Instructies voor de doorgaande waarheid 1577
(Sint-Eloois-Vijve)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


- Inleiding en transcriptie van Filip Benoit - 

 

De doorgaande waarheid was een feodaal recht toegekend door de leenheer en vermeld in het denombrement. Het was een periodiek collectief onderzoek naar niet-bestrafte feiten binnen de heerlijkheid. De aanwezigheid was verplicht. Het verslag is een lijst van vonnissen met vermelding van de overtreders, het strafbaar feit, de boete en eventueel de getuigen.

Enkele voorbeelden:

 

 

 

Het origineel bevindt zich in het Rijksarchief in Kortrijk, Fonds de Plotho, nr. 10808.

 

INSTRUCTIES VOOR DE DOORGAANDE WAARHEID,
voorafgaand aan de doorgaande waarheid op
28 en 29 november 1577 te Sint-Eloois-Vijve

 

 

 

2000 Filip Benoit / Herman de Wit
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net