseert souden moogen zyn.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, mits deesen te consenteeren in het versoek gedaan by de Requeste in de voorschreeve Missive gemeld, en werd dienvolgende hier meede gestatueert, dat de huwelijksche Voorwaarden, of soogenaamde Ketubas, dewelke by die van de Portugeesche Joodsche Natie onder haar Hoog Mog. Souverainiteit in der selver Colonien gestabilieert en woonagtig, worden gepasseert, van die kragt en werkinge sullen zyn, dat daar door eo ipso alle gemeenschap van Goederen, als meede van winst en verlies, staande huwelijk te vallen, sullen zyn uitgeslooten en gesecludeert, en dat sulks sal stand grypen, niet alleen voor het toekoomende, maar ook ten opsigte van alle soodanige Ketubas als bereits tusschen die van de Portugeesche Joodsche Natie in de voorsz Colonien woonagtig, aangegaan en gepasseert zyn.

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net