Het erven door bastaarden in het keurboek 1658
(Leiden)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Françoys Hackes en Pieter Leffen, 'Keuren der stadt Leyden ....[etc]',
(Leiden, 1658), blz. 225, bibliotheeksignatuur: 17 D 23.

 

 

 

Hoe veel men den Bastaerden maecken magh.

 

Aen een bastaerd ofte natuerlijck kint of kinderen, buyten alle Overspel gewonnen zijnde, ende magh niemant meerder maecken dan 't vierendeel van een getrouwt kints gedeelte, indien hij eenige heeft, soo niet, als naer Rechten.

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net