Ordonnantie op het afleveren van kaas
na weging aan de waag 1686
(Alkmaar)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Opgenomen in: Hans Koolwijk, '350 jaar kaas wikken en wegen in Alkmaar' (Alkmaar 1972).

 

 


E X T R A C T

Uyt het Ordonnantie-Boek der Stad Alkmaar

 

De Huysluyden en kaesdragers sullen gehouden zijn de verkogte kasen onvermits in de gedestineerde plaetsen van de koopers te leveren op haer perijckel en deselve Huysluyden hare kasen moeten volgen tot op de voorsz. Plaets om dan aenwijs te konnen doen waer haer kaes staet op dat een kooper (gelijk sulks genoeg gebeurt) geen kaes die naderhand bevonden werd daer niet te wesen betaelt: Want een Huysman ter Markt wesende heeft voor die tijd niet anders te doen als daer op te letten dat sijn kaes te regt werde gebragt als wesende niet wel mogelijck voor de koopers als de kaes gewogen werd met yder partye uyt de Waeg na Huys te gaen, want sulks doende soude geen gelegenthuyt hebben om haer tijd van koopen waer te nemen maer met heen en weer te loopen haar tijd doorbrengen en de Huysluyden haer Geld op die Plaets ontfangen geen verloren gang en doen

                                                                    P. Schagen
                                                                        1686

 

t'Alkmaar Gedrukt by Willem van Trier, Ordinaris Stads-Drukker
in de Lange-straat, op de hoek van de Houtil, in de Vergulde Druk-pars

 

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net