Plakkaat over het invoeren van de
'Nederduitze Taal' 1659 (Ceylon)

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: FranÁois Valentyn, Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, 2004, deel 5b, pag. 414,
isbn 90 5194 233 8, facsimile van het originele boek uit 1726

 

 

 

De Edele Heer: Ryklof van Goens, Raad van Nederlandsch India, &c. en zynen Raad, doen te weten, Saluit, en maken bekend, hoe dat haar E.E. zich, van alle tyden af, zeer hebben laaten ter herten gaan, de Roem, Lof, en de Eere, van onze Nederlandsche Natie, en hoe zy ook zeer ernstig getragt hebben na alle middelen, om die heerlyk te doen uytmunten, zo is 't dat de zelve een van de voornaamste Zaaken, daar toe konnende dienen, geoordeeld hebben, de voortzetting en vast-stelling der Nederduitze Taal, en daarentegen de vernieling, de Abolitie van de Portugeese Spraak, op dat met deze uytroejing, en investing der onze, de naam en gedagtenis [abusievelijk: gedagrenis] van onze Vyanden mogt vergeeten, en de onze ingegrift werden. Om daar toe nu te geraken, is goed geoordeeld, van de Lyf-Eygenen een aanvang te maaken, waar door zeer licht geheele Familien, en byzonder jonge kinderen, de Taal hunner Vaderen zuiver zullen komen te leren. Dierhalven werd aan ider Inwoonder dezes Eylands belast, en bevolen, hun Slaaven (wel verstaande, de jongens, of mannen) alle die de Duitze Taal niet spreken konnen, het hair hunner Hoofden kort te doen afsnyden, en hen dat zodanig, zonder hoeden, te laten  dragen, tot dat zy Duitsch zullen konnen, met waarschouwing, dat de geene, die hier in nalatig bevonden werd, en binnen ses weken na dato dezes zulks niet uytvoerlyk zal gedaan hebben, drie Reaalen van agten verbeuren zal, excluderende alle zodanige Slaaven, die de Duitsche Taal kundig zyn: want die, en anders geene, zullen lang hair, en hoeden, mogen dragen, 't welk wy alzo, ter reputatie en Eere der Nederlansche Natie, hebben bevonden te behooren.

Aldus gedaan en Gearresteerd, in 't Casteel Colombo, den 14. Augustus, A. 1659.
Geaffigeerd, en Aangeslaagen den 21. dito

Was geteekend,
              Ryklof van Goens

Lager, Ter Ordonnantie van zyn Ed.
             Lucas van Weerden, 
                                        Secretaris

 

   

© 2004 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net