Publicatie verbod om over de 
Tuinster-poortsterbrug te rijden 1742
(Leeuwarden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: Gemeentearchief Leeuwarden, Oud Administratief Archief, Stedelijke PublicatiŽn I
(zie ook op de site van dit archief voor een afbeelding van deze publicatie)

 

 

PUBLICATIE 

 

Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Leeuwarden / doen alle de Burgeren en Ingezetenen waarschouwen / gelijk yder een gewaarschout en geordonneert word by desen / om met geen Wagens ofte Karren de Tuinster-Poortster-Brug te mogen passeeren / nogte in de Tuinster-Poort / of op de Brug aldaar / eenige Waaren te mogen lossen of laaden / by poene van Een pond-groot / in cas van Contraventie te verbeuren: een yder wagte zig voor schade.

Aldus geresolveert op den Raad-huyse den 31 Augustus 1742.

In kennisse van my Secretaris, 

E. Bourboom.

 

Te Leeuwarden, By Pieter Koumans, Stads-drukker, 1742 

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net